Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Trenger bedre flyberedskap

Sårbart: Skulle det oppstå en situasjon hvor mange blir skadd, er man helt avhengig av å fly innsatspersonell opp til Svalbard og skadde ned til fastlandet. FOTO: Birger Amundsen

Trenger bedre flyberedskap

Institusjonene på Svalbard ikke er rustet til å takle alvorlige ulykker og hendelser alene. Derfor jobbes det nå med å sikre bedre flyavtaler med fastland.

Skjer det en ulykke hvor mange blir skadd, eller det blir utført terrorhandlinger på Svalbard, er lokalsamfunnet avhengige av å transportere helsepersonell og politi opp, og skadde ned. I dag er ikke disse avtalene gode nok. Det slår Sysselmannens risiko- og sårbarhetsanalyse fast.

– Vi er helt avhengige av transport opp og ned med fly om det oppstår en situasjon med mange skadde. De avtalene vi har i dag må finpusses, slik at ansvarslinjene er helt tydelige om en katastrofe oppstår, sier sysselmann Odd Olsen Ingerø.

I analysen kommer det frem at det blant annet er viktig å avklare ansvar og prosedyrer for raskest mulig å få sendt innsatspersonell med spisskompetanse fra fastland til Svalbard.


Øket politiberedskap
– I en krisesituasjon må man vite så nøyaktig som mulig hvem som gjør hva, og hvordan. Det er vi i gang med å få på plass nå, sier Ingerø.

Sysselmannen skal også avklare forventninger og roller ved transport av bevæpnet innsatspersonell med sin helikopteroperatør.

– Svalbard er i en annen situasjon enn resten av landet. Vi har ingen naboer vi kan lene oss på. Vi har derfor sett et behov for å heve kompetansen blant våre politibetjenter, forteller Ingerø.

For å styrke innsatsevnen vil Sysselmannen i løpet av høsten 2013 starte et relativt omfattende trenings- og øvingsprogram. De skal blant annet øve på å aksjonere i team.

–Hele poenget med å utarbeide en slik analyse er å se på også de alvorligste hendelsene og legge planer for disse. Det er nødvendig å ha en beredskap for å takle slike hendelser, sier Odd Olsen Ingerø.


Kan bli nødt til å prioritere
I analysen har Longyearbyen sykehus påpekt at ved store ulykker vil man raskt komme i en situasjon hvor man må bruke ressursene til å behandle de pasientene med størst mulighet til å overleve, mens de mest skadde pasientene bare kan få helt basal hjelp. Flere av disse vil dø på grunn av manglende ressurser.

– Om det skjer en storulykke, som at et fly med 200 passasjerer styrter, vil det kunne bli slik. Jeg synes det er greit at lokalbefolkningen er klar over dette. Svalbard er et lite gunstig sted om noe slikt skjer, sier avdelingsleder Aksel Bilicz ved Longyearbyen sykehus.

Han påpeker samtidig at det så vidt han vet, aldri har oppstått en situasjon på Svalbard hvor sykehuset ikke har hatt kapasitet til å ta seg av alle pasientene.

– Det er jo lite trolig at det skjer også. Slik jeg ser det, er det lite lur bruk av helseresurser og økonomi å oppbemanne sykehuset for en katastrofe som mest sansynlig aldri skjer, sier Bilicz.

I likhet med Ingerø mener han at det er viktig å få på plass bedre flyberedskap.

– Der har vi et klart forbedringspotensial. Jeg mener også at vi trenger et mer solid dag til dag tilbud, sier avdelingslederen.

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Lang kamp for lærlingplass

I januar var Vårin Storø fortvilet over ikke å få lærlingplass i Longyearbyen. Nå jubler 18-åringen etter at Svalbard Hotell har tatt grep.

Onsdagsfly fra oktober

Fra 19. oktober starter SAS opp kveldsfly på onsdager.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!