Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vedlikehold ble to millioner dyrere

LNS Spitsbergen har stått for vedlikehold og drift av Longyearbyens veier siden 2008. Det skal selskapet fortsette med. (Illustrasjonsfoto) FOTO: Birger Amundsen

Styret trosset Bydrift:

Vedlikehold ble to millioner dyrere

Bydrift-styret håpet en anbudsutlysning ville gjøre det billigere å vedlikeholde vei. Slik ble det ikke.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.04.2013 kl 12:38

De siste fem årene har LNS Spitsbergen (LNSS) driftet og vedlikeholdt veiene i Longyearbyen på oppdrag fra Bydrift. Avtalen koster Bydrift rundt fire millioner kroner i året. Fra høsten skal samme selskap gjøre den samme jobben, men prisen øker med 50 prosent.

Bakgrunnen er at dagens kontrakt med LNSS går ut 31. august i år. Bydrift kunne ha forlenget avtalen med to år, til samme pris. Administrasjonen i Bydrift ønsket å bruke denne opsjonen, men styret sa nei.


Gebyret kan øke

Styrets vedtak førte til at Bydrift la veikontrakten ut på anbud før jul. Før påske falt valget på LNSS. Den nye prisen er 6,1 millioner kroner per år.

Driftsingeniør i Bydrift, Kjersti Holte, sier den nye kontrakten i stor grad tilsvarer den forrige. Men den betyr flere millioner kroner i ekstrakostnader for foretaket de neste to årene.

– At en ikke innløste opsjonen, var et valg og en beslutning styret tok. Sett i ettertid fikk vi bekreftet at den avtalen vi hadde, også var den beste, sier Holte.

– Hvor skal pengene tas fra?

– Vi har ikke selvkost på vei, og vi har ikke penger selv til å dekke inn denne utgiftsøkningen. Det må i så fall overføres mer midler fra Longyearbyen lokalstyres totalbudsjett, sier driftsingeniøren.

– Kan det bli aktuelt å øke veigebyret?

– Det kan være en mulighet, men det må i så fall behandles politisk, sier Holte.

Vedtaket ble fattet av Bydrift-styret 18. september i fjor. Forslaget kom fra styreleder Heinrich Eggenfellner (H), og ble enstemmig vedtatt.

– Grunnen til at vi ikke ville bruke opsjonen, var at vi ønsket å teste markedet. Det har i flere år vært spekulert på om vi betaler riktig pris for veivedlikeholdet. Vi har også fått en situasjon der det er blitt flere potensielle tilbydere, sier Eggenfellner.


Markedet bestemmer

I anbudsrunden før jul leverte tre selskaper tilbud. AF Gruppen tilbød seg å gjøre jobben for 7,3 millioner kroner per år, LNSS for 6,1 millioner kroner, mens Vadsø-selskapet Mietinen Maskin satte prisen til 5,4 millioner kroner.

– Prisen er det markedet som bestemmer, og den kan vi ikke gjøre noe med. Denne saken viser at det koster, sier Eggenfellner.

Styrelederen mener Svalbard-­baserte selskaper har en urettmessig stor fordel i lokale anbudsrunder.

– Problemet med en anbudsrunde, er at de som sitter med rigg, utstyr og verksted i Longyearbyen har et konkurranse­fortrinn. Framover må vi vurdere om det kan gjøres på en annen måte. En løsning kan være at Bydrift selv eier lokaler og verksted, og så leier disse ut til entreprenøren som får kontrakten. Men det er klart at dette vil bli en stor investering for Bydrift, sier Eggenfellner.


Glade for avtalen

Selv om Mietinen Maskin var lavest på pris, falt valget likevel på LNSS.

– Vi hadde flere kriterier enn pris. Blant annet vurderte vi kompetanse, erfaring, tidligere prosjekter, HMS-arbeid og tilgjengelige mannskaper. En totalvurdering gjorde at vi valgte LNSS, sier driftsingeniør Kjersti Holte.

Selv er LNSS naturligvis glade for at de fortsatt får vedlikeholde og drifte veinettet i Longyearbyen.

– For oss er det viktig med slike langsiktige avtaler, spesielt siden vi ikke lenger er i Svea, sier administrerende direktør Ann Pedersen.

– Økonomisk sett er dere vel fornøyde med at Bydrift-styret ikke innløste opsjonen på to nye år?

– Det har vi ikke tenkt spesielt mye på. Vi har forholdt oss til det Bydrift har gjort i denne saken, sier Pedersen.

– Men dere får to millioner kroner mer i året for å gjøre nærmest samme jobb?

– Vi driver business og ønsker å tjene penger. Sånn sett er det selvfølgelig bra for oss, sier hun og legger til:

– Vi synes vi har et godt samarbeid med Bydrift, og ser fram til å fortsette å jobbe for dem.

Faktaboks

Dette skal LNSS gjøre:

Vedlikeholde, brøyte, strø og rydde veinettet, offentlige parkerings­plasser, torg og områder rundt bygg som eies av Longyearbyen lokalstyre. Pris: 6.133.599 kroner per år.

Kontrakten ble underskrevet 27. mars og har en varighet på fem år (august 2018), pluss opsjon på ytterligere to år (til august 2020).

I avtalen kan Bydrift også leie inn LNSS til for eksempel grøftegravinger og kabellegginger. Utgiftene til slike oppdrag kommer i tillegg.

LNSS hadde også kontrakten for perioden 2008-13. Kontraktsummen var 3.836.075 i 2008, og har siden blitt prisjustert hvert år. I år var summen rundt 4,3 millioner kroner.

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Lang kamp for lærlingplass

I januar var Vårin Storø fortvilet over ikke å få lærlingplass i Longyearbyen. Nå jubler 18-åringen etter at Svalbard Hotell har tatt grep.

Onsdagsfly fra oktober

Fra 19. oktober starter SAS opp kveldsfly på onsdager.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!