Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vi har aldri jobbet mer

Mer å gjøre: Bedre tider for basisbedriftene i Longyearbyen gir også bedre tider for såkalte avledede virksomheter. Byggenæringen har økt med 39 årsverk i 2012. Sandmo og Svenkerud er blant dem som er på utkikk etter flere arbeidsfolk. Alexander Ravik (t.v.) og Niklas Saksvik i gang med taket på de nye studenthyblene ved Unis. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Vi har aldri jobbet mer

Årsverkene som forsvant mellom 2008 og 2010 er tilbake. Og det spås 86 nye arbeidsplasser de neste fem årene.

Tekst:

Publisert:

Ved utgangen av 2012 var det 1.773 årsverk i Longyearbyen og Svea. Aldri før har så mange mennesker hatt jobber å gå til.

Og skal vi tro Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), er det bare en vei videre: Oppover.

– Vi forventer en framtidig vekst fram til 2017, men ikke en voldsom vekst, sier forsker Hild Marte Bjørnsen ved NIBR.

Hentet seg inn
Sammen med kollega Steinar Johansen har hun laget Samfunns- og næringsanalyse 2013. Den baserer seg på tall fra 2012 som er samlet inn fra Statistisk sentralbyrå, samt intervjuer med flere nøkkelbedrifter på Svalbard. Rapporten lages på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre, og har blitt laget hvert år siden 2007.

– 2007 var et toppår. Så falt sysselsettingen med finanskrisen. Men tallene fra i fjor viser at man nå har hentet seg inn og ligger 31 årsverk over forrige toppår, sier Bjørnsen.

I basisnæringene (se faktaboks) forsvant det 139 årsverk mellom 2008 og 2010. Nå viser tallene fra 2012 at de er blitt erstattet med 170 nye årsverk. Den sterkeste veksten er innen forskning og høyere utdanning.

Unis får ros
Bjørnsen ramser opp flere grunner til at de har tro på fortsatt vekst fram mot 2017, blant annet at offentlig sektor har vokst jevnt og trutt og at Kunnskapsdepartement har satset stort på Unis og målet om å nå 200 studentårsverk.

– Unis har dessuten vært flinke og skaffet privatfinansiering gjennom sponsing og forskerprosjekter, sier Bjørnsen.

Flere bein å stå på
En annen viktig grunn var at Store Norske ikke nedbemannet i 2012, men tvert i mot hadde en liten økning i antall ansatte (og blodrødt regnskap). Mange bedrifter meldte om tro på framtiden med åpninga av Lunckefjell-gruva.

– Jeg ble overrasket over at den negative utviklingen i Store Norske ikke spilte mer inn, for det har den gjort tidligere. Vi ser tegn til at næringslivet i Longyearbyen er blitt mer mangfoldig, slik at det har flere bein å stå på. Det vil vi se effekten av etter hvert, sier Bjørnsen.

– Har dere korrigert for at 70 personer måtte gå i Store Norske i 2013?

– Vi var i kontakt med Store Norske som leverte sine fremtidsutsikter for de neste fem årene. I tabellen der vi framskriver antall årsverk i bergverksnæringen er det nedgang i 2013-15. Men det har ikke slått inn på totalbildet, og vi tror det blir en oppgang til 372 årsverk i 2017, sier Bjørnsen.

Mindre Store Norske
Det vil i så fall bety at bemanningen i Store Norske om tre år er på nesten samme nivå som før nedbemanningen i fjor.
– Så det er positive tendenser på alle områder. De eneste som har vært frustrert er reiselivet, men etter at Norwegian kom på banen synes de det har blitt bedre, sier Bjørnsen.

Hun sier at de ser tegn til at Longyearbyen-samfunnet blir mindre avhengig av Store Norske.

– Men vi kan ikke konkludere ennå. For bare få år siden så vi virkninger med en gang i avledede virksomheter når det skjedde noe med Store Norske.

NIBR understreker at tallene er usikre, og må tolkes med forsiktighet. Tidligere har de tatt feil.

– Vi har truffet
I rapporten fra 2009 spådde NIBR en nedgang på 240 innbyggere i 2013. Fasiten vi sitter på i dag viser at det per 1. juli 2013 var 2.195 personer i de norske bosettingene – 110 mennesker mer enn i 2009. NIBR mente også at antall årsverk kom til å falle fra 1.682 i 2009 til 1.487 i 2013. Fasiten fra 2012 er igjen stikk motsatt: I 2012 var det 1.773 årsverk i Longyearbyen og Svea.

– I hvilken grad kan vi stole på materialet deres, Bjørnsen?

– Jeg synes vi totalt har truffet overraskende ofte. I Longyearbyen slår alt veldig direkte ut, om det så er skattenivå eller endringer i Store Norske. Det gir større forestyrrelser enn på nasjonalt nivå, der alt pakkes inn i den store utviklingen. Så ja, det er en usikkerhet når det gjelder tallene, men det gir en indikasjon på stemningen slik den er i dag.

– Så dette handler like mye om å ta temperaturen på stemninga i Longyearbyen og Svea akkurat nå?

– Den negative utviklingen vi spådde i 2009 var et uttryk for stor usikkerhet i Longyearbyen på den tiden, folk var skeptiske og forsiktige. Det var en riktig framtidsutsikt da, selv om den ikke slo til, sier hun.

Byggenæringen boomer
Avledet virksomhet er de næringene som er avhengig av at basisvirksomhetene i Longyearbyen går bra. I 2012 var det 551 årsverk blant disse, noe som betyr at de igjen er på nivå med – og litt over – det forrige toppåret 2007. Arbeidsplasser som forsvant i finanskrisa er dermed tilbake igjen flere steder. Aller størst økning er det bygge- og anleggsnæringen som har økt med 23 prosent (39 årsverk), mens øvrige virksomheter samlet økte sysselsettingen med 14 prosent (43 årsverk).

Se bildet større

Knuser tallene: Hild Marte Bjørnsen i NIBR spår vekst i Longyearbyen og Svea. FOTO: NIBR

Faktaboks

Basisvirksomheten utgjør 69 prosent av den samlede sysselsettingen på Svalbard, og består av:

• Bergverksvirksomhet (Store Norske)
• Forskning, høyere undervisning og romrelatert virksomhet (Unis, Eiscat, Svalsat. NP m.fl.)
• Statlig forvaltning og service (Sysselmannen, , Longyearbyen sykehus, Posten, Avinor, m.fl.)
• Lokal offentlig administrasjon (Longyearbyen lokalstyre)
• Reiseliv (Spitsbergen Travel, Basecamp, m.fl.)
• Studenter (Unis)

Hver jobb i basisnæringene genererer 0,44 årsverk i avledede virksomheter i 2012. Det er litt høyere enn tidligere. Det er spesielt vekst i offentlig sektor, forskning og reiseliv som står for dette.

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!