Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbardpendelen

Flyplass og regulær rutetrafikk blir ofte omtalt som et tidsskille på Svalbard. Årene før 1975 var isolasjonens tidsalder, årene etter uroens.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Og akkurat nå befinner vi oss, kan hende, på toppen av uroens tidsalder. Om alle dystre prognoser slår til og CO2-tåka driver oss alle opp i høylandet, vil flytrafikken etter hvert bli noe begrenset. Inntil videre flyr vi alle fram og tilbake mellom Svalbard og fastlandet i stadig raskere takt. Raskest av oss alle er pendlerne, de med arbeid i Svea og privatliv lenger sør.

Ethvert individ forsøker å gjøre tilværelsen så lun og behagelig som mulig. Det er et aktverdig motiv, like gangbart i dag som før 1975. Ut fra en slik tankegang er alt irreversibelt. Gis folk muligheten til å ta det beste av alle goder vil de fleste av oss gripe den. Oppfatningen om hva godene er, varierer selvsagt. At noen kan se det som et gode å jage fram og tilbake mellom fastlandet og Svalbard annen hver uke er for mange et mysterium. Det får så være. Men at dette fratar dem muligheten til noen gang å få et forhold til Svalbard som land er nokså innlysende.

For entusiastene holder det lenge med Svalbard i rå form. Penger har mindre betydning, landet teller mest. Sveafolket tjener bedre enn de fleste. Store Norske og LNS fôrer sine folk godt og sørger for at de har så det monner. Men for mange er det ikke nok. Livet i Svea, som for mange kun består av jobb, mat og søvn, blir så monotont at fastlandet fortoner seg som et eneste stort pustehull. Kilden til uroen er manglende vei til Svea. Hadde folk kunnet busse tre kvarter til Svea for å komme seg på jobb, hadde mye vært annerledes. Men den bussen er uansett gått, vei til Svea er ikke lenger tema – kun et vagt ønske. Dermed er og blir Svea et arbeidssted og Longyearbyen et hvilested. De som har et trygt hvilested slår seg til ro, andre søker sitt lenger sør.

For arbeidsgivere som Store Norske og LNS er det å holde produksjonen i gang også et aktverdig motiv. De gjør det de mener er riktig for å beholde sine folk. 14/14-ordningen, 14 dager på og 14 dager av, var omstridt da den ble innført. Nå kan det virke som at alle har forsont seg med den, og at den ifølge Store Norske og LNS blant annet har bidratt til at sykefraværet har gått ned. Nå ser stadig flere mot en 2/3-ordning, to uker på og tre uker av. Det betyr i så fall at Svea blir et «plattformsamfunn» med helkontinuerlig pendling.

Arbeidsgruppen som ble oppnevnt av regjeringen for å utrede svalbardskatten, og som offentliggjorde sin rapport for én måned siden, ga uttrykk for skepsis til pendling og mente at «det bør være en forutsetning for å oppnå beskatning etter svalbardskatteloven, at man har opphold på Svalbard av en viss varighet». Det er helt tydelig at det skal lite til før en innstramming av skattereglene for å støtte opp «under målsettingen om en stabil og fast bosetting på Svalbard».

Om ikke framtiden blir at arbeiderne pendler ned til fastlandet og turistene opp til Svalbard. Da blir i så fall justisminister Knut Storberget alene på Huset ved neste korsvei.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!