Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Unyansert fra revisjonen

Ole Arve Misund med rapporten som viser at Unis vokser og gjør en god jobb, også i vitenskapelige publikasjoner (t.h.), og med Riksrevisjonens rapport som ikke tar med Unis sin aktivitet når den vurderer utnyttelse av forskningsinvesteringer på Svalbard. FOTO: Christopher Engås

– Unyansert fra revisjonen

Riksrevisjonen konkluderer med at norske investeringer i Arktis bør utnyttes bedre. Men Unis og Svalbard Forskningspark regnes ikke som «investeringer».

I en rapport har Riksrevisjonen konkludert med at norske forskningsinvesteringer i Arktis kan og bør utnyttes bedre.

Unis-direktør Ole Arve Misund er enig med mange av konklusjonene, men liker ikke helt at Unis og Svalbard Forskningspark ikke er tatt med i vurderingen. For rapporten definerer nemlig ikke disse to betydelige institusjonene som «investeringer i infrastruktur til forskning».

Forskningsoppdrag

Unis har årlig 600 studenter fordelt på 200 studentårsverk. Det meste av det Unis driver på med må ifølge Ole Arve Misund sorteres under begrepet «forskning».

– Vårt oppdrag er forsknings­basert utdanning i det høye Arktis. Vi driver utstrakt virksomhet innenfor områdene arktisk biologi, geofysikk, geologi og teknologi. Etter min mening blir rapporten mangelfull når den ikke inkluderer aktiviteten i Svalbard Forskningspark som utnyttelse av forskningsinvesteringer i Arktis, sier han.

I vekst

Rapporten konkluderer også med at det gjøres for lite for å gjøre forskningsdata som innhentes tilgjengelig for andre. Her viser Misund til en rapport som ble laget i fjor av NIFU (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), der det går fram at Unis er i sterk vekst, og at det kommer betydelig med forskning ut av institusjonen.

– Den viser til at vi har om lag 130 publikasjoner årlig, og at nivået og kvaliteten på det som kommer fra oss er godt. Våre publikasjoner er oftere sitert enn de som kommer fra andre, og vi er meget samarbeidsorientert, sier han.

Får støtte

En liten del av Unis sin aktivitet er tatt med i vurderingene, deriblant Eiscat og nordlysobservatoriet på Gruve 7-fjellet, men til sammen utgjør dette bare om lag ti prosent av den totale aktiviteten. Utover at Unis i stor grad er utelatt fra vurderingene, er Misund enig med mange av konklusjonene. Deriblant at det er for liten norsk utnyttelse i Ny-Ålesund, og at forskningsflåten for er i ferd med å bli utdatert.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) støtter Unis-direktøren i sitt svarbrev til Riksrevisjonen. Han skriver at utelatelsen av virksomhetene til Unis og Svalbard Forskningspark gjør at undersøkelsen ikke gir et fullgodt bilde av situasjonen. Hvis en tar med disse faktorene, vil resultatet bli at den norske innsatsen på Svalbard har økt mer enn for noen annen nasjon.

Riksrevisjonen har ikke glemt av Unis og Svalbard Forskningspark, men ikke tatt dem med som «investeringer i infrastruktur», fordi de i denne sammenheng defineres som «akademia».

Skille

I rapportens egne merknader står det følgende:

«Riksrevisjonen er enig med statsråden i at Unis og institusjoner ved Svalbard Forskningspark er viktige institusjoner for høyere utdanning og forskning i Longyearbyen. Målet med undersøkelsen har imidlertid vært å vurdere om norskeid og norskdrevet forskningsinfrastruktur i Arktis blir utnyttet på en god måte. Undersøkelsen omfatter et bredt utvalg av naturvitenskapelig forskningsinfrastruktur på Svalbard, og forskningsfartøyene som har gjennomført tokt i Arktis i undersøkelsesperioden. Unis på Svalbard, som primært er etablert for høyere utdaningsformål, inngår således ikke i undersøkelsen».

Nøkkelord

Se bildet større

Unis og Svalbard Forskningspark driver med forskning, men regnes ikke med når Riksrevisjonen ser på utnyttelsen av norske forskningsinvesteringer på Svalbard. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Gleder seg til toppjobben

Hege Walør Fagertun (50) blir ny administrasjonssjef i Longyearbyen.

Nå er det Oktoberfest

Trosset det kalde været og åpnet oktoberfesten med parade og lederhosen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!