Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil hindre at Lågøya stenges

Myndighetene ser mennesker som en trussel mot dyrelivet på Svalbard, og strammer stadig til. Det får konsekvenser for turistnæringen, så vel som for alle andre som besøker Svalbard. FOTO: Norsk Polarinstitutt

Vil hindre at Lågøya stenges

Cruisenæringen kjemper innbitt for å hindre at hele Lågøya stenges i sommermånedene, slik Direktoratet for naturforvaltning går inn for.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2013 kl 10:30

Lågøya ligger på nordvestsiden av Nordaustlandet. Øya er 14 kilometer lang og 12 kilometer bred, med en rekke større og mindre vann. I forslaget til forvaltningsplan for Øst-Svalbard går Sysselmannen inn for ferdselsforbud på vestsiden av øya i hekketiden i tiden 15. mai til 15. august.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim strammer ytterligere til, og går inn for ferdselsforbud på hele øya i hekketiden. I praksis betyr det at øya vil være fullstendig stengt for alle besøkende, i og med at det aller meste av båttrafikken foregår i det tidsrommet.


Attraktivt nes

Administrerende direktør Frigg Jørgensen i Aeco, organisasjonen for cruisenæringen på Svalbard, ber i et brev til Miljøverndepartementet (MD) at Purchasneset lengst nord på øya holdes utenom forbudet:

«Årsaken til at vi har engasjert oss særlig i denne delen av forslaget er at Purchasneset representerer et særdeles attraktivt ilandstigningssted for ekspedisjonscruisenæringen. På Purchasneset er det et særlig rikt fugleliv, det ligger ofte hvalross på liggeplassen og det finnes graver og kulturminner på lokaliteten. I tillegg er Purchasneset tidvis en av de få isfrie lokalitetene innenfor en relativt stor radius.»


Udokumentert påstand

Arbeidet med forvaltningsplanen har pågått i flere år, og skal etter planen gjøres gjeldende fra 1. januar neste år.

Aeco mener stengingen av Lågøya er et dramatisk forslag, og at de har store vanskeligheter med å se nødvendigheten av det. DN argumenterer med at det er observert hvalrosskuer med kalver på Purchasneset, og at det er risiko for at kalver vil bli trampet i hjel dersom ilandstigning tillates.

I brevet til MD skriver Frigg Jørgensen at det ikke er kuer og kalver på Purchasneset, og det heller aldri har vært rapportert om ihjeltramping av kalver andre steder på Svalbard.

Hun mener påstanden gir grunnlag for å stille spørsmål ved DNs faglige begrunnelse.


Feil strategi

Frigg Jørgensen mener at ferdselsforbud er unødvendig og feil strategi:

«All forskning og undersøkelser viser at med økt kunnskap og lærdom – og da spesielt kunnskap som følger av å selv har kunnet se og oppleve – øker bevisstheten, forståelsen og ikke minst ønske om å ta vare på naturen og artene», skriver hun.

Aeco har forståelse for at fri ferdsel ikke er ønskelig i områder som Purchasneset, og på Tusenøyanene hvor ferdselsforbud også vil bli innført, og at det bør vurderes om ferdsel kun skal være tillatt i organiserte former:

«Mange av de potensielle problemstillingene som har vært vist til er først og fremst knyttet til uorganisert ferdsel, ferdsel hvor ikke de samme kontrollmekanismene som organisert ferdsel har, er til stede.»

Frigg Jørgensen innser at dette er et ømt punkt, og at Aeco på den måten mener folk som reiser rundt på egen kjøl er et større problem enn cruiseturister.

– Det er ikke lokal ferdsel jeg tenker på, men private lystfartøy. Det er et faktum at organisert ferdsel har en kontrollfunksjon, sier hun.

Spørsmålet er likevel om ikke skuta alt har seilt fra Aeco, og at brevet til MD er bortkastet.

– Vi håper at man vil se på de nye argumentene som vi legger fram, og at siste ordet ikke er sagt. Derfor skrev vi i sin tid til DN, og nå til MD, sier Frigg Jørgensen.

Se bildet større

Frigg Jørgensen er administrerende direktør i cruiseorganisasjonen Aeco. FOTO: Anders Fjellestad

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!