Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sysselmannen får mer

Sysselmann Kjerstin Askholt er godt fornøyd med at de får fire nye stillinger i politiavdelingen til å styrke kontrollvirksomhet og beredskapen på Svalbard. FOTO: Hilde Røsvik

Sysselmannen får mer

Regjeringen forventer at interessen for Svalbard øker og at Sysselmannen får flere besøk på høyt politisk nivå. De får dermed penger til fire nye politistillinger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.10.2016 kl 15:01

Svalbardposten har tidligere skrevet om at syv millioner går til å styrke Sysselmannen sin politiavdeling med tre stillinger for å styrke kontroll og nærvær på Svalbard lufthavn og for å øke beredskapen generelt. Regjeringen foreslår i tillegg å styrke politiavdelingen med ytterligere ett årsverk i 2017 med halvt års virkning.

– Jeg er selvsagt kjempefornøyd. Dette er en solid styrking av beredskapen på Svalbard. I tillegg til å styrke kontrollvirksomheten på lufthavnen har vi nå mulighet for å legge spesialoppgaver på hver enkelt politimann, slik som forebygging, etterforskning og andre oppgaver. Vi skal sette oss ned sammen med Polaravdelingen som kommer hit neste uke for å diskutere hvordan vi skal prioritere disse ekstra midlene, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Hun sier også at i tillegg til å bedre grunnberedskapen har de nå mulighet til å kraftsamle politiressurser ved større hendelser på en enda bedre måte.

Transporttjeneste
Økt aktivitet i området rundt Svalbard når det gjelder fiskeri-, cruise- og turbåtaktivitet har ført til at tjenestefartøyet til Sysselmannen, «Polarsyssel», har hatt en tre måneder lenger sesong i 2016. Denne utvidelsen blir foreslått videreført i 2017. Sysselmannen får dermed en prisjustert økning i driftsbudsjettet for transporttjenester fra 193 millioner i 2016 til 198,5 millioner i 2017.

«For å kunne utøve det oppsynet som er naudsynt for å handheve norsk suverenitet, er Sysselmannen heilt avhengig av både helikopter og skip. Desse transportmidla og bandvogn, bilar og snøskuterar er òg naudsynte for ei effektiv politi- og redningsteneste, og for ambulanse- og sjuketransport, òg utanfor Svalbards territorialfarvatn. Transportmidla blir dessutan nytta til naturoppsyn og førebyggjande arbeid mot miljøkriminalitet. Utan desse ressursane vil det ikkje vere mogleg å føre eit effektivt tilsyn med verneområde, kulturminne, jakt, ferdsel og turisme også i dei fjerne delane av øygruppa.», står det i budsjettdokumentet.

Satsing på nordområdene
Regjeringen foreslår generelt at bevilgningene til nordområdetiltak øker fra 2,7 milliarder kroner i 2016 til 3,4 milliarder i 2017.

– Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Gjennom nordområdepolitikken vil vi styrke norske interesser, øke samarbeidet med land som har interesser i Arktis og legge til rette for næringsutvikling og god samfunnsutvikling i nord, sier utenriksminister Børge Brende om denne satsingen.

Les også:

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!