Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Venstre svarer

Eirik Berger (41) er Venstres lokalstyrelederkandidat i Longyearbyen. FOTO: Christopher Engås

Venstre svarer

Eirik Berger er listetopp og lokalstyrekandidat.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.09.2015 kl 12:50

Svalbardposten har stilt listetoppene foran årets valg ni likelydende spørsmål.

1. Hva vil du gjøre konkret for å demme opp for tap av arbeidsplasser etter Store Norske?

Jeg vil støtte Store Norskes plan både for Svea, Gruve 7 og ny forretningsutvikling. Videre vil vi legge forholdene så godt som mulig til rette for de som ønsker å skape nye arbeidsplasser, både i eksisterende næringer og nyetableringer. Konkret ønsker vi å etablere et næringssenter for støtte til bedrifter i oppstart og utvikling. Vi må jobbe for et godt samarbeidsklima mellom lokale myndigheter og næringslivet. Vi vil også motivere til en kraftfull satsing på infrastruktur og omstilling i Longyearbyen

2. Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å bidra til omstilling i Longyearbyen?

Myndighetene må sikre infrastruktur og tjenestetilbud som grunnlag for både næringsliv og bolyst i Longyearbyen. I dette inngår også å opprettholde skoletilbudet, barnehager og viktige foreninger som f.eks. Svalbard Turn. Målet må være et samfunn som i stor grad bærer seg selv, men omstillingen krever statlige virkemidler og økonomisk ansvar for veier, energi og annen sentral infrastruktur.

3. Hva vil du som lokalstyreleder gjøre for å være synlig og tale Longyearbyens sak?

Jeg vil ha tett dialog med næringsutøvere, lokale myndigheter og befolkningen i Longyearbyen. Byens og folkets beste skal jeg sikre gjennom tett kontakt med de departementer som har ansvarsområder på Svalbard og med Venstre sentralt som har stor innflytelse regjeringen.

4. Finnes det etter ditt syn andre næringsmuligheter enn turisme og forskning det skal være mulig å satse på i Longyearbyen? Hvilke?

Foruten logistikk, som allerede er en godt etablert næring i byen, er det de som har ideer og vilje til å satse på dem som må være med å forme fremtiden for Longyearbyen. Jeg vil støtte kreativ gründerånd og sikre at nyetablerere får best mulige rammer, og at de gis den hjelpen de trenger for å realisere ideene sine. Et veldig spennende område er kommersiell utnyttelse av marine matressurser i våre nærområder, vi må jobbe for å endre regelverk som hindrer mulighetene som ligger i å høste og bearbeide dette. Dette vil øke sysselsetting lokalt og styrke fraktilbudet til Longyearbyen ved å sørge for lønnsom returlast.

5. Hvordan vil du håndtere en situasjon der folketallet synker, og avgiftspresset på den enkelte innbygger øker?

Jeg vil jobbe for at staten skal overta ansvaret for energi, veier og annen nasjonalstrategisk infrastruktur på Svalbard. Staten tar et stort ansvar for sentral infrastruktur på fastlandet, og sånn må det også være på Svalbard om vi skal opprettholde et robust samfunn.

6. Hvordan skal vi forsyne Longyearbyen med energi i fremtiden?

Kull fra gruve 7 vil være energibæreren i Longyearbyen på kort sikt. Men fremtidens energiløsninger må planlegges snarest mens vi fremdeles har et fungerende kullkraftverk. Stabil og miljøvennlig leveranse av varme og strøm er helt avgjørende for å stimulere til nye virksomheter, og med det sikre bolyst og næringsutvikling. Vi må starte med en åpen vurdering av alle muligheter som diesel, gass, kull med CO2-fangst og lagring, sol, vind, vannkraft, geotermisk energi og sjøkabel til fastlandet.

7. Hva vil du gjøre for å sikre oppvekstkårene i Longyearbyen?

Jeg vil jobbe for at de gode tilbudene i skole og barnehage opprettholdes.

Jeg vil også jobbe for mer forutsigbare rammevilkår for foreninger som jobber med idrett, fritidsaktiviteter og friluftsliv . Det aller viktigste for barns oppvekstkår er å sikre at mor og far har jobber i Longyearbyen.

8. Er det flere eller færre innbyggere i Longyearbyen om ti år? Begrunn svaret.

Om ti år er vi flere innbyggere enn i dag, og grunnen er at vi har jobbet hardt og lykkes med omstilling og næringsutvikling. Byens driftige innbyggere har etablert lønnsomme virksomheter på nye områder. Dessuten er vi om ti år i full gang med å bygge et demonstrasjonskraftverk med for eksempel dyp geotermisk energi som skal forsyne byen med strøm og varme, dette sysselsetter mange mennesker.

9. Hva er den viktigste enkeltsaken som du og ditt parti går til valg på? Og hvorfor?

Næringsutvikling, hvor vi vil jobbe for å styrke det etablerte næringsliv samt legge til rette for nyetableringer på Svalbard. At vi lykkes på dette området er helt sentralt for at Longyearbyen skal bli et en robust by som ikke er avhengig av markedskonjunkturer og andre eksterne faktorer.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Stenger veien til Huset

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter ras i skiløypa i dag tidlig.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Fredagens ordinære postfly har landet, men ekstraflyet er innstilt. Posten prøver på nytt lørdag.

Pakker ut høydepunktene

Nordnorsk Kunstmuseum til Longyearbyen med noen av sine største verker.

Banebrytende forskning

Helt ny teknologi blir tatt i bruk for å lære mer om livet i havet i polarnatten.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!