Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Videre med CO2-rensing

Kan bli nytt: Dersom det skal renses CO2 fra kullkraftverket i Longyearbyen, må det bygges nytt verk. FOTO: Birger Amundsen

Videre med CO2-rensing

Nytt energiverk med CO2-rensing i Longyearbyen er ett steg videre. Gassnova løfter det fram som ett av fem mulige prosjekter.

Tekst:

Publisert:

Fem av 14 prosjekter er relevante for videre utredning om CO2-fangst og lagring. Ett av dem er nytt energiverk i Longyearbyen, ifølge en statusrapport fra Gassnova.

– Dette kjempesteg i riktig retning, sier daglig leder Marianne Aasen i Bydrift.

I rapporten begrunner Gassnova et nytt energiverk i Longyearbyen som relevant grunnet infrastrukturen som finnes her, med kullgruve og Unis sin CO2-lab nær byen.

Prosjektet vil også gi kunnskap om fangst og lagring av CO2 fra nye kullkraftverk. I tillegg peker rapporten på målsetningen om Svalbard som et bærekraftig samfunn.


Ønsker å være med

Så langt har Gassnova bare evaluert fangst-delen av CO2-håndteringskjeden. Det videre utredningsarbeidet vil også ta for seg lagring, transport og/eller utnyttelse av CO2.

Aasen forteller at Bydrift på nyåret vil ta kontakt med Gassnova for å høre hva som skjer videre med prosjektet i Longyearbyen.

– Vi har ikke snakket noe om den videre fasen med Gassnova. Vi vet ikke om det må tas en formell beslutning av Olje- og energideparementet først, eller hva som blir gjort videre. Longyearbyen lokalstyre har fattet vedtak i økonomiplanen om at vi ønsker å være del av prosjektet, sier hun.


Fra politikerne

Over lengre tid har Bydrift og Unis jobbet for å få et nytt energiverk med CO2-rensing og lagring i Longyearbyen. I høst bestemte Stortinget at et eventuelt nytt kullfyrt energiverk i Longyearbyen skulle være med i statlige Gassnovas mulighets­studie for fullskala CO2-håndtering. Hensikten med studien er å se om det er teknisk mulig med fangst, transport og lagring av CO2.

– Gassnova utreder CO2-fangst og lagring, så må noen andre utrede nytt, kullfyrt kraftverk. Det er ikke med i prosjektet i dag, sier Aasen.


Kan bli unikt

Gunnar Sand var tidligere administrerende direktør ved Unis. I november 2006 lanserte han visjonen om et CO2-fritt Svalbard i 2025. Nå har han deltidsstilling ved Unis CO2 Lab som forsker på lagring av CO2, og hovedjobben sin i Sintef.

– Sintef er det sterkeste miljøet på rensing, så fra min side er dette kjempespennende, sier Sand om at nytt energiverk med CO2-rensing er med videre i Gassnova-studien.

Han forteller at prosjekter for CO2-rensing og lagring sliter i motbakke i Europa i dag, og at mange prosjekter er kansellert på grunn av finanskrisen.

– Det er ingen slike prosjekter i gang i dag. Om prosjektet i Longyearbyen blir gjennomført, vil det bli unikt på verdensbasis, sier han.


Etterlyser energibærer

I rapporten fra Gassnova er også CO2-fangst fra dagens energiverk vurdert og forkastet. Årsaken er at et renseanlegg vil kreve for mye energi i forhold til det dagens kraftverk produserer. I tillegg er energiverket gammelt.

Bydrift-sjefen understreker at det er viktig at det blir politisk bestemt hva som skal være Longyearbyens energibærer i framtiden, om det skal være kull eller noe annet.

– Det som er viktig for meg er at vi får klarhet i hva vi skal fyre med i framtiden. Det var et prosjekt som ble tatt inn i Svalbardbudsjettet av Justisdepartementet for noen år siden, og så ut. Dette studiet kan være en av brikkene i et slikt prosjekt, sier Aasen.

I 2009 konkluderte rådgivingsfirmaene Cowi og Norsas med at kullkraft ville bli billigst, mens naturgass ville være mest miljøvennlig for Longyearbyen i framtiden. Med CO2-rensing, ville imidlertid kull konkurrere med naturgass. Rapportene var bestilt av Bydrift, og et ledd i planleggingen av et framtidig energiverk.

– Det ble gjort overordnede utredninger, men de er for dårlige til å kunne brukes som beslutningsgrunnlag, sier Aasen.

I forslaget til statsbudsjett for 2011, skrev Justisdepartementet at det ikke ville være riktig å velge framtidig energibærer for Longyearbyen da.


Mye gjenstår

De andre prosjektene som Gassnova mener bør være med videre i studien er: Industrikraft Møre som ser på nytt gasskraftverk, sementfabrikken Norcem, ammoniumsfabrikken Yara Norge og et nytt jernverk som kalles Ironman.

På sine nettsider presiserer Gassnova at mye arbeid gjenstår før det er mulig å si om disse prosjektene kan og bør realiseres. Mulighetsstudien skal etter planen være ferdig i løpet av neste år.

Se bildet større

Ønsker rensing: Tidligere Unis-direktør Gunnar Sand og bydrift-sjef Marianne Aasen. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Faktaboks

Prosjektet:

Gassnova fikk våren 2011 i oppdrag av Olje- og energidepartementet å kartlegge mulighetene for fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad. Høsten 2012 ble mandatet utvidet til å omfatte CO2-håndtering ved et eventuelt, nytt kullkraftverk i Longyearbyen.

Klide: Gassnova

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet ble leteaksjonen avsluttet.

Lørdag var Sysselmannen i Bolterdalen for å kontrollere skutere og skuterkjøring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

 
En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!