Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbardmeldingen er forsinket

Anniken Huitfeldt (tv) og Liv Signe Navarsete i Stortingets forsvars og utenrikskomite ser frem til en god svalbard-melding som gir klare mål. FOTO: Ole Magnus Rapp

Svalbardmeldingen er forsinket

Behandles ikke før til høsten.

Tekst:

Publisert:

Meldingen skulle kommet i mars, men er forsinket. Stortinget rekker derfor ikke å behandle saken før til høsten.

– Det er bedre med en grundig og god behandling, i stedet for å presse denne viktige meldingen gjennom i full fart, sier Anniken Huitfeldt, Ap, som leder Stortingets forsvars- og utenrikskomite.

Komme med innspill

De skal behandle meldingen, og komme med innspill, før den legges frem for Stortinget.

Komiteen ønsker en høring, der sentrale aktører fra Svalbard skal delta.

– Vi vil invitere blant annet Store Norske, lokalstyret og representanter fra Unis og reiselivet for å høre deres syn. Dette vil skje i Oslo i forkant av Stortingets behandling, sier Huitfeldt.

Revidert statsbudsjett

Samme dag som Svalbardmeldingen kommer, vil også revidert statsbudsjett bli lagt frem.

– Her har regjeringen en mulighet til å følge opp sine forslag for Svalbard med konkrete bevilgninger. Det bør følge penger med. Vi venter spent på eventuelle summer og hva som prioriteres, sier Anniken Huitfeldt.

Justisminister Anders Anundsen signaliserer at meldingen ville inneholde retningslinjer for hvordan en robust norsk bosetning kan opprettholdes.

Betingelser

Huitfeldt regner med at meldingen må være klar på hva slags næringsliv man ønsker, og hvilke betingelser som legges til grunn for nye arbeidsplasser. Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet er også med i Forsvars og utenrikskomiteen.

Hun er veldig opptatt av Svalbard og kullets fremtid.

– Så lenge det er bruk for kull, bør kullproduksjonen opprettholdes og Store Norske må ha en sentral rolle, sier Navarsete.

Hun viser til at Europa importerer kull fra mange land, og Senterpartiet er positiv til å støtte gruveaktiviteten.

Kina-krav

– Om Norge ikke opprettholder driften er det en teoretisk mulighet for at andre nasjoner, blant dem Kina, kan kreve å få overta utmål. De leter etter mineraler og andre råstoff over hele verden, og har en svært langsiktig plan, sier hun.

Navarsete er også positiv til økt turisme, men ser for seg at norske aktører skal stå bak.

– Det er også riktig å styrke utdanning og forskning ved Unis. Her er det gode vilkår for en rekke arktiske fag, og interessen for å studere er høy, sier Navarsete.

Siste nytt i Nyheter

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!