Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Tapte «hyttesaken» i retten

Reistad Consult eier tre av disse fritidsboligene i Sjøområdet. Etter kjennelsen blir han nødt til å selge en av dem. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Tapte «hyttesaken» i retten

Fritidsboligene til Ole Reistad skal defineres som hytter, og dermed være forbeholdt nåværende eller tidligere fastboende. Nå må han selge en av dem.

Tekst:

Publisert:

Retten er enig med Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen i at fritidsboligene i Sjøområdet er det samme som hytter etter svalbardmiljøloven.

Ole Reistads selskap Reistad Consult eier tre fritidsboliger i Sjøområdet. At boligene er hytter, betyr at han bare kan selge til fastboende eller lokale sammenslutninger. Han kan heller ikke eie mer enn to. Reistad gikk til sak mot Klima- og miljødepartementet som øverste statlige myndighet, og tapte.

– Om dommen blir stående betyr det at jeg må selge et av de tre husene til noen som bor eller har bodd på Svalbard. Det er firmaet mitt som eier de tre fritidsboligene nå. Det er sannsynlig at jeg overdrar en til meg selv. Slik sett vil det ikke umiddelbart få noe å si, men på lang sikt er det kjedelig med utleie- og omsetningsbegrensningene bestemmelsen gir, sier han.

Reistad forteller at han hadde tenkt å selge to av boligene på det åpne markedet.

– Men siden dommen gikk i mot meg, gjør jeg ikke det før jeg har avgjort om jeg anker og til jeg ser hva som skjer med den kommende arealplanen, sier han.

Reistad skal nå se på dommen sammen med advokaten sin.

Formålet viktigst
Retten mener formålet med hytteparagrafen er sentralt når den skal tolkes.

«Hensynet bak regelen, nemlig sikre pris- og utbyggingspress og ivareta miljøhensyn, tilsier at bestemmelsen ikke kan avgrenses til typiske hyttebygg», står det i domsslutningen.

De mener at bebyggelse i strandkanten kan sies å være et knapphetsgode det ikke er mange forunt å ha. Spesielt for tidligere fastboende vil disse leilighetene i strandkanten være attraktive.

Reistad viste til at fritidsboligene var oppført i sentrum av Longyearbyen innenfor arealkategorien byggeområde, ikke i et hytteområde. Siden de verken var bygd for eller brukes til rekreasjons eller fritidsformål, kan de heller ikke defineres som hytter.

Leilighetene ble bygget etter at lokalstyret avgjorde at naust i Sjøområdet kunne gjøres om til fritidsboliger dersom de oppfylte visse krav. Det for å få slutt på at folk bodde ulovlig i naustene.

Retten mener det ryddigste kanskje hadde vært å regulere inn et hyttefelt i delplanen for Sjøområdet, i stedet for byggeområde. Men de kan ikke se at den reguleringsløsningen som lokalstyret valgte får betydning for om svalbardmiljøloven gjelder eller ikke, så lenge arealplanen bestemmer at bygningene bare kan brukes til fritidsbolig.

Slipper saksomkostninger
Til tross for at han ikke fikk medhold av retten, slipper Reistad å betale statens saksomkostninger. Årsaken er at dommeren mener man kan argumentere for et annet tolkningsresultat enn det retten er kommet fram til.

«Det skaper også en del uklarhet når man har valgt det noe spesielle planopplegget med at man får tillatelse til å bygge naust, som man etterpå omgjør til fritidsbolig. Det var vel neppe forutsatt fra planmyndigheten at det skulle være en omsetningsbegrensning etter § 85 på disse eiendommene,» skriver dommeren.

Ny arealplan
Administrasjonssjef Lars Ole Saugnes i Longyearbyen lokalstyre er fornøyd med at lokalstyres fortolkning av fritidsbolig-begrepet blir oppfattet som riktig av retten.

– En kan ikke omgå formålet med lover eller regler ved å fortolke enkeltord. Slik sett er det betryggende at retten er kommet til den slutningen, sier Saugnes.

Det er i alt 18 naust som er godkjent som fritidsboliger i Sjøområdet. Nå lages det en ny arealplan for Longyearbyen.

– Ifølge forslaget til ny arealplan kan Reistad søke om bruksendring til helårsbolig så lenge leilighetene oppfyller de tekniske kravene, sier seniorrådgiver Astrid Meek i plan- og utviklingsenheten i Longyearbyen lokalstyre.

Avventer svar
Sysselmannen ba i fjor Reistad Consult om å selge en av fritidsboligene sine siden selskapet eier flere enn to. Miljøvernsjef Knut Fossum hadde ikke lest dommen, da Svalbardposten snakket med ham onsdag, og ville ikke kommentere saken før han har fått lest den og den er rettskraftig. Han ville ikke svare på om Reistad må selge fritidsboligen før ny arealplan er klar, eller om Sysselmannen mener det er viktig at det er omsetningsbegrensninger på fritidsboligene i Sjøområdet.

Nøkkelord

Se bildet større

Ole Reistad (t.v.) og advokaten hans Sverre Edvin Løvaas før hovedforhandlingene i Polarhotellet i Longyearbyen. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Dette er saken:

Reistad Consult som eies av Ole Reistad eier tre fritidsboliger i Sjøområdet. Bygningene ble oppført som naust i 2013, men Longyearbyen lokalstyre (LL) godkjente dem senere som fritidsbolig.

I november 2014 ba Reistad Sysselmannen om en avklaring på om disse var «hytter» etter svalbardmiljølovens paragraf 85 (hytteparagrafen), slik LL mente. Det bekreftet Sysselmannen. 2. februar 2015 sendte Sysselmannen saken til Miljødirektoratet som også mente at hytteparagrafen gjaldt for fritidsboligene.

I april 2015 ba derfor Sysselmannen Reistad om å selge en hytte, siden han etter svalbardmiljøloven bare har lov til å eie to.

I juni 2015 stevnet Reistad staten med påstand om at fritidsboligene ikke omfattes av svalbardmiljølovens paragraf 85.

Siste nytt i Nyheter

Elleville scener for hundreåringen

Et imponerende show, en porsjon nakenhet og god trening for lattermusklene da Longyearbyen gratulerte Store Norske med 100-årsdagen i går.

Mistet broren i gruva

Frank Robert og Bent Jakobsen mistet broren Geir Arne Jakobsen i en gruveulykke i 1991. Torsdag avduket de minnesmerket.

Verdig og rørende markering

Brødrene Bent og Frank Robert Jakobsen mintes sin bror Geir Arne og de 123 omkomne da de avduket minnesteinen i ettermiddag.

Ble hørt av politikerne

Ungdomsrådet føler de har blitt hørt etter at sentrumsplanen er lagt fram. Nå ønsker de ny flerbrukshall.

Vil overvåke nøye i vinter

NVE starter opp den lokale skredvarslingen for vinteren når snøen kommer.

Får endelig ro til barndomsboken

Tone Nødtvedt har dratt fra mann, datter, katt og hus i Bergen for å skrive om å vokse opp i Longyearbyen på 1950-tallet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!