Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Unis vil hasteutvide

Tidsvindu: Ole Arve Misund mener tidspunktet for å ta en beslutning om raskere utbygging av Unis, er nå. FOTO: Eirik Palm

Unis vil hasteutvide

Universitetssenteret på Svalbard vil ta en større rolle i Longyearbyen når Store Norske reduserer, og er parat til å doble antallet ansatte og studenter i løpet av få år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.01.2015 kl 20:16

«En betydelig reduksjon i norsk bosetting på Svalbard som følge av bortfall av arbeidsplasser i bergverksindustrien gjør utvilsomt noe med nivået av norsk tilstedeværelse og dermed grunnlaget for norsk suverenitetshevdelse på øygruppen», fastslår Unis i et brev til Kunnskapsdepartementet.


Gjennomtenkt
I brevet fra 18. desember skriver styret og ledelsen at organisasjonen er beredt til å ta et større samfunnsansvar for Longyearbyen etter reduksjonen i Store Norske.

– Dette er vel gjennomtenkt. Vi vil ha en dobling i løpet av noen få år, sier administrerende direktør Ole Arve Misund til Svalbardposten.

Staben ved Unis utgjør i dag om lag 130 faste årsverk. 111 av disse bor og arbeider i Longyearbyen. I tillegg kommer 220 studentårsverk.

Mandag denne uka var det semesterstart. 126 nye studenter var samlet i Møysalen, det store auditoriet, hvor de ble ønsket velkommen og fikk i praktisk informasjon. Her fikk de også høre om nedbemanningen i Store Norske og lokalsamfunnet.

– Vi føler et ansvar for lokal-samfunnet. Unis er her fordi institusjonen har en samfunnsmessig strategi, sier Misund og peker på at Unis er en del av grunnlaget for norsk tilstedeværelse.

– Når Store Norske får så store utfordringer, er det naturlig å signalisere at vi kan ta et større ansvar. Utspillet er grundig diskutert i styret, sier han.


Vil forsere planer

I november ble det klart at Store Norske må nedbemanne på grunn av lav kullpris og store underskudd. På det siste styremøtet i Unis før jul var konsekvensene av nedbemanningen tema. Unis har tidligere lagt opp til en dobling i løpet av 20 år, men styret vil nå forsere denne satsingen. Misund mener det er fullt mulig å utvide dersom eieren ønsker det. Sammen med styreleder Berit Kjelstad skisserer han flere konkrete tiltak.

• Dobling av tilbudet: Flere studier skal gi flere ansatte og flere studenter. Studiene bør primært foregå innenfor dagens fag-områder, men styret ser for seg en bredere tilnærming på alle områdene, og særlig innenfor arktisk teknologi. Et annet eksempel er kurs innenfor skipsfart i Arktis. I brevet varsler styret at Unis er innstilt til på utrede et bredere kurstilbud ved Unis dersom det er aktuelt.

• Raskere utbygging av Svalbard Forskningspark for å få plass til flere studenter og ansatte. Planleggingen av byggetrinn 3 har så vidt begynt. «En forsert utvikling av Unis for å ta et større samfunnsbærende ansvar i Longyearbyen gjør at arbeidet med byggetrinn III også må forseres», heter det i brevet.

• 250 studenthybler: I tillegg mener styret at utbyggingen av studenthybler bør fortsette. I fjor høst var 88 nye hybler klar til bruk, men i brevet påpeker styret og ledelsen i Unis at den videre utviklingen er avhengig av en framskyndet utbygging av studenthybler, og at antallet hybler bør komme opp i om lag 250.

Styret vil også samarbeide med Store Norske og private aktører om boliger.


Lover ingenting
Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges Arktiske universitet har foreslått å opprette en treårig ingeniørutdanning ved Unis, for å gi et tilbud til tidligere Store Norske-ansatte. Ingeniørforkurset som ble startet opp høsten 2014 er et godt utgangspunkt, fastslår Husebekk, som foreslår et samarbeid mellom Unis, NTNU, UiT og HiN, mener hun.

– Nå er det nok et vindu for beslutninger. Dette henger sammen med de videre beslutningene som tas i Store Norske, sier Misund.

Han er spent på reponsen fra myndighetene. Foreløpig har de ikke hørt noe fra Kunnskapsdepartementet.

I en e-post til Svalbardposten sier statssekretær Bjørn Haustad i Kunnskapsdepartementet at Unis bidrar til et stabilt, helårlig familiesamfunn i Longyearbyen og at departementet vil vurdere innspillene.

– Det er veldig positivt at Unis har skissert noen muligheter for videre satsing på forskning og utdanning. Kunnskapsdepartementet vil ta med disse i regjeringens videre diskusjoner om utviklingen på Svalbard, skriver han.

Mandag hadde styret i Store Norske sitt siste møte før den endelige driftsplanen blir offentliggjort på en pressekonferanse i hovedstaden.


– Kunstig uten industri på Svalbard
Fredag offentliggjøres styrets plan for refinansiering og videre drift av Store Norske på en pressekonferanse i Oslo, etter at planene er lagt fram for Nærings- og fiskeridepartementet.

Kullmotstandere har tatt til ordet for å legge ned kulldriften på Svalbard, og viser til at undervisning og forskning kan ta over rollen som Store Norske har hatt.

Det tror ikke engang toppledelsen i Unis på.

– Vi vil ikke kunne ta over hele rollen som Store Norske har hatt. Vi må ha industri, sier administrerende direktør Ole Arve Misund.

– Det er en stor fordel for et universitet at det er et omkringliggende næringsliv. Og fordelen med Store Norske er at vi kan bruke driften her direkte inn mot studiene. Et Longyearbyen med bare forskning og undervisning blir litt kunstig, sier han.

Se bildet større

Orientert: Studentene som ble ønsket velkommen, fikk høre om nedbemanningen i Store Norske og situasjonen i Longyearbyen. FOTO: Eirik Palm

Siste nytt i Nyheter

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Ja til mat, nja til parkering

Blandede følelser blant lokalpolitikerne til Rema-etablering.

Rema 1000 vil bygge nytt

På byens største parkeringsplass.

Rema 1000 to be built

The grocery chain wants to open a store in Longyearbyen in the parking lot in front of Svalbardbutikken.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!