Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Vet for lite om Svalbards mineraler

Svalbard har en spennende geologi. Både Bergmesteren og Norges geologiske undersøkelse mener berggrunnen må kartlegges bedre, med tanke på mulig ny industri. FOTO: Ole Magnus Rapp

– Vet for lite om Svalbards mineraler

Svalbard kan inneholde spennende mineraler som verdens elektronikkindustri vil betale mye for.

Tekst:

Publisert:

›› Ole Magnus Rapp

I følge Norges geologiske undersøkelse og Bergmesteren på Svalbard er mineralforekomstene for dårlig kartlagt.

– Vi skulle gjerne foretatt grundige undersøkelser av hele Svalbard, sier direktør Morten Smelror i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Edle stener

For nærmere hundre år siden pågikk det en omfattende jakt på nye gruve-muligheter. Man vet at det er gull, kobber, bly og sink flere steder på Svalbard. Forekomstene skal også være av en slik størrelse at gruvedrift ville vært lønnsomt.

Forskerne vet at det finnes barytt, som oljeindustrien behøver. På Svalbard er det også gjort funn av svovelkis, olivin og jernmalm. Om det finnes diamanter eller andre edle stener vet man ikke, men både på Grønland og nord i Canada er det gjort store funn av edle stener som smykkeindustrien vil ha.

NGU-sjef Morten Smelror ønsker å sikre at Norge som forvalter av naturressursene på Svalbard har tilstrekkelig kunnskap om geologien, både på land og i tilgrensende havområder.

– En omfattende kartlegging vil både gi næringslivet muligheter til økt aktivitet, samtidig som det vil styrke norsk tilstedeværelse og suverenitetsutøvelse, sier Smelror som mener at kunnskapen man innhentet på 1920 tallet var god da, men ikke god nok i dag.

Foruten arbeidet i pionertiden, ble det foretatt spredte geologiske ressursundersøkelser også på 1960 og 1970 tallet i forbindelse med oljeleting.

Satsing i nord

NGU fikk over statsbudsjettet i 2011-2015 en samlet bevilgning på 135 millioner kroner til kartlegging av berggrunn og mineraler i Nord-Norge. Dekningen med moderne geofysiske data i Nord-Norge ble økt fra 14 prosent til 75 prosent av landarealet. Det ble gjort en rekke interessante, nye funn.

– Noe verden blant annet etterspør er gruppen «sjeldne jordarter», metaller som elektronikkindustrien gjerne vil ha, og som er med i nye mobiltelefoner, datamaskiner og morgendagens batterier. Slike mener vi bør finnes på Svalbard, og vi ønsker at kunnskapsgrunnlaget blir økt via mer kartlegging, sier NGU-sjefen.

I våre naboland Sverige og Finland, samt på Grønland er geologien bedre kartlagt, og her forberedes nå omfattende gruvedrift på «nye» mineraler. På Grønland er det blant annet funnet rubiner, som Svalbardselskapet Leonhard Nilsen & Sønner arbeider med.

Ser under isbreene

NGU ønsker å utføre geomagnetiske flymålinger, at et spesialinnredet fly flyr et tett rutemønster over hele øygruppen, og dataene som innsamles blir til et detaljkart der ulike typer mineraler blir presisert. Etter flykartleggingen må geologer ut i felt på de mest interessante områdene.

NGU har samlet slik fly-geofysikk i Barentshavet, på oppdrag fra industrien og Oljedirektoratet. At de ikke skal kartlegge Svalbard, synes Morten Smelror er merkelig.

– En grundig geologisk kartlegging av hele det norske arealet nord for Norge, bør være av interesse for alle, sier han. NGU har metoder for å kartlegge mineraler også under isbreer og under store havdyp.

Nylig har NGU kartlagt løsmasser ved Svea og i området Bjørndalen-Vestpynten i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre, Unis, Store Norske og Norsk Polarinstitutt. Kartene inneholder beskrivelser over landskapsdannelse, jord- og flomskred, permafrost og marine avsetninger, og er en viktig dokumentasjon av naturmangfoldet på Svalbard.

Mye spennende

Bergmester Peter J. Brugmans har på sitt kontor en omfattende samling av Svalbard-mineraler, blant dem både kobber og gull.

– Spesielt de 300 til 400 millioner år gamle vulkanske bergartene på vestkysten er spennende. Her finnes ulike malmer som industrien er interessert i, sier han.

I nord er bergartene inntil en milliard år gamle, men geologisk sett er dette ikke like spennende som vestkysten.

Det er en utfordring at store deler av Svalbard er fredet som nasjonalpark eller landskapsvernområde. Svalbardmiljøloven kan uansett bety bråstopp for alle nye gruveplaner.

– Det er et problem at store deler av Svalbard er fredet. Her får man neppe tatt utmål, uansett hva som blir funnet, sier Brugmans.

Blant annet fant Store Norske gull like ved Ny-Ålesund, men Miljøverndepartementet sa nei til gruvedrift.

– En ting er å gjøre funn. En annen ting er å få ut mineralene på en forsvarlig måte med veier, kjemikaliebruk, havneutbygging og slikt. Sjeldne jordarter er spennende, og her kan ligge mye interessant i fjell og morener, påpeker bergmesteren.

Brugmans håper på en bred kartlegging, og at man etter det kan vurdere mulige utmål og drift.

Godt samarbeid

NGU er ansvarlig for mineralkartlegging på fastlandet. På Svalbard har Norsk Polarinstitutt ansvaret for geologisk kartlegging. Direktør Jan-Gunnar Winther mener berggrunnsgeologien er godt kartlagt. Han påpeker at kartleggingen skal bistå forskere, og er ikke først og fremst rettet mot industrien.

– Når det gjelder kvartærgeologi er det riktig at Svalbard ikke er systematisk kartlagt, sier han.

Norsk Polarinstitutt mener kartleggingen er tilstrekkelig etter dagens politiske føringer for utviklingen på Svalbard.

– Norsk Polarinstitutt jobber med geologi ut i fra et forsknings- og naturmiljø-perspektiv. NGU på den andre siden skal også legge til rette for næringsutvikling av geologiske ressurser. Vi har, og ønsker å fortsette, vårt gode samarbeid med NGUs geologer, både på Svalbard og i Antarktis, sier Jan-Gunnar Winther.

Se bildet større

Bergmester Peter J. Brugmans har mange spennende Svalbardmineraler i sin samling. Han mener en grundig geologisk kartlegging kan føre til mange spennende funn. FOTO: Ole Magnus Rapp

Siste nytt i Nyheter

Se ødeleggelsene

Svalbardposten har vært i skredområdet.

Møter boligeierne mandag

Verken Sysselmannen eller lokalstyret ønsker folk øverst i Lia, men det er fremdeles flere spørsmål knyttet til hva som skjer videre.

– Jeg er sjeleglad for at vi flyttet ut

Elisabeth bodde i leiligheten i 14 år. Skredet raserte den bare måneder etter at hun flyttet ut.

 
Her traff skredet

Elleve personer var i huset da snømassene flyttet huset. Ingen ble fysisk skadet.

Prioriterer sikring i år

NVE mener den siste skredhendelsen viser at det er viktig å raskt få på plass permanent skredsikring.

Gamle sykehuset - et økonomisk mareritt

For ett år siden ble Gamle sykehuset evakuert og dørene boltet igjen. For eierne har investeringen i egen bolig blitt en katastrofe.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!