Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Trenger mer penger ved en eventuell oppstart

Fra forberedelsene til oppstarten i Lunckefjell i februar 2014. Deloitte fastslår at Store Norske kan ha et startkapitalbehov på én milliard kroner dersom gruva tas ut av driftshvile etter 2019. FOTO: Eirik Palm

Trenger mer penger ved en eventuell oppstart

Store Norske vil trenge en milliard kroner ved en eventuell ny oppstart i Lunckefjell etter driftshvilen, ifølge analyse.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.02.2016 kl 23:34

Fredag 5. februar gikk innstillingen til Stortingsproposisjon 52 gjennom statsråd. Her foreslår regjeringen å tilføre Store Norske 138 millioner kroner i 2016 til driftshvile i Svea og Lunckefjell, og å innføre to skift i Gruve 7.

Krever «betydelig likviditet»

Forlaget skal deretter behandles i Næringskomiteen før den går til Stortinget i løpet av våren, men allerede i vurderingen som ligger til grunn for forslaget, fastslår revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte at driftshvile i tre år ikke kan forsvares forretningsmessig. Selskapet tar utgangspunkt i den forventede prisutviklingen, og stiller spørsmål ved lønnsomheten selv om prisene skulle stige så mye at det vil føre til oppstart igjen.

«Ved eventuell oppstart vil det i tillegg påløpe kostnader på om lag 30 mill. kroner (avhengig av tidspunkt), og det vil kreve betydelig likviditet. Behovet vil variere med kullpris, men kan bli over 1 mrd. kroner, der deler trolig kan finansieres eksternt, gitt at oppstart skjer som følge av at prisene er steget slik at det forventes lønnsom drift», heter det i vurderingen fra Deloitte.

Regjeringen slutter seg til styrets anbefaling om en driftshvile i tre år fra 2017 til 2019. Dvalen vil koste inntil 432 millioner kroner, og inkluderer lønn og ordinære pensjonskostnader i tillegg til å gi Store Norske en sikkerhetsmargin.

Regjeringen foreslår at det bevilges 112 millioner kroner til Store Norske over revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen vil også at lånet på 205 millioner kroner, som Store Norske fikk i fjor vår da selskapet ble tilført en halv milliard kroner, blir omgjort til lån for å styrke soliditeten. I tillegg kommer lånerenter til DNB, som 1. april er beregnet til 26 millioner kroner.

Må søke på nytt

Deloitte, som har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å vurdere de forretningsmessige sidene av planen, mener det er bedre butikk å drive med to enn ett skift i Gruve 7. Likevel tviler revisjons og rådgivningsselskapet på at det er mulig å drive lønnsomt her når kullprisene faller.

Samtidig venter store kostnader til opprydding i Svea og Lunckefjell dersom gruvevirksomheten blir avviklet. Hvor store summer det er snakk om, er usikkert.

Det er heller ikke automatikk i at man får gjenoppta driften i Lunckefjell. Advokatfirmaet Wiersholm viser til svalbardmiljøloven, som slår fast at det må søkes om ny tillatelse dersom virksomheten har vært stanset i mer enn to år.

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!