Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Venter økt fiskepress

En tråler på vei inn Adventfjorden vinteren 2014. Fiskeridirektoratet tror fiskeriforvaltningen i Svalbardsonen kommer til å utsettes for press i framtida. FOTO: Eirik Palm

Venter økt fiskepress

Fiskeridirektoratet tror fisket i Svalbardsonen kommer til å øke framover, og at presset på den norske fiskeriforvaltningen ved Svalbard blir større.

Tekst:

Publisert:

Direktoratet tror Barentshavet kommer til å bli enda viktigere enn i dag, som leveområde for- og fangst av fiskebestander. Erfaringene til nå viser at flere kommersielt viktige arter trekker nord og nordøstover. I tillegg kommer nye arter.


– Regime under press
I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplanen for Vest-Svalbard har fagdirektoratet tittet i glasskula, og slår overfor Sysselmannen fast at presset på fiskeriforvaltningen ved Svalbard i framtida kan bli større.

«Fiskeriene i Svalbardsonen er forventet å øke i årene framover dersom endringene i fiskens vandringsmønster fortsetter», skriver seksjonssjef Anne Kjos Veim.
– Med økte forekomster må man anta at flere land vil være interessert i å fiske der, sier fagdirektør Peter Gullestad og viser til Svalbardtraktaten.

– Utover det er det ikke mulig å si noe om hvordan dette vil arte seg spesielt, sier han.
I innspillet til Sysselmannen understreker imidlertid direktoratet at Norges posisjon i forvaltningen av fiskebestandene i fiskevernsonene rundt Svalbard, har liten internasjonal støtte.

«Økte forekomster av fisk ved Svalbard kan således sette det norske forvaltningsregimet her under økt press», skriver Veim.


Rundt Svalbard
Havforskningsinstituttet er i gang med et nytt forskningsprosjekt i Nordishavet. Prosjektleder Randi Ingvaldsen tror arter som ikke er direkte knyttet til havbunnen sannsynligvis vil forflytte seg nordover. Blant disse er blåkveite og uerartene, som lever deler av livet i frie vannmasser. Det samme gjelder lodda. Samtidig er muligheten for gyteplasser avgjørende for utbredelsen nordover.

Men utenfor Svalbard, på vestsiden og nordsiden er det store konsentrasjoner av torsk. Fordi torsken trives på 200 – 400 meters dyp, er det lite sannsynlig at den vil gå inn i Polhavet, hvor det er adskillig dypere.

Det er torsk, hyse og reker som er de viktigste fiskeriene for den norske havfiskeflåten med tillatelse i Svalbardsonen. Sommeren 2014 ble det målt opptil ni varmegrader i Isfjorden. Sommeren i forveien ble det for første gang fisket makrell i Isfjorden, og i øst er snøkrabben på vandring mot vest.


Alliert

Gullestad tror utfordringene først og fremst vil ligge i nye arter som etablerer seg i sonen.

– Med de store bestandene som er regulert, som torsk og reke, er det jo et mindre trykk, men om det skulle dukke opp nye arter som ikke har vært her, kan det bli annerledes.

Selv om den norske forvaltningen i vernesonen er omstridt, tviler Gullestad på at Russland vil ha det annerledes. Årsaken er at det er bygget opp en robust forvaltning siden sonen ble opprettet i 1978, og utviklingen av dette forvaltningssamarbeidet.

– Russland fikk også utvikle seg på en positiv måte, selv om det var utfordringer på det politiske planet. Jeg tror ikke det er landets interesse å bryte opp det forvaltningsregimet som er utviklet over de siste tiårene, sier Gullestad som dermed ser Russland som en alliert part.

Presset, tror han, vil komme fra land som står utenfor forvatningsregimet, og fra fartøy som vil drive rovfiske.


Kystflåten til Svalbard

Fiskeridirektoratet tror kystflåten på fastlandet i framtida må basere seg på å gå lenger ut for å hente fangstene, og at vi kommer til å se flere store og mellomstore kystfartøy ved kysten av Svalbard.

Årsaken er temperaturøkningen i havet og at arter forflytter seg nord og nordøstover.
«Dette vil kunne være et problem for de minste fartøyene i dagens flåte. På den andre siden går sannsynligvis utviklingen uansett mot færre av de minste fartøyene, mens de mellomstore kystfartøyene utvikler større aksjonsradius og vil dermed også kunne operere nokså langt til havs», skriver direktoratet til Sysselmannen.

«Dersom denne tendensen fortsetter i årene framover vil det kunne føre til at norske fiskere ikke lenger kan hente sine fangster på de tradisjonelle fiskefeltene», heter det.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Et snøskred har gått i Vei 228. Sysselmannen vet foreløpig ikke om noen er tatt i skredet.

– Unngå alt skredterreng

Tett snøfokk og dårlig sikt tirsdag morgen.

Lovendring på trappene

I dag ba Stortinget regjeringen fremme forslag om at folkehøyskoleloven skal gjelde på Svalbard. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er positiv.

 
Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet ble leteaksjonen avsluttet.

Kontrollerte skutere

Lørdag var Sysselmannen i Bolterdalen for å kontrollere skutere og skuterkjøring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!