Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Villboere  lar seg  temme

Sentral naustrekke: Per-Arne Lunkan og Olaf Storø vil ha naustene sine inn i lovlige former. Til sammen elleve nausteiere søker om bruksendring til fritidsboliger. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Villboere lar seg temme

11 nausteiere i Sjøområdet går sammen om å søke bruksendring. Olaf Storø roser administrasjonssjefen for hans tøffe linje.

Tekst:

Publisert:

– Jeg har snakket med alle enhetene i rekka, og vi har blitt enige om å søke om bruksendring, sier Olaf Storø.

Sammen med blant annet Marina van Dijk (se egen sak) og tidligere fastboende Per-Arne Lunkan, håper de nå å gjøre om naustene til fritidsboliger. Storø eier to av tolv enheter i naustrekka som ligger midt i Sjøområdet. Dijk og Lunkan eier ett. Resten eies av en blanding av fastboende og tidligere fastboende.

Leier inn byggmester
Ifølge plan- og bygningsloven må hele naustrekka gå sammen om å søke bruksendring til fritidsbolig for at det skal bli godkjent av Longyearbyen lokalstyre (LL). En rekke oppgraderinger må til, som for eksempel brannvegger mellom alle enheter. Hvis dette går igjennom, blir rekka som Storø og Lunkan er en del av de første av de gamle naustene som er godkjent som fritidsboliger.

– Vi skal få en byggmester til å gå gjennom hvert enkelt bygg og regne ut hvor mye det vil koste hver nausteier å oppgradere, sier Storø.

Fanesaken
Administrasjonssjef Lars Ole Saugnes har gjort det til en av sine fanesaker å rydde opp i Sjøområdet. I etterkant av brannen i Lærdal satte Saugnes en frist for alle som bor i Sjøområdet: De må ut innen sommeren. Varselsbrev om opphør av bruk er sendt ut til alle som har oppgitt av de bruker naustene som bolig.

Lunkan håper likevel at en felles søknad om bruksendring kan dempe utkastelsesiveren, slik at villboere får tid til å bli lovlydige.

– Saugnes har vært ganske krass i sine uttalelser. Nå håper vi han ser fordelen med å spille på lag, sier Lunkan, som kom til Svalbard i 1985 og virket som tannlege. I 2003 dro han på slutt. Fortsatt har han en hytte på Vindodden og et innredet naust i Sjøområdet som han bruker nå og da.

Ingen «oss mot dem»
Storø sier det kan oppfattes som om det er en slags «oss mot dem»-holdning mellom LL og nausteiere i Sjøområdet, men at det ikke er tilfelle.

– Vi ser selvfølgelig poenget til Saugnes når det gjelder brann, og det er bra at han sier at nå er det slutt. Når man sier det rett ut, så får man det på bordet og man kan finne en løsning. Det er mye lettere å forholde seg til, sier Storø, som forteller at de nå skal lage en tidsavgrenset avtale eierne imellom.

– Vi føler ikke at dette er noe som blir tredd nedover hodet på oss. Jeg oppfatter av folk i Sjøområdet er opptatt av sikkerhet, og nå har vi fått en god anledning til å gjøre noe med det, sier han.

Nøkkelord

Faktaboks

SLAGET OM SJØOMRÅDET

  • I 2001 varslet det som da het Svalbard Samfunnsdrift (SSD) at de ikke lenger ville akseptere at naustene i Sjøområdet ble brukt til boligformål.
  • I 2003 ble det gitt tillatelse til å bygge åtte nye naust i Sjøområdet. Året etter ble det registrert at de var tatt i bruk som bolig uten at det var gitt brukstillatelse. Ingen grep inn.
  • I 2004 anmeldte LL de åtte sjøbodene til Sysselmannen for brudd på arealplanen. Miljøverndepartementet ble koblet inn i saken, men de konkluderte i 2006 at dette måtte LL rydde opp i selv.
  • I 2009, fire år på overtid, vedtok lokalstyret en delplan for Sjøområdet. Den åpnet for at naust kan brukes som fritidsboliger dersom visse krav er oppfylt.
  • Brannvesenet i Longyearbyen har i årevis advart mot bebyggelsen i Sjøområdet
  • I 2013 tiltrådte administrasjonssjef Lars Ole Saugnes og lovte å rydde opp i Sjøområdet. Han introduserte ordet «villboing».
  • I februar gikk de ut brev til alle som bruker naust som bolig med beskjed om at de må ut til sommeren.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!