Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Tapte «hyttesaken» i retten

Reistad Consult eier tre av disse fritidsboligene i Sjøområdet. Etter kjennelsen blir han nødt til å selge en av dem. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Tapte «hyttesaken» i retten

Fritidsboligene til Ole Reistad skal defineres som hytter, og dermed være forbeholdt nåværende eller tidligere fastboende. Nå må han selge en av dem.

Tekst:

Publisert:

Retten er enig med Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen i at fritidsboligene i Sjøområdet er det samme som hytter etter svalbardmiljøloven.

Ole Reistads selskap Reistad Consult eier tre fritidsboliger i Sjøområdet. At boligene er hytter, betyr at han bare kan selge til fastboende eller lokale sammenslutninger. Han kan heller ikke eie mer enn to. Reistad gikk til sak mot Klima- og miljødepartementet som øverste statlige myndighet, og tapte.

– Om dommen blir stående betyr det at jeg må selge et av de tre husene til noen som bor eller har bodd på Svalbard. Det er firmaet mitt som eier de tre fritidsboligene nå. Det er sannsynlig at jeg overdrar en til meg selv. Slik sett vil det ikke umiddelbart få noe å si, men på lang sikt er det kjedelig med utleie- og omsetningsbegrensningene bestemmelsen gir, sier han.

Reistad forteller at han hadde tenkt å selge to av boligene på det åpne markedet.

– Men siden dommen gikk i mot meg, gjør jeg ikke det før jeg har avgjort om jeg anker og til jeg ser hva som skjer med den kommende arealplanen, sier han.

Reistad skal nå se på dommen sammen med advokaten sin.

Formålet viktigst
Retten mener formålet med hytteparagrafen er sentralt når den skal tolkes.

«Hensynet bak regelen, nemlig sikre pris- og utbyggingspress og ivareta miljøhensyn, tilsier at bestemmelsen ikke kan avgrenses til typiske hyttebygg», står det i domsslutningen.

De mener at bebyggelse i strandkanten kan sies å være et knapphetsgode det ikke er mange forunt å ha. Spesielt for tidligere fastboende vil disse leilighetene i strandkanten være attraktive.

Reistad viste til at fritidsboligene var oppført i sentrum av Longyearbyen innenfor arealkategorien byggeområde, ikke i et hytteområde. Siden de verken var bygd for eller brukes til rekreasjons eller fritidsformål, kan de heller ikke defineres som hytter.

Leilighetene ble bygget etter at lokalstyret avgjorde at naust i Sjøområdet kunne gjøres om til fritidsboliger dersom de oppfylte visse krav. Det for å få slutt på at folk bodde ulovlig i naustene.

Retten mener det ryddigste kanskje hadde vært å regulere inn et hyttefelt i delplanen for Sjøområdet, i stedet for byggeområde. Men de kan ikke se at den reguleringsløsningen som lokalstyret valgte får betydning for om svalbardmiljøloven gjelder eller ikke, så lenge arealplanen bestemmer at bygningene bare kan brukes til fritidsbolig.

Slipper saksomkostninger
Til tross for at han ikke fikk medhold av retten, slipper Reistad å betale statens saksomkostninger. Årsaken er at dommeren mener man kan argumentere for et annet tolkningsresultat enn det retten er kommet fram til.

«Det skaper også en del uklarhet når man har valgt det noe spesielle planopplegget med at man får tillatelse til å bygge naust, som man etterpå omgjør til fritidsbolig. Det var vel neppe forutsatt fra planmyndigheten at det skulle være en omsetningsbegrensning etter § 85 på disse eiendommene,» skriver dommeren.

Ny arealplan
Administrasjonssjef Lars Ole Saugnes i Longyearbyen lokalstyre er fornøyd med at lokalstyres fortolkning av fritidsbolig-begrepet blir oppfattet som riktig av retten.

– En kan ikke omgå formålet med lover eller regler ved å fortolke enkeltord. Slik sett er det betryggende at retten er kommet til den slutningen, sier Saugnes.

Det er i alt 18 naust som er godkjent som fritidsboliger i Sjøområdet. Nå lages det en ny arealplan for Longyearbyen.

– Ifølge forslaget til ny arealplan kan Reistad søke om bruksendring til helårsbolig så lenge leilighetene oppfyller de tekniske kravene, sier seniorrådgiver Astrid Meek i plan- og utviklingsenheten i Longyearbyen lokalstyre.

Avventer svar
Sysselmannen ba i fjor Reistad Consult om å selge en av fritidsboligene sine siden selskapet eier flere enn to. Miljøvernsjef Knut Fossum hadde ikke lest dommen, da Svalbardposten snakket med ham onsdag, og ville ikke kommentere saken før han har fått lest den og den er rettskraftig. Han ville ikke svare på om Reistad må selge fritidsboligen før ny arealplan er klar, eller om Sysselmannen mener det er viktig at det er omsetningsbegrensninger på fritidsboligene i Sjøområdet.

Nøkkelord

Se bildet større

Ole Reistad (t.v.) og advokaten hans Sverre Edvin Løvaas før hovedforhandlingene i Polarhotellet i Longyearbyen. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Dette er saken:

Reistad Consult som eies av Ole Reistad eier tre fritidsboliger i Sjøområdet. Bygningene ble oppført som naust i 2013, men Longyearbyen lokalstyre (LL) godkjente dem senere som fritidsbolig.

I november 2014 ba Reistad Sysselmannen om en avklaring på om disse var «hytter» etter svalbardmiljølovens paragraf 85 (hytteparagrafen), slik LL mente. Det bekreftet Sysselmannen. 2. februar 2015 sendte Sysselmannen saken til Miljødirektoratet som også mente at hytteparagrafen gjaldt for fritidsboligene.

I april 2015 ba derfor Sysselmannen Reistad om å selge en hytte, siden han etter svalbardmiljøloven bare har lov til å eie to.

I juni 2015 stevnet Reistad staten med påstand om at fritidsboligene ikke omfattes av svalbardmiljølovens paragraf 85.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!