Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Vi sviktet ikke Longyearbyen

Elleve hus ble fullstendig ødelagt av skredet som gikk fra Sukkertoppen 19. desember i fjor. FOTO: Christopher Engås

– Vi sviktet ikke Longyearbyen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fikk ansvar for skredforebygging i Longyearbyen fra 2013, men prioriterte ikke arbeidet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.09.2016 kl 10:12

Etter at Longyearbyen lokalstyre og Store Norske over lengre tid hadde diskutert hvem som hadde ansvaret for skredforebygging i Longyearbyen, ble det i 2013 klart at NVE skulle ta den rollen.

I 2014 hadde de et møte med Olje- og energidpartementet og beredskapsaktører i Longyearbyen, hvor de sa at skredvarsling på Svalbard ikke ble prioritert.

«Det er for tiden ikke prioritert varsling for flom og skredfare i den formen som er etablert i fastlandsnorge, og det er heller ikke planer for slik varsling,» står det i møtereferatet som Svalbardposten har fått innsyn i.

Mangler datagrunnlag

Ifølge fungerende regionsjef Knut Aune Hoseth i NVE region Nord, hadde de ikke datagrunnlag for å prioritere varsling på Svalbard. Det var derfor NVE som valgte å ikke prioritere skredvarsling her, ikke departementet slik det står i DSB-rapporten.

Godt nok datagrunnlag har de heller ikke nå.

– På fastlandet er det et langt mer utbygd system for klimadata, på Svalbard har vi på langt nær tilgang til samme grunnlaget. Vi er avhengige av å bygge opp et pålitelig og robust system for værrapportering. Når det gjelder snøforhold, har vi også en registreringsportal for snødata. Det jobbes videre med dette og for snøskredvarsling ser dette nå greit ut, men for vann og flomvarsel har vi ikke noen løsning foreløpig, sier Hoseth.

Startet prøveprosjekt
De første regionale prøvevarslingene startet opp vinteren 2014/2015. Det var også planer om prøvevarslinger vinteren 2015/2016, men de var ikke kommet i gang den 19. desember i fjor.

– Etter skredet kom vi i gang med en gang, sier Hoseth.

– Burde dette vært gjort før?

– Vi har fra vi tok over ansvaret jobbet aktivt og veldig helhetlig med de hovedsatsingsområdene som vi også jobber med på fastlandet, svarer han.

– Sviktet NVE sitt oppdrag?
– Det er ikke grunnlag for å si det, det sier heller ikke rapporten, svarer Hoseth.

Han sier at NVE har fulgt opp ansvaret de har inn mot ulike aktører etter at de fikk ansvaret for skredforebygging i 2013.

– Vi skal yte bistand til forebygging av flom, ulike typer skred og risiko i tillegg til oppfølging på mange felt. Varsling er bare ett av feltene vi jobber med. Vi skal bistå lokalsamfunnene til å være bedre rustet, og må jobbe helhetlig og på flere felt. Jobben med kartlegging og informasjon om ulike naturfarer på Svalbard startet opp våren 2014, da innledet vi et samarbeid med Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og Store Norske, sier Hoseth.

NVE har nå etablert samarbeid med Unis, Svalsat og Meterologisk institutt for innhenting av klimadata i forbindelse med snøskredvarsling.

NVE har blant annet fått to nye meterologiske stasjoner på plass i tillegg til de lokale observatørene.

Fortsetter arbeidet
NVE-sjefen viser til at på fastlandsnorge er det målestasjoner for vannføring som logger hvor mye vann det er i utsatte vassdrag, i tillegg bygger vurderinger på tidligere erfaring. Slike grunnlagsdata finnes ikke på Svalbard så det vanskeliggjør varslingstjenesten.

– Det er vesentlig for NVE at det må være faglig kvalitet på det vi gjør og da må grunnlaget være tilstede, sier han.

– Hva gjør dere videre nå?

– Vi fortsetter vårt bidrag med å bygge trygghet for samfunnet sammen med ulike aktører på Svalbard slik at det skal være godt rustet for det som skjer på lengre sikt, sier Hoseth.

Se bildet større

Nve-sjef Knut Aune Hoseth i et informasjonsmøte til Longyearbyens befolkning der det ble informert om skredsikringsarbeidet.

Inngår i nasjonal snøskredvarsling

Den nasjonale snøskredvarslingen ble først etablert i 2013, og er under oppbygging. De mest sentrale fjellområdene på fastlandet er nå dekket gjennom regionale varsler.
 Olje- og energidepartementet (OED) presiserte i brev til NVE (november 2013) at Svalbard skal vurderes på lik linje med kommuner på fastlandet.
NVEs bistand til kartlegging, arealplanlegging, sikringstiltak, overvåking og varsling skal prioriteres ut fra hvor innsatsen gir størst samfunnsmessig nytte. Det er NVE som foretar denne prioriteringen. 
NVE har fra vinteren 2014/2015 gjennomført et prøveprosjekt for regional snøskredvarsling på Svalbard. Dette ble utvidet som en oppfølging av skredulykken. I tillegg ble det da etablert en ordning med lokale skredfarevurderinger for skredutsatt bebyggelse ved Longyearbyen. Vanligvis dekkes lokal snøskredvarsling med skredfarevurdering for utsatt bebyggelse av lokale aktører. Prøveprosjektet vil bli evaluert og fulgt opp i samråd med Longyearbyen lokalstyre. 

Siste nytt i Nyheter

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

 
– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Informasjonsmøte i kveld

Det blir informasjonsmøte for alle i kulturhuset klokken 20 i kveld. Der vil det bli gitt en statusoppdatering på situasjonen.

92 husstander evakuert

Longyearbyen lokalstyre forbereder seg på at det kan bli flere.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!