Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Veiene er i elendig stand

Brua på Museumsveien falt i elva i fjor, men er nå reparert. Det gjenstår imidlertid store oppgaver på veisiden i Longyearbyen. Teknisk sektor foreslår å bruke nesten fem millioner kroner årlig på veivedlikehold i den neste åtteårsperioden. FOTO: Monika Aaserud

Veiene er i elendig stand

Å utbedre hovedveiene i Longyearbyen vil koste 2.138 kroner – per meter.

Tilstanden på veinettet i Longyearbyen er nedslående. Det kommer fram i Hovedplan Vei 2015-22, som ble sendt ut på høring sist måned.

Total kostnad for fullverdig utbedring av alle veier er beregnet til tett oppunder 50 millioner kroner.

Betydelige skader

Veiene i Longyearbyen deles inn i fire hovedkategorier. Hovedveier, samleveier, adkomstveier, og gang- og sykkelveier. De to førstnevnte kategoriene utgjør 95 prosent av den totale veilengden.

Betydelige skader fra telehiv, erosjon og dårlig isolerte rørgjennomganger har satt sitt preg på veiene. Av hovedveiene er 20 prosent kategorisert som «svært dårlig» eller «dårlig». I overkant av 30 prosent av veiene oppnår kategorien «mindre god», mens bare drøyt halvparten av hovedveiene betegnes som «god» (37 prosent) og «svært god» (20 prosent).

Av samleveiene, som utgjør nesten 70 prosent av veinettet i Longyearbyen, har 80 prosent av veilengden kategorien «mindre god».

Gang- og sykkeletterslep

I tillegg til nedslitte veier, sliter lokalsamfunnet med bruer som år for år graves ut av Longyearelva. Brua over Museumsveien, som falt i elva i fjor, er nå skiftet. Men i planen anses det som nødvending å skifte minst to av de andre tre bruene i løpet av åtteårsperioden, da de eksisterende raskt graves ut av elva. I denne sammenheng har Sweco anbefalt at det føres kontroll med uttak av masse fra elveleiet.

Når det gjelder de «myke trafikantene» i form av gående og syklende, er de stemoderlig behandlet så langt. Flere planlagte gang- og sykkelveier er ennå ikke bygd, og de som er det har et vedlikeholdsetterslep. Å utbedre skader på de 11 eksisterende gang- og sykkelveiene i Longyearbyen vil koste anslagsvis 552.000 kroner.

4,6 millioner i året

Å få hovedveiene i tipp-topp stand vil koste 2.138 kroner per meter, og for samleveiene vil det koste 646 kroner per meter. Teknisk sektor anbefaler et investeringsnivå på veisektoren som skal bringe standarden på lokale veier opp til kategorien «god». Det vil koste 36,5 millioner kroner, med et årlig investeringsnivå på 4,6 millioner kroner i planperioden.

Geir Hekne (H) er usikker på om dette er realistisk, gitt dagens situasjon.

– Vei er forsømt i nasjonal sammenheng, og slik er det hos oss også. Arbeidet som er gjort med Hovedplan Vei er først og fremst for å synliggjøre behovet. Det er klart at dette er mye penger. Men samtidig må vi opprette trafikkstikkerheten. Vi ser at dersom alt i Longyearbyen skal være brukerfinansiert i framtiden, så vil gebyrene bli skyhøye, sier han.

– Og skrekk og gru hvis det blir slik at Store Norske må ta sin drastisk ned. Da vil vi få færre innbyggere, og dermed færre kjøretøy å fordele kostnadene på, legger han til.

Nøkkelord

Faktaboks

Så mye vei har vi i Longyearbyen planområde (kilometer):

Totalt: 47

Av dette:

Asfaltert vei: 21

Grusvei: 26

Kategorier:

Hovedvei: 12

Samlevei: 33

Adkomstvei: 2

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!