Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Tautrekking om ruspolitisk handlingsplan

Ruspolitisk handlingsplan ble rullert ved at noe ble tatt ut og noe ble satt inn i teksten. Et fellesforslag fra Ap og Venstre, med innslag fra MDG, ble til slutt vedtatt. Eirik Berger (t.v. V), Elise Strømseng (Ap), Terje Aunevik (V) og lokalstyreleder Arild Olsen (Ap). FOTO: Christopher Engås

Tautrekking om ruspolitisk handlingsplan

Miljøpartiet de Grønne (MDG) dro i gang en debatt av de sjeldne i Longyeabyen lokalstyre.

Tekst:

Publisert:

Det begynte så smått med en søknad fra Coal Miner’s Cabins om utvidet skjenketid. Da rulleringen av ruspolitisk handlingsplan kom på bordet, utviklet debatten seg til en debatt LL sjelden har sett maken til.

MDG (KrF)

Espen Klungseth Rotevatn og MDG hadde et klart mål med møtet. De skulle markere sin motstand mot den liberale alkoholpolitikken i byen. og «ta politisk kontroll» over skjenkingen. Først argumenterte han mot å utvide skjenketidene til Coal Miner’s Cabins til klokken to om natta.

– Serveringsstedet ligger i Nybyen mellom boliger, og bør derfor ikke få utvidet skjenketid, argumenterte Klungseth Rotevatn.

Han fikk imidlertid motbør fra resten av lokalstyret.

– Det bor jo folk rundt skjenkestedene i byen også, og Nybyen egner seg faktisk bedre til denne type tillatelser da det ikke bor barnefamilier der, argumenterte Øyvind Snibsøer (Ap).

Ruspolitisk runddans

Men Klungseth Rotevatn var ikke ferdig med sitt angrep på skjenkepraksisen. I rulleringen av ruspolitisk handlingsplan foreslo han at skjenkesteder i byen skal bes om å levere skjenkestatistikk en gang i året. Han ville også ha inn endringer i ordlyden på bestemmelsene om utdeling av skjenkebevillinger, og en formulering om at virksomheter med preg av kiosk/gatekjøkken/kaffebar/bakeri normalt ikke skal få skjenkebevilling.

MDG støttet også ei formulering i eksisterende ruspolitisk handlingsplan om at det skal «jobbes for å redusere alkoholbruken» i byen.

Motbør

MDG fikk ikke uventet motbør fra alle hold. Høyre mener ruspolitisk handlingsplan fungerer godt som den er, og at ei formulering om at det skal jobbes for å redusere inntaket av alkohol generelt vil være uhelding.

– Hvis vi mener alvor med å satse på reiselivet i framtiden, så kan vi ikke regne med at det bare kommer avholdsfolk hit, sa Høyres Geir Hekne og signaliserte at partiet ville ha formuleringen ut av planen.

Høyre fikk støtte fra både Venstre og Arbeiderpartiet om at formuleringen var en dårlig idé.

Høyre på sin side foreslo at skjenkebevillingene i byen ikke lenger bør være tidsbegrenset. Dette for å følge eksempler fra kommuner på fastlandet, og for å redusere byråkrati. Forslaget falt imidlertid på steingrunn, med motbør fra samtlige kanter.

– Vi behøver ikke følge fastlandet på dette. Det vil bli vanskelig for framtidige politikere å gjøre noe med saksområdet når det skal finnes mange evigvarende skjenkebevillinger der ute, sa Øyvind Snibsøer (Ap)

Redaksjonell endring

Også ungdomsrepresentant Sondre Stormoen hadde meninger i saken. Han mener at Rabalder bør holdes alkoholfritt slik at ungdommene har et sted de kan samles uten å bli utsatt for alkoholservering. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet.

Alle partier hadde sine respektive forslag til endringer i ruspolitisk handlingsplan. Resultatet ble et fellesforslag fra Ap og Venstre, der to av punktene foreslått av MDG ble tatt inn.

Det skal ikke lenger være noen formulering i ruspolitisk handlingsplan om å redusere alkoholforbruket generelt. Men administrasjonen bes «utrede muligheter for å innhente troverdig skjenkestatistikk.»

Administrasjonssjef Lars Ole Saugnes presiserte at LL ikke har muligheter for å forlange skjenkestatistikk fra bevillingshavere. Likevel ble ruspolitisk handlingsplan, med de nevnte endringene enstemmig vedtatt.

– Tåkete

Espen Klungseth Rotevatn mener formuleringen om skjenkestatistikk ble «tåkete» til slutt. Men at det likevel er et viktig steg i riktig retning.

– Det er oppsiktsvekkende at vi tar ut ei formulering om å jobbe for å redusere alkoholforbruket, sier han.

Han tror at skjenkestatistikk vil være et viktig overvåkningsverktøy, selv om ingen er pliktig til å levere slikt, og at man ikke får oversikt over hvor mye som konsumeres av turister og hvor mye fastboende drikker.

– Hvis økningen i konsumet er sammenfattende med økningen i turismen og antall innbyggere, vet vi at konsumet holder seg rimelig stabilt. Hvis konsumet øker utover dette kan vi se om forbruket øker i en uønsket retning, sier han.

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!