Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil skjerpe hyttereglene

Det vil bli strengere regler for å eie hytte på Svalbard om Sysselmannen og Direktoratet for naturforvaltning får det som de vil. FOTO: Birger Amundsen

Vil skjerpe hyttereglene

Sysselmannen og Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil ha en betydelig innstramming av hyttereglene og stenge Bolterdalen for skutertrafikk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Miljøverndepartementet (MD) har satt i gang arbeid med å endre svalbardmiljøloven. I forslag til departementet går Sysselmannen og DN inn for at eier må selge hytten når han forlater Svalbard:
«Av hensyn til å bevare Svalbards villmarksnatur, mener Sysselmannen og DN det er behov for å se på hvordan regelverket kan bidra til å avdempe presset om oppføring av nye hytter. Vi har kommet til at dette kan skje ved å regulere adgangen til å eie og leie hytte på Svalbard enda strengere enn i dag.»

Må være fastboende
DN går også inn for at tidligere fastboende på Svalbard ikke skal ha samme rettigheter som fastboende, men sidestilles med andre tilreisende.
«Direktoratet vurderer dette som et viktig virkemiddel for å begrense hyttebygging på Svalbard. Med tanke på de høye miljømålene på Svalbard, mener direktoratet at sterke virkemiddel må tas i bruk. I denne sammenheng er det ikke tilstrekkelig tungtveiende grunner til at tidligere fastboende skal ha rett til å eie eller leie egen hytte her.»

Overgangsordning
Samtidig gjør DN det klart at om reglene endres kan de ikke ha tilbakevirkende kraft, og at det etableres overgangsordninger. «DN synes også det er rimelig at de som eier hytte på Svalbard i dag ikke “frarøves” disse gjennom en ny lov.»

Forbud i Bolterdalen
Arbeidet med å revidere svalbardmiljøloven vil også omfatte tilhørende motorferdselforskrift. I den sammenheng vil direktoratet og Sysselmannen at Bolterdalen stenges for all motorisert ferdsel etter 1. mars.
Vinterstid går all trafikk mellom Longyearbyen og Svea via to traseer, med Todalen-Gangdalen som hovedløype og Bolterdalen-Tverrdalen som alternativ dersom vær- og føreforhold gjør det vanskelig å bruke hovedløypa.

Les mer om forslagene til endring av svalbardmiljøloven i Svalbardposten.

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!