Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbardmiljøloven i Stortinget

Svalbardnaturen vil få enda bedre vern i svalbardmiljøloven. I dag skal Stortinget drøfte endringer i loven. Her Endalen, en av sidedalene til Adventdalen. FOTO: Birger Amundsen

Svalbardmiljøloven i Stortinget

Mandag behandles endringer i svalbardmiljøloven i Stortinget. Loven trådte i kraft i 2002, og blir nå et enda bedre verktøy for å beskytte naturen på Svalbard, ifølge miljøvernministeren.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.12.2011 kl 08:43

Miljøvernminster Erik Solheim (SV) sier videre i en pressemelding fra Miljøverndepartementet (MD) at svalbardmiljøloven etter ti år i bruk har vist seg som et viktig redskap for å ivareta det sårbare naturmiljøet på Svalbard.

Solheim kaller endringene som er gjort i loven for en opprydding «som sikrer at loven er i samsvar med utviklingen på miljøområdet».

Unik villmarksnatur

Ifølge MD er svalbardmiljøloven det viktigste virkemiddel for å ivareta Stortingets mål om å ta vare på Svalbards unike villmarksnatur.

«Stortinget har bestemt at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder, og at miljøvernhensyn skal veie tyngst i konflikt mellom miljøvern og andre interesser», skriver departementet i pressemeldingen.

Lovjusteringer

Forslaget til endringer i loven inneholder en rekke justeringer for å presisere gjeldende rett. Bruk av tungolje er alt forbudt for fartøy i verneområdene. MD foreslår å innføre en forskriftshjemmel i loven til å fastsette forbud mot bruk og transport av tungolje i territorialfarvannet rundt hele Svalbard.

Enkelte forskrifter om motorferdsel foreslås lagt til departementet. En annen endring er at det blir et lovfestet krav til sikkerhet i forbindelse med isbjørn, og at det innføres et overtredelsesgebyr for visse brudd på loven.

Stortinget

Forslaget til endringer av svalbardmiljøloven er behandlet i energi- og miljøkomiteen, med Oskar J. Grimstad (Frp) som saksordfører. Innstillingen ble avgitt i slutten av forrige måned.

Ifølge Siri Wingereid, rådgiver i informasjonsseksjonen i Stortinget, er lovforslaget ført opp som femte sak på lista over saker som skal behandles i Stortinget mandag.

Wingereid sier at det er umulig å forutsi akkurat når på dagen saken blir behandlet, men at det høyst sannsynlig først skjer etter lunsj. Saken skal behandles to ganger i Stortinget, og først etter andre runde torsdag er den endelig vedtatt.

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!