Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Stor økning av utlendingssaker

Konsulent Unni Ramsvik Halvorsen og førstebetjent Trond Aagesen er ansvarlig for utlendingssaker hos Sysselmannen. FOTO: BA

Stor økning av utlendingssaker

Stadig flere utenlandske statsborgere slår seg ned på Svalbard. Det har ført til kraftig vekst i saksbehandlingen hos Sysselmannen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.01.2009 kl 13:04

Svalbard står i en særstilling i en verden med stadig strengere krav til mennesker som av ulik årsak ønsker å flytte på seg. Norge er en del av Schengen-samarbeidet, mens Svalbard står utenfor. Årsaken er Svalbardtraktaten, hvor det i artikkel 3 står at borgere fra alle land som har undertegnet traktaten skal ha lik rett til adgang og opphold. Norske myndigheter har valgt en praksis som også inkluderer borgere fra land som ikke har signert traktaten. Det betyr i praksis at folk fra hele verden kan slå seg ned på Svalbard.

 

Mange visumsaker

I løpet av de ti siste årene har stadig flere utlendinger oppdaget denne muligheten. Det igjen har påført Sysselmannen en voldsom økning av saker til behandling. Mens det i 1998 ble utstedt 10 visum har antallet økt til rundt 180 i 2008.

– Bare de tre-fire siste årene har det vært en årlig økning på 30-40 prosent, samtidig som sakene har økt i kompleksitet. Dette legger beslag på store ressurser, sier førstebetjent Trond Aagesen. Han er den hos Sysselmannen som har ansvaret for utlendingssaker, sammen med konsulent Unni Ramsvik Halvorsen.

– Av 35 nasjoner som er registrert her er det bare ti som er visumpliktige. 25 nasjonaliteter kan altså reise uten visum, sier Halvorsen.

 

Ressurskrevende

I et brev til Justisdepartementet Svalbardposten har fått tak i, viser Sysselmannen til en anstrengt budsjettsituasjon neste år, som ikke blir bedre av at saksbehandlingen i utlendingssaker øker.

«Sysselmannen reiser for det første spørsmål om hvilket overordnet organ som har gitt pålegg om denne arbeidsoppgaven og hvor dette i så fall fremkommer? Sysselmannen kan for det andre ikke se at det med dagens ressurser er mulig å prioritere saksbehandling av visumsakene på en tilfredsstillende måte.»

Svalbardposten er også kjent med at flere av utlendingene som slår seg ned i Longyearbyen, søker arbeids- og oppholdstillatelse i fastlands-Norge. Slike saker blir ekspedert videre av Sysselmannen til Utlendingsdirektoratet. En rekke personer fikk avslag på sine søknader i desember.

 

Les mer om saken i Svalbardposten.

Siste nytt i Nyheter

Husrekke kan bli ekstra sikring

De tretten boenhetene som fremdeles er evakuert kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

 
Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Informasjonsmøte i kveld

Det blir informasjonsmøte for alle i kulturhuset klokken 20 i kveld. Der vil det bli gitt en statusoppdatering på situasjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!