Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vant fram med klage etter milliongebyr

Johan Sletten og Bykaia Lagerutleie AS håper på en solid tilbakebetaling fra Longyearbyen lokalstyre etter avgjørelsen i KRD. Departementet mener gebyrene som er betalt er utregnet på feil måte, og har opphevet vedtaket. FOTO: Christopher Engås

Vant fram med klage etter milliongebyr

Johan Sletten har kjempet i to år mot det han mener er ulovlig høye gebyrsatser satt av Longyearbyen Lokalstyre. Nå får han støtte fra departementet.

Tekst:

Publisert:

Johan Sletten, styreleder i Bykaia Lagerutleie AS, har vunnet fram med sitt krav.

– Avgjørelsen fra Kommunal- og regionaldepartementet er klar. Longyearbyen lokalstyre sitter på penger som de har krevd inn fra oss på ulovlig grunnlag, sier han.

Klaget på gebyrer

Saken går om lag to år tilbake i tid da selskapet reagerte på at Longyearbyen lokalstyre (LL) krevde totalt 953.000 kroner for «tilknytning til vei» for to lagerhaller ved vei 612 i Sjøområdet. Tilknytningsavgiften er beregnet ut fra byggets flateinnhold, noe selskapet mener er totalt feil.

– Veibehovet er det samme uansett hvor store byggene som skal tilknyttes er. I tillegg må man betale dobbelt hvis byggene er over tre meter høye. Da opprettes det en imaginær etasje over grunnplanet som dobler flateinnhooldet, og dermed gebyret, sier Sletten.

I brevet fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) går det fram at LLs totalkostnad med veien var på i underkant av 1,6 millioner kroner. Det betyr at Slettens selskap alene har betalt nesten to tredjedeler av veikostnadene i gebyr.

– Ikke selvkost

Svalbardlovens paragraf 31 sier at denne type gebyrer skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost. I følge KRD er gebyrsatsene som LL opererer med ikke selvkost.

«Departementet kan ikke se at det foreligger noen direkte sammenheng mellom kostnadene som LL har til fremføring av vei og veibelysning frem til tomtegrensen, og tilatt bruksareal til lagerhallene. Departementet bemerker også at LL ikke har oversikt over kostnadene knyttet til fremføring av vei og veibelysning frem til tomtegrensen, som gebyret ifølge gebyrregulativet skal dekke», skriver KRD i sin avgjørelse.

KRD konkluderer med at gebyravgjørelsene til LL for tilknytning til vei er innholdsmessig ulovlige, og opphever dem umiddelbart. Departementet ber LL om å fatte nye avgjørelser basert på selvkostprinsippet.

Bykaia Lagerutleie AS er bare en av mange selskap som har betalt tilknytningsavgift ut fra satsene, som KRD nå har slått fast er ulovlig utregnet. Det er også protestert kraftig mot gebyrene som brukes for tilknytning til vann, som også gjøres ut fra flateinnholdet på byggene som skal knyttes til.

Sender faktura

– Nå vil ganske mange operatører stille spørsmål ved om det virkelig er selvkost gebyrene er basert på, enten det gjelder vann, vei eller avløp. Etter hvert kan det jo bli ganske mye arbeid som må gjøres for LL, sier Sletten som ikke venter at det vil skje noe veldig snart i saken.

– Hva gjør Bykaia Lagerutleie AS videre med saken dere har fått medhold i?

– Vi vurderer å sende LL en faktura for gebyrene vi har betalt, som KRD nå har slått fast er krevd inn på ulovlig grunnlag. Når LL sannsynliggjør hva det er som er selvkost i denne saken, og får fram et lovlig krav til gebyr, skal vi betale dem nøyaktig det vi skylder, sier Johan Sletten.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!