Tilbake til nettavis

Informasjon om annonsering

Annonseside

 • Kr. 9,90,– pr. spaltemillimeter, på ferdigprodusert materiell.
 • Kr 12,00,- pr. spaltemillimeter, på annonser Svalbardposten produserer for kunden.
 • Tekstside Kr. 14,90 pr. spaltemillimeter på ferdigprodusert materiell.
 • Særskilt bestilling per telefon er påkrevet for annonser på tekstplass.

Åpningsguiden

 • Annonser i åpningsguiden koster kr. 350,– pr. innrykk.
 • Åpningsguiden trykkes i første avisen hver måned og annonsering løper inntil annonsen sies opp.
 • Åpningsguiden er kun beregnet for næringslivet på Svalbard for opplysning om åpningstider.

Annonsene i Åpningsguiden er b:57x h:44mm. Merk at dersom åpningstidene endrer seg er annonsør selv ansvarlig for at revidert informasjon sendes oss innen annonsefristen. Rabatt 5 til 10% rabatt kan gis ved lengere avtaleperioder etter nærmere avtale. Ta kontakt for å høre mer om rabattordninger. Rabatt gis ikke på fargetillegg og annonser i Åpningsguiden.

Vi opererer ikke med byråprovisjon.

Spaltemål (bredde)

 • 1 spalte: 44 mm
 • 2 spalter: 93 mm
 • 3 spalter: 142 mm
 • 4 spalter: 191 mm

Maksimal spaltehøyde er 270 mm, utover det står man fritt i å velge høyde på annonsene.

Størrelser

 • Helside: 191 x 270 mm
 • Halvside: 191 x 133 mm eller 93 x 270 mm
 • Kvartside: 93 x 133 mm eller 191 x 64 mm

Rubrikkannonser

Rubrikkannonser med høyde på inntil 30mm og gratulasjonsannonser koster kr 150,-.

Bilder i rubrikkannonser tas med dersom plass, men har ikke prioritet. Merk at annonser med bilder faktureres etter milimetersatsene.

Annonsering på internett og på TV-skjermene på Svalbard Lufthavn

Ta kontakt med vår annonseavdeling på e-post eller på telefon 46 44 36 58.

Dersom det er ønskelig med eget innstikk i avisen eller annonse på forsiden, ta kontakt med annonseavdelingen på tlf 46 44 36 58.

Annonsefristen er mandag kl. 12 for innrykk påfølgende torsdag. Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,- Annonser kan sendes på e-post.