Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Støtter forslag fra Sysselmannen

Statsråd: Bård Vegar Solhjell. FOTO: Birger Amundsen

Støtter forslag fra Sysselmannen

Miljøvernministeren har fått med seg støyen rundt forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, og ser ikke for seg særlige endringer i Sysselmannens forslag.

– Det gjenstår litt før vi avgjør saken, men jeg kan si såpass at jeg mener at det forslaget som til slutt kom fra Sysselmannen er godt. Jeg ser ikke for meg større endringer, både fordi forslaget er godt men også fordi jeg er kjent med at det har vært en prosess rundt forvaltningsplanen, sier Bård Vegar Solhjell til Svalbardposten.

Han smiler, og legger trykk på ordet «prosess». Som for å understreke at han er kjent med at det til dels har vært stor uenighet om forslaget.

– Og da kan det være viktig å lytte til de signalene som kommer. Jeg skal sette meg nærmere inn i forslaget, men ser altså ikke for meg store forandringer, sier han.


Omstridt prosess

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning er blant de som har markert motstand mot planforslaget. Akademiet består av en rekke markerte polar­forskere, som i årtier har bidratt til å skaffe fram viktig kunnskap om polarområdene.

Det er særlig to forhold som er kontroversielle i forvaltningsplanen. Stengingen av samtlige av Tusenøyane, med havområdet mellom dem, i tiden 15. mai til 15. august. Forslaget vil etter all sannsynlighet bli stående, og gjort gjeldene den dagen forvaltningsplanen blir endelig vedtatt.

Innføringen av såkalte referanseområder har også vært omstridt. Hele den østlige delen av Nordaustlandet vil bli regnet som referanseområde, sammen med store deler av Edgeøya. I forslaget går Sysselmannen inn for at det skal være meldeplikt for den som ønsker å dra inn i disse områdene, mens Direktoratet for naturforvaltning (DN) tidlig gikk ut og varslet at de ønsket søknadsplikt. Noe som vil gjøre det atskillig vanskeligere for dem som ønsker å dra dit.

Miljøvernministeren sier at han ikke har tatt stilling til om det skal være meldeplikt eller søknadsplikt.

– Som jeg sier så blir det ingen større endringer, kun mindre justeringer, sier han.


Turisme

På spørsmål om hvordan han ser på utviklingen av turistnæringen med hensyn til forvaltningsplanen, svarer Solhjell at det finnes motsetninger, og at det bare er dumt å late som om de ikke finnes.

– Jeg tror at det er mulig å se for seg en balansert vekst i turistnæringen, hvis det blir gjort på en forsiktig og bærekraftig måte. Svalbard er en unik natur­skatt som vi må ta godt vare på, sier han.

Sysselmannen sendte i januar sitt endelige forslag til forvaltningsplan for Øst-Svalbard, med tilhørende forskriftsendringer, til DN.

Avdelingsdirektør Tore Ising i Miljøverndepartementet (MD) sier at det er DN som faglig skal godkjenne og fastsette forvaltningsplanen. MDs oppgave er å gjøre nødvendige endringer av verneforskriftene.

– Vi vurderer nå tilrådningen og lager et utkast til kongelig resolusjon med forslag til endringer i verneforskriftene. Resolusjonen skal forelegges de andre departementene, før forskriftsendringene kan fastsettes av Kongen i statsråd, sier Tore Ising.

Ifølge ham arbeider MD for at forskriftsendringene skal tre i kraft fra 1. januar neste år.

Siste nytt i Nyheter

Tråler arrestert for ulovlig fiske

Færøysk tråler tatt inn til Longyearbyen i natt.

Stengt vei til frosten kommer

Så lenge det er regn og ustabile masser, blir Vei 300 mellom Huset og Museumsveien stengt.

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!