Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Tar tak i utslipp

På dette området ble det utført brannøvelser med fluorholdig skum fram til 2003. FOTO: Anders Fjellestad

Tar tak i utslipp

Avinor har avdekket forurenset grunn på og rundt Svalbard lufthavn. Nå tar selskapet grep.

Tekst:

Publisert:

Etter å undersøkt 42 av sine flyplasser, avdekket Avinor utslipp av miljøfarlige stoffer ved de fleste, også i Longyearbyen. Blant annet har olje lekket ut i grunnen under hovedhangaren. Miljøgiften PFOS har også lekket ut i grunnen under det gamle brannøvingsfeltet ved hestestallen. Prøver viser at giften sprer seg fra feltet og mot Adventfjorden. Naturvernforbundet kalte situasjonen for «uakseptabel» i forrige Svalbardposten.


Brannskum

Funnene ble offentliggjort i en rapport i januar, og flyplassjef Morten Ulsnes sier at Avinor skal rydde opp.

– Denne rapporten danner grunnlaget for de neste tiltakene. Prosjektet går videre for å se hva som skal gjøres, sier Ulsnes.

Et av tiltakene kan være å fjerne forurensede masser.

– Det kan bli aktuelt å fjerne masser, men det blir opp til å det sentrale Avinor-prosjektet å utrede hva som skal gjøres. Det skal settes opp tiltaksplaner, sier flyplassjefen.

Utslippet av fluorgiften PFOS stammer fra brannskum bruk under brannøvelser på det gamle brannøvingsfeltet ved hestestallen. I 2001 ble det avdekket at skummet inneholdt PFOS, og skummet ble forbudt.

– Vi skiftet det ut i 200. Siden viste det seg at det nye skummet inneholdt et annet fluorstoff. Vi kuttet ut det stoffet i 2007 og bruker nå et brannskum helt uten fluorstoffer, sier Ulsnes.


Godt samarbeid

Flyplassjefen understreker at de hele tida har brukt godkjent brannskum og merker seg kommentarene fra Naturvernforbundet:

– Vi skulle gjerne vist mye tidligere, og det er lett å være etterpåklok. Det som har skjedd, har skjedd, og nå jobber vi for å ligge i forkant av situasjonen, sier Ulsnes.

Sysselmannen har hatt flere møter med Avinor og er så langt fornøyd med hvordan selskapet har grepet fatt i situasjonen.

– Det er positivt at Avinor har tatt tak i dette selv. Dette er et frivillig prosjekt, og det virker som om Avinor har gjort en grundig jobb og har ambisjoner om å fortsette med det, sier Trond Espen Haug, seniorrådgiver i Sysselmannens miljøvernavdeling.

Han påpeker at Avinor ikke har brutt noen lov, siden selskapet har brukt godkjent brannskum. Det blir derfor ikke aktuelt med bøter eller pålegg.

– Avinor setter inn store ressurser i å rydde opp. Vi kommer til å ha flere møter med selskapet og skal vurdere deres grunnundersøkelser og forslag til tiltak, sier Haug.

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!