Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbardmeldingen: <br>Vil ha flere nordmenn på Svalbard

Statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP) la onsdag fram forslaget til Svalbardmelding i Næringsbygget i Longyearbyen. FOTO: Ole Magnus Rapp

Svalbardmeldingen:
Vil ha flere nordmenn på Svalbard

Regjeringen vil grep.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.05.2016 kl 12:03

De siste fire årene er det blitt 124 færre nordmenn, og 174 flere utlendinger i Longyearbyen. Den nye Svalbardmeldingen tar til ordet for å styrke det norske.

– Et av de sentrale målene i svalbardpolitikken er å opprettholde norske samfunn på øygruppa, sier statssekretær Gudmund Hagesæter (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet. I forslaget til stortingsmelding presiseres det at Longyearbyen skal være et attraktivt sted for norske familier. Det skal legges til rette for gode og trygge arbeidsplasser, helst mange små, og det skal aldri mer bli company town.

– Det skal legges til rette for attraktive norske arbeidsplasser, presiserer Hagesæter som ikke legger skjul på at et norsk grep er bevisst og ønskelig.

Innstramming

– Det er viktig med en tydelig norsk tilstedeværelse, sier Regina Alexandrov (H) i stortingets forsvars og utenrikskomite.

Økningen av antallet utenlandske statsborgere i Longyearbyen har fått myndighetene til å reagere. I 2010 ble det åpnet for at langvarig opphold på Svalbard skulle kunne telles med om man søkte permanent opphold i Norge. Nå signaliserer stortingsmeldingen at man følger utviklingen, og er klar til å eventuelt måtte innstramme regelendringen

Ikke statsborgerskap

Når det gjelder norsk statsborgerskap, får utlendinger på Svalbard ikke mulighet til å opparbeide rettigheter.

«Utenlandske statsborgere som er født på Svalbard eller har langvarig opphold på øygruppen får ikke innvilget norsk statsborgerskap på dette grunnlag alene. Det er ikke aktuelt å endre disse reglene», heter det i forslaget til Svalbardmelding.

Meldingen signaliserer også at det skal bli strengere kontroll med hvem som reiser til og fra Svalbard. Passkontroll på flyplassen kan bli et resultat.

Norsk pass

Også på Unis tas det norske grep. Kunnskapsdepartementet bevilger årlig tilskudd til institusjonen.

Deres krav er at minst 50 prosent av studentene skal være norske. Unis har vært usikker på hva definisjonen på en norsk student er, og har ment det er nok at vedkommende er innmeldt på et norsk universitet. Det holder ikke lenger.

– Vi må bruke Unis bedre. Studiemiljøet her er unikt. De er rart at vi sliter med å få 50 prosent av studentene med norsk pass, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Utenrikspolitisk

Han mener det kan oppfattes som fortærende at mer enn halvparten av de norske skattekronene går til utenlandske studenter. Å kreve 50 prosent norske studenter har også en utenrikspolitisk begrunnelse, påpekte han under et seminar i Longyearbyen onsdag.

I dag er 45 prosent av Unis sine studenter fra norske universitet, men bare 32 prosent har norske pass.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved UNIS, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!