Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Store Norske i krangel om Operafjellet

Arctic Drilling har i flere sesonger drevet kjerneboring fra toppen av Operafjellet for å kartlegge kullforekomsten på oppdrag fra Store Norske. Her fra undersøkelsene i slutten av juni 2010. Longyearbyen i bakgrunnen til venstre. FOTO: Malte Jochmann/Store Norske

Store Norske i krangel om Operafjellet

Austre Adventfjord AS, med Bjørn Fjukstad i styret, ønsker snarest å sette i gang kulldrift i Operafjellet. Store Norske motsetter seg dette, og nekter å gi fra seg rettigheten til kullforekomsten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.09.2013 kl 08:55

Austre Adventfjord AS vil starte kulldrift i Operafjellet nokså umidellbart, og vil blant annet hyre inn oppsakte Store Norske-arbeidere. I et brev til Store Norske datert 3. juli i år, skriver advokat Sveinung O. Flaaten i Advokatfirmaet Hjort DA at den planlagte kullgruvedriften vil være et meget vesentlig bidrag til opprettholdelse og videreutvikling av samfunnet i Longyearbyen:

«Det skal tilføyes at man med den planlagte kullgruvedriften har til hensikt å forsterke grunnlaget for fast bosetting i Longyearbyen og begrense pendling mellom Svalbard og det norske fastlandet mest mulig. Dette er vesentlig for å videreutvikle Svalbard-samfunnet som et robust familiesamfunn, slik dette inngår som et overordnet hensyn i norsk Svalbard-politikk.»


Bjørn Fjukstad

Det er bladet Kapital som skriver om at Henning Horn, sammen med investor Ole Einar Gjerde, vil starte gruvedrift i Operafjellet. Og at Store Norske bak ryggen på eierne har tatt funnpunkter i fjellområdet, og at det sperrer for planene.

I styret for Austre Adventfjord AS sitter blant annet Bjørn Fjukstad, som i årevis jobbet for Store Norske inntil han sluttet i 2011. Med på laget er også Arnstein Skaare, som hadde en kort karriere som butikkmedarbeider i snøskuterfirmaet Ingeniør Geir Paulsen AS i Longyearbyen for rundt 20 år siden.


Gammelt eierskap

Horn-familien ervervet eiendommen Austre Adventfjord på rundt 215.000 dekar i 1937. Området ligger på andre siden av Adventfjorden, i kort avstand fra Longyearbyen, og strekker seg fra Revneset til Helvetiadalen og videre over til Deltaneset. Det var skipsreder Jacob Kjøde, morfar og oldefar til nåværende eiere, som i sin tid ervervet eiendommen.

I 1976 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom familien Horn og Store Norske om utvinning av kull på eiendommen. Avtalen hadde en løpetid på 26 år, men ble sagt opp av Store Norske i 1992. Familien Horn lot derfor utmålene på eiendommen utløpe i 2000.

I 2008 valgte Store Norske å gjøre nye undersøkelser i Operafjellet, som ligger sentralt i eiendommen Austre Adventfjord. I et brev til Advokatfirmaet Hjort sist mandag skriver administrerende direktør Per Andersson:

«Som et ledd i det kontinuerlige arbeidet med å vurdere og utvikle selskapets ressursbase, og i takt med at det ble på det rene at gruva Svea Nord hadde en begrenset resterende levetid, så Store Norske på de gamle dataene for Operafjellet på nytt og gjennomførte feltarbeid i 2008. Dette ble sikret med funnpunkter iht. normal praksis.»


Sitter på funnpunkter

Gjennom å sikre seg utmål på Operafjellet, har Store Norske gjort det umulig for andre aktører å utnytte kullforekomsten. Dette gjelder også for eieren av området.

I brevet til Store Norske skriver Advokatfirmaet Hjort:

«De funnpunkter som Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på denne måte har gjort på eiendommen Austre Adventfjord, stenger for kullgruvedrift som Henning Horn/Austre Adventfjord AS ellers ville igangsatt på egen eiendom sammen med andre norske interessenter i kullgruvedriften.»

Og videre at planen er at kullgruvedriften skal være i gang så snart som mulig. «Interessentene bak Austre Adventfjord AS har økonomisk løfteevne til gjennomføring av gruvevirksomheten», skriver Hjort.

Advokatfirmaet skriver ingenting om hvordan Austre Adventfjord AS skal gå fram for å få tillatelse til å åpne en kullgruve i Operafjellet. Skal prosjektet la seg gjennomføre må det blant annet bygges vei tvers over Adventdalen, noe som nok vil møte motstand hos myndighetene. Ikke minst fordi Adventdalen er et svært viktig område for rein og gjess, og som rekreasjonsområde for Longyearbyens befolkning.

Det har ikke vært mulig for Svalbardposten å komme i kontakt med Henning Horn, for å stille spørsmål om prosjektet.


Langvarig søkeprosess

Store Norske har gjennomført en rekke boringer i Operafjellet de siste årene for å kartlegge kullforekomsten, senest nå i sommer. I svarbrevet til Advokatfirmaet Hjort skriver Store Norske-direktøren:

«Som kjent er det en møysommelig og langvarig prosess å søke om tillatelse til åpning av nye kullforekomster på Svalbard, og det er ikke gitt at tillatelse til drift vil gis. Store Norske går nå i gang med dette arbeidet for Ispallen, som er en del av forretningsplanen for drift i Svea. Skulle det vise seg ikke å bli mulig med kulldrift i Ispallen, vil Operafjellet raskt kunne bli det konkrete satsningsområdet.»

Per Andersson minner om at også for Operafjellet vil det ta flere år før en eventuell tillatelse til kulldrift vil bli gitt.

Andersson avslutter brevet med å gjøre det klart at det ikke er aktuelt for Store Norske å gi fra seg funnpunkter i Operafjellet til Austre Adventfjord AS.Fjukstad skal ha ansvaret for drifta

Ifølge bladet Kapital er det Bjørn Fjukstad som skal drive gruva i Operafjellet for selskapet Austre Adventfjord AS. På spørsmål fra bladet hvordan selskapet skal klare å tjene penger når ikke Store Norske greier det, svare Fjukstad:

«– Det er ingen sak, for alle andre kullprodusenter rundt om i verden tjener jo penger på samme prisen. Vi skal leve godt på 75 dollar pr. tonn, men vi skal drive gruve og ikke med alt annet slags tøv.

– Hva mener du med tøv?

– Men se på bemanningen i Store Norske! Det er jo en administrasjon som er stor nok til et verdenskonsern. Man trenger ikke mer enn en ti-tolv mann for å drive et gruveselskap.»

Fjukstad hevder overfor Kapital at han sluttet i protest i Store Norske i 2011 da han så hvordan Store Norske ble drevet.

«– Blir dette et takk for sist til Store Norske – hvis dere klarer å tjene penger med et helt nytt gruveselskap?

– Du, det er ikke min feil at de driver selskapet i grøfta, sier Fjukstad.»

Nøkkelord

Se bildet større

Bjørn Fjukstad i Svea i 2005, den gang han var driftsingeniør i Store Norske. FOTO: Birger Amundsen

Se bildet større

Austre Adventdalen omfatter et stort fjellområde i nærheten av Longyearbyen. FOTO: Norsk Polarinstitutt

Faktaboks

Funnpunkt og utmål
Å ta funnpunkter på annen manns grunn er helt kurant, ifølge Bergverksordningen for Spitsbergen. Funnpunkt må innrapporteres til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Deretter kan det søkes om utmål i området.

Om forholdet mellom utmålshaver og grunneier skriver DMF i et brev til Store Norske: «Ved tildeling av utmål på annen manns grunn vil DMF i tillegg til at utmålsforretningen blir offentliggjort i Norsk Lysingsblad, orientere grunneier om tildelingen, og vise til de rettigheter som grunneier har i henhold til bergverksordningens § 19.»

Bergverksordningen gir grunneier rett til å delta i driften på utmål med inntil en fjerdedel. «Dersom grunneier vil benytte seg av denne retten må han gi utmålshaveren beskjed om dette innen ett år etter at utmålsbrevet er kunngjort i Norsk Lysingsblad», skriver DMF i brevet.

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!