Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Tok innspill på alvor

Trine Skei Grande var i Longyearbyen i august. Da hentet hun mange innspill til svalbardmeldingen som nå er kommet med. FOTO: Hilde Røsvik

Tok innspill på alvor

Det nye forslaget til Svalbardmelding foreslår veterinærvakt, sterkere øl og energiplan. Store Norskes framtid er fremdeles vag.

Tekst:

Publisert:

Onsdag la utenriks- og forsvarskomiteen fram sin innstilling til regjeringens melding om Svalbard. Der får det lokale næringslivet betalt for å ha tatt opp sine saker med saksordfører Trine Skei Grande(V) som var i Longyearbyen i august etter at det første utkastet til Svalbardmelding ble lagt fram.

Besøkene hun avla i det lokale bryggeriet og hos veterinæren har begge gitt konkrete resultat i innstillingen.

Veterinærvakt

Grande besøkte veterinær Astrid Vaag Vikaune i Svalbard Vet og fikk et innblikk i de utfordringene veterinæren har på Svalbard. Den norske veterinærforeningen påpekte også i høringen behovet for å styrke dyrevelferden på Svalbard. Svalbard Vet har ytret ønske om en betalt vaktordning på linje med den på fastlandet.

– Når det gjelder veterinærvakt mener vi at regjeringen må finne en bedre løsning både når det gjelder dyrevelferden og personalsituasjonen, sier Skei Grande.

Sterkere øl
Lovverket gir ikke anledning til å selge øl med høyere enn 4,75 prosent alkohol i butikk.

– Nå skal alle kunne kjøpe øl opp med til 7 prosent alkohol også på Nordpolet. Alle parti var enige om at dette var en teit regel som vi må endre på, sier Skei Grande.

Komiteen ber regjeringen gjennomgå regelverket og sikre likebehandling slik at regelverk for salg av øl blir det samme på Svalbard som i resten av landet. Denne forskriftsendringen mener Skei Grande kan gå rimelig fort.

En av hjertesakene til saksordføreren er framtidig energi og miljø. Skei Grande er godt fornøyd med det hun har fått til i komiteen.

Energi
– Når det gjelder framtidig energi i Longyearbyen har vi fått til en bred enighet i komiteen om at regjeringen må få til en stor utredning om framtidige energibærere og raskt komme i gang med arbeidet. Her skal alle alternativ være med, alt er åpent, sier hun som heller ikke legger skjul på at hun har en drøm om å gjøre Svalbard til en grønn øy, også klimamessig.

I komiteens innstilling blir det lagt vekt på at fremtidig energiforsyning skal være basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Det ønsker også at muligheten for å knytte Svalbard til kraftnettet på fastlandet med sjøkabel vurderes.

NVE-rapport
Komiteen mener at rapporten som utarbeides av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må følges opp med milder slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for å sikre tryggheten til befolkningen. Rapporten er ventet i slutten av året og vil også få konsekvenser for arealplanen.

Forskningsstrategi klar

Det har tidligere i høst kommet fram massiv kritikk av at ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Kings Bay skal overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Klima og miljødepartementet. Dette blir likevel stående i innstillingen.

Norsk Polarinstitutt (NP) får ansvaret for å implementere og følge opp forskningsstrategien i Ny-Ålesund. Men komiteen mener det er viktig at tildelingen av ansvaret til NP skjer på en åpen og inkluderende måte og at selve gjennomføringen avventes til forskningsstrategien foreligger.

– Vi er innstilt på at det kan gå noe tid, kanskje flere år før den er på plass, sier Skei Grande.

Høyere utdanning
Det at høyere utdanning skal få en betydelig plass i framtidig strategi for Svalbard er komiteens medlemmer også enige om. Tilbudet ved Unis bør både videreutvikles og utvides, mener komiteen. De erkjenner også at økt satsing på forskning og høyere utdanning gir bygningsmessige utfordringer for Unis, og at det vil bli nødvendig med en utvidelse av forskningsparken. Komiteen mener hovedfokus må være å rekruttere flere studenter fra norske utdanningsinstitusjoner.

– Studenter bør fortsatt integreres godt i lokalsamfunnet, og en utvidelse av studietilbudet ved etablering av hele studieløp kan bidra til en styrking av lokalsamfunnet, heter det i innstillingen.

Store Norske
Det har vært etterlyst en klar strategi om hvilken rolle Store Norske skal ha i framtiden. – Jeg hadde håpet at vi hadde klart å konkretisere dette på en bedre måte, , sier Skei Grande.

Komiteen mener det er viktig med en avklaring av selskapets retning og strategi, både når det gjelder gruvedrift, boligutvikling, infrastruktur og eventuelle nye forretningsområder. Komiteen ber videre regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om Store Norske og ta stilling til eventuelt endret formål og kategorisering av selskapet.

– Det at vi ikke klarer å være mer konkrete om framtidig strategi for Store Norske er kanskje beskrivende for situasjonen. Holdningen til Store Norske er ganske endret på kort tid. Slik jeg oppfatter det når jeg har vært i Longyearbyen har mye forandret seg på ett år. Tanken må stabilisere seg før vi kan konkludere med noe, sier Grande.

Tirsdag 22. november skal Stortinget behandle Svalbardmeldingen. Da blir det forhåpentlig en god debatt i salen.

Siste nytt i Nyheter

Ny art i Ny-Ålesund

Kronemanet, som skaper problemer i mange norske fjorder, er for første gang oppdaget på Svalbard.

By-bjørnene eskortert mot Van Mijen

By-bjørnen og hennes to halvvoksne unger ble natt til søndag på nytt drevet bort med politi-assistanse.

En turist fikk bot. Tre andre turister trodde de så isbjørn. I begge tilfellene rykket politiet ut.

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter skred inntil skiløypa lørdag morgen. Samme ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!