Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil lage ny plan for Svalbard

Innbyggertallet på Svalbard er blitt større enn det Stortinget har forutsett. FOTO: Eirik Berger

Vil lage ny plan for Svalbard

Miljøet lider under befolkningsveksten, og det er behov for en ny plan for Svalbard. Det er konklusjonen i undersøkelsen Riksrevisjonen har gjort av forvaltningen av Svalbard, som ble overlevert Stortinget fredag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om målene for miljø og samfunnsutviklingen på Svalbard nås. Det er også undersøkt hvordan de ansvarlige departementer bidrar til at målene realiseres. Riksrevisjonen har jobbet med undersøkelsen i over et år, og den ble overlevert Stortinget i dag.

Mangelfull miljøovervåking
Noen av de viktigste konklusjonene i undersøkelsen er at innbyggertallet på Svalbard er større enn det Stortinget har forutsatt. Undersøkelsen viser at konsekvensene som befolkningsveksten har på miljøet i og rundt Longyearbyen, ikke er vurdert. Riksrevisjonen mener overvåkingen av miljøtilstanden i Longyearbyen er mangelfull, blant annet når det gjelder søppelsortering og utslipp fra kraftverket. Derfor kan det ifølge Riksrevisjonen bli behov for tiltak knyttet til endringene i befolknings- og næringsutviklingen, som kan bidra til at bosettingen i Longyearbyen blir forsvarlig sett ut fra et miljøsynspunkt.

Truede arter
Undersøkelsen viser også at systemene for miljøovervåking er mangelfulle og ikke gir tilstrekkelig grunnlag til å vurdere tilstanden i forhold til de ulike miljømålene som er satt for Svalbard. Blant annet er overvåkingsdata for flere truede arter på Rødlista mangelfulle. Det er ifølge Riksrevisjonen behov for å iverksette tiltak for å sikre en bedre overvåking, særlig innenfor området flora, som er en sentral indikator for å overvåke ferdselsslitasje og globale klimaendringer.
Riksrevisjonen påpeker også en sterk økning i antall turister og ilandstigningssteder, men manglende metoder og data for å avdekke eventuelle konsekvenser av den økte ferdselen, som slitasje på flora og kulturminner og forstyrrelse av dyreliv.

Flere lover
Riksrevisjonen mener også det er et behov for økt lovregulering på Svalbard, som følge av normaliseringen av samfunnet. Det stilles i undersøkelsen spørsmål om dagens lovgivningspraksis er hensiktsmessig, og om flere lover bør gjøres gjeldende. Justisdepartementet er enig i at det er behov for å utarbeide en ny helhetlig plan for Svalbard, og mener det er naturlig å vurdere om en ny stortingsmelding snart bør utarbeides. En stortingsmelding vil ifølge Justisdepartementet også gjøre det mulig å sette svalbardpolitikken i sammenheng med utviklingen i politikken for Nordområdene.

Siste nytt i Nyheter

Skred nederst i Longyearbreen

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Leteaksjon pågår. Ingen er meldt savnet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!