Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Venter flere ulykker

Redningsaksjon på Conwayjøkulen: I april 2014 falt en guide ned i en bresprekk, mens resten av følget måte holde ham oppe. Turfølget ble berget av Sysselmannens helikopter. FOTO: Timothy Galle

Venter flere ulykker

Sysselmannen på Svalbard utelukker ikke endringer i måten embetet skal løse oppdraget på i framtida.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.03.2016 kl 11:10

Det går fram i årsmeldingen, som nylig ble offentliggjort. Blant annet venter Sysselmannen flere større og mindre ulykker som følge av økt ferdsel, og dermed flere redningsoppdrag.

– Økt ferdsel forventes å gi en økning i antall større og mindre ulykker og påfølgende redningsoppdrag, heter i rapporten.

Antallet redningsoppdrag har de siste tre årene økt svakt fra 67 i 2013 til 74 i fjor. Med unntak av 2012 med 80 oppdrag, er det en jevn økning, og denne tendensen vil fortsette som følge av økt turisme, økt trafikk og endringer i klimaet.

– Svalbard er stort, og selv mindre ulykker der turister for eksempel skader seg på snøskuter, kan utløse stor ressursbruk i form av helikoptertransport og syketransport til fastlandet. Utviklingen må følges nøye, og det kan bli behov for å øke beredskapen utover dagens nivå, heter det videre fra sysselmann Kjerstin Askholt.

Påvirker

Hun oppsummerer flere faktorer som vil påvirke utøvelsen av oppdraget i de kommende årene. Det ene er at Svalbard er i endring med en usikker framtid for kulldriften, som til nå har sikret et stabilt familiesamfunn og vært «pilaren for norsk tilstedeværelse på øygruppen». Den kommende stortingsmeldingen vil gi et svar på veien videre, og vil kunne påvirke Sysselmannens virksomhet.

Det er også klart at endringene i næringen og målet om å øke reiselivet og undervisningen vil gi en annen befolkningsstruktur. I tillegg har tendensen de siste årene vært at den norske andelen i befolkningen i Longyearbyen har gått ned, mens den utenlandske har økt.
Ferske tall fra Longyearbyen lokalstyre bekrefter denne tendensen, selv om tallene er små.
Summen av dette kan gjøre det nødvendig å endre arbeidsoppgaver og bemanning, og utvikle nytt regelverk, fastslår Sysselmannen, som også tror det er nødvendig å vurdere måten og kapasiteten embetet håndterer reiselivssaker.

Klimaendringene

I oppsummeringen peker Sysselmannen videre på klimaendringene, som gjør at sjøis minker og leveområdene for isbjørn og sel reduseres, og de resterende områdene blir desto viktigere. På land kan mildvær om vinteren legge islokk over vegetasjonen, noe som i sin tur får følger for jaktbare arter som reinsdyr og ryper.

«Hvordan vi skal forvalte de jaktbare artene i et nytt klimaregime blir et spørsmål framover», heter det.

Også kulturminner blir truet av erosjon å grunn av endringer i klima.

– Alle disse faktorene spiller inn på måten Sysselmannen løser sine oppgaver på, og kan medføre endrede prioriteringer i framtida, skriver Askholt.

Gallup

Kommer antallet ulykker til å øke de kommende årene, slik Sysselmannen tror?

Ja. Mer turisme og økt trafikk betyr flere ulykker.
Nei. Folk er fornuftige og det blir som på dagens nivå.
Vet ikke.

Vis resultat

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Gleder seg til toppjobben

Hege Walør Fagertun (50) blir ny administrasjonssjef i Longyearbyen.

Nå er det Oktoberfest

Trosset det kalde været og åpnet oktoberfesten med parade og lederhosen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!