Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Tror mye skjer det neste året

Organiseringen av Longyearbyen lokalstyre (LL) er unik i Norge. Nå kan byen bli mer lik kommuner på fastlandet. Lokalstyreleder Christin Kristoffersen ser fram til prosessen med å stake ut framtidas LL. FOTO: Anders Fjellestad

Organiseringen av lokalstyret:

– Tror mye skjer det neste året

Strukturen til Longyear­byen lokalstyre skal gjennomgås. Det gleder lokalstyreleder Christin Kristoffersen (Ap) seg til.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.03.2013 kl 15:28

For tre uker siden skrev Svalbardposten om den nye rapporten fra KS Konsulent som konkluderer med at Longyearbyen lokalstyres (LL) organisering er komplisert, dyr og ineffektiv. Lokalstyreleder Christin Kristoffersen mener konklusjonene til konsulentselskapet bekrefter hvorfor rapporten ble bestilt.

– Systemet vi har i dag er svært komplisert tatt lokalsamfunnets størrelse og geografiske utbredelse i betraktning. Vi bør ikke beholde et system som er unødvendig komplisert, både politisk og byråkratisk, sier Kristoffersen.

Hun sier det er viktig å sikre innbyggerne medbestemmelsesrett og best mulig tjenester.

– Vår jobb er å sikre at vi har gode systemer for å oppnå dette. Vi gikk til valg på at demokratiet skal komme nærmere folk, sier Kristoffersen.


Ansatte skal med

Tirsdag fikk politikere og LL-ansatte presentert rapporten av prosjektleder Brit Eirin Bøe Olssøn i KS Konsulent. Administrasjonsutvalget vil at det skal settes i gang en prosess for å se på organiseringen av LL. Arbeidet skal ledes av administrasjonssjef Lars Ole Saugnes. Underveis i prosessen skal de ansatte få delta og uttale seg.

Det har aldri vært noen hemmelighet at de fleste politikerne, deriblant Kristoffersen, murrer over dagens LL-organisering. Lokalstyrelederen er likevel forsiktig med å forskuttere hvordan LL kan se ut om noen år.

– For meg er det viktig at vi ender opp med en modell som er mest mulig funksjonell. For å sikre dette, må prosessen være grundig, sier hun.

KS Konsulent har anbefalt å avvikle de tre kommunale foretakene og i stedet samordne hele LL i én, felles organisasjon.

I rapporten anbefales det i tillegg å vurdere om havne­aktiviteten og Energiverket skal skilles ut i egne foretak. Det synes lokalstyrelederen er interessant.

– LL har også mye eiendommer, og det kan være aktuelt å vurdere dette spesielt, sier hun.


Forvirrende

For politikerne har det vært utfordrende å holde tunga rett i munnen med dagens organisering. Flere politikere sitter i både foretaksstyrer og ulike politiske utvalg.

– Det blir en lapskaus, og det kan være vanskelig å vite hvilken hatt en har på seg, sa Høyres Geir Hekne under tirsdagens AU-møte.

Kristoffersen ser poenget.

– Jeg mener vi har gjort mange politiske grep for å avdekke slike gråsoner. Flere sitter med ulike «hatter», og vi har blitt mer bevisste på disse, sier lokalstyrelederen.

– Har den politiske styringen vært god nok? Eller har foretakene fått for mye selvstyre?

– Den politiske styringen har vært god nok. Det dukker opp noen gråsoner også her, men da har vi stoppet opp og tatt ett skritt tilbake, sier Kristoffersen og berømmer foretakene:

– Det har vært en god, faglig styring av foretakene, og dette skal vi ivareta i en eventuell ny styringsmodell.


Ser på bemanning

Det neste året vil trolig bli preget av store omveltninger for de over 200 ansatte i LL. En omorganisering vil koste både tid, penger og ressurser, men lokalstyrelederen mener ekstrakostnadene vil spares inn i løpet av kort tid.

– Om vi går for en ny modell, tror jeg vi vil se konturene av den nye modellen om ett års tid, sier hun.

– Et nytt LL vil sannsynligvis også kreve færre ansatte?

– Dersom det, mot formodning, skulle vise seg at vi får et kapasitetsoverskudd i bemanningen, så vil dette først komme til syne over tid. LL har en høy turnover, og er dermed ganske dynamisk. Om det blir nødvendig, kan vi derfor justere bemanningen ved for eksempel ikke lyse ut stillinger som blir ledige, sier lokalstyrelederen.

– Er det noe positivt med dagens organisering?

– Foretaksmodellen gjorde overgangen fra tida under Store Norske til en offentlig institusjon enklere. Modellen i seg selv har fordeler, men ikke med dagens omfang i en liten organisasjon som LL, svarer Kristoffersen.

Faktaboks

Veien videre

12. mars tar lokalstyret stilling til anbefalingen fra Administrasjons­utvalget (AU). AU anbefaler å la administrasjonssjefen lede arbeidet med å stake ut framtidas organisering av Longyearbyen lokalstyre.

Et partssammensatt utvalg (AU, samt to ansattrepresentanter) skal fungere som styringsgruppe i prosessen.

Målet er å ha et foreløpig forslag klart til LLs strategikonferanse 18. juni. Valg av en eventuell ny modell vil trolig skje til høsten.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!