Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Tilfeldig at LL fikk vite at Gamle sykehuset var usikkert

Da leder for teknisk sektor i LL Marianne Aasen fikk se rapporten fra Multiconsult, var hun ikke sein med å iverksette evakuering av Gamle sykehuset. FOTO: Christopher Engås

Tilfeldig at LL fikk vite at Gamle sykehuset var usikkert

Hvis ikke styret i sameiet hadde gått til LL med rapporten, ville ikke Gamle sykehuset blitt evakuert.

Rapporten fra Multiconsult ble bestilt av Sameiet Vei 210 og kom i midten av februar. Den fastslår at bygget er usikkert, og dermed tok styret i sameiet kontakt med Longyearbyen lokalstyre (LL).

– Vi ble kontaktet av styret i Sameiet Vei 210. De lurte på hvilken rolle LL har i en slik sak, forteller sjef for teknisk sektor Marianne Aasen.

Kjapt pålegg

Hvis ikke LL hadde fått vite om rapporten, ville det ikke kommet noe pålegg om opphør av bruk av Gamle sykehuset. Men konklusjonen i rapporten levnet ikke LL noe valg.

– Når vi får en slik rapport, har vi en rolle i forhold til plan- og bygningsloven. Byggeforskrift for Longyearbyen sier at vi må gå inn og pålegge opphør av bruk når vi får kunnskap om slike forhold, sier Aasen.

– Strakk seg langt

LL har et ansvar for å se til at eier opprettholder sin vedlikeholdsplikt. Denne plikten ble forsterket da det for noen år siden kom en revidert plan- og bygningslov på fastlandet. Bakgrunnen var at en person mistet livet som følge av at en byggeier i Oslo ikke vedlikeholdt en veranda, slik at deler av denne falt ned.

Aasen mener LL har strukket seg langt i saken.

– Hvis dette hadde vært i Oslo eller Trondheim, tror jeg at kommunen kun hadde kommet med et pålegg om opphør av bruk. Vi strakk oss langt ved å tilby beboerne hybler ut uke ni, slik at de får tid til å områ seg og skaffe seg nytt husvære, sier hun.

Verneverdig

I dagene etter evakueringen har LL bistått eierne med å få ut eiendeler på en sikker måte. Sameiet har fått pålegg fra LL om å sikre bygget «slik at ikke tredjepart kommer til skade», d.v.s. låsing og inngjerding. Hva som skjer videre med Gamle sykehuset er foreløpig uklart. Bygget er definert som verneverdig i delplan for Haugen, og det betyr at det ikke bare er å rive.

– Bygget er bevart gjennom planverket. For å rive bygget må man søke om det hos Sysselmannen. Hvis søknaden stopper opp der, kan du ikke gjøre noe, sier arealplanlegger Linn Tautra Grønseth i LL.

Det finnes en sikkerhetsventil i lovverket der planverket kan settes til side. Men det blir opp til Sysselmannen å avgjøre og tiltak kan gjøres i strid med planen.

– Skal godt gjøres

Kulturminneforvalter Hans Olav Stegarud hos Sysselmannen er usikker på hvordan saken blir behandlet framover.

– Det er eiers ansvar å sikre et bygg slik at det ikke volder skade på noen. Gamle sykehuset er definert som verneverdig i planverket til lokalstyret. Men hvis et bygg er ødelagt, så er det ødelagt. Da skal det godt gjøres at myndighetene vil gå inn å bevare det, sier han.

– Hvis det hadde vært ei stavkirke på fastlandet, eller et bygg som det ikke finnes maken til i hele verden, så hadde saken stilt seg annerledes. Det eneste som er spesielt med Gamle sykehuset er at det er ett av få murbygg på Svalbard. Jeg skal ikke si det sikkert, men jeg tviler på om det er nok til at det blir satt inn ressurser for å bevare det, sier Hans Olav Stegarud.

Se bildet større

Om lag 30 eiere og beboere av Gamle sykehuset møtte opp til informasjonsmøte sist torsdag kveld. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!