Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Statsbygg stenger boligdøra

Avklaring: Lufthavn-sjef Morten Ulsnes foran en av leilighetene de har kjøpt som svar på boligmangel. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Statsbygg stenger boligdøra

Avinor og Longyearbyen sykehus mener seg utestengt fra den statlige boligpoolen.

– Vi vil gjerne være en del av denne boligpoolen slik at vi kan konsentrere oss om kjernevirksomheten vår, og ikke bruke mye tid på å forvalte boliger, sier lufthavnsjef Morten Ulsnes ved Svalbard lufthavn, Longyear.

Avinor har 25 ansatte i Longyearbyen, men får bare tildelt 21 boliger fra boligpoolen til Statsbygg. Dermed må de ut på det private markedet for å dekke bobehovet til de fire siste.

Også Longyearbyen sykehus har flere ansatte enn de har tilgang på boliger gjennom Statsbygg. Siden de ble bedt om å utvide staben fra tre til fire leger i fjor høst, samt fikk en helsesøsterstilling på prosjektmidler, mangler sykehuset to boliger.

– Sykehuset i Longyearbyen er et nasjonalt anliggende. Så da tenker vi at vi også bør være en del av den statlige boligpoolen, sier avdelingsleder Aksel Bilicz.

Ikke utvidet boligpool
Bakgrunnen for boligmangelen går tilbake til før tusenårsskiftet. Da hadde statsetatene i Longyearbyen ansvar for å sørge for boliger til sine ansatte. Men fra 1. februar 2001 innførte regjeringen en boligpool, som fungerte slik at Statsbygg skulle fordele boliger til statlige ansatte basert på ansiennitet og behov.

Både Longyearbyen sykehus og det daværende Luftfartsverket var en del av denne ordningen. Men da sykehuset ble en del av Helse Nord (et helseforetak som i sin oppbygning ligner på et aksjeselskap) i 2002 og Luftfartsverket ble det statlige aksjeselskapet Avinor i 2003, startet komplikasjonene.

Selskapene beholdt nemlig antall boliger i boligpoolen, men får ikke lov å utvide ordningen. Det vil si at Avinor, som i tiden siden 2003 har oppbemannet med fire ansatte, selv har sørget for husvær. Selskapet eier to boliger, og leier to andre til markedspris.

– Da kommer vi til det punkt at vi må prioritere om vi skal investere i flyplassen eller i boliger, sier Ulsnes.

I 2012 var de i en akutt mangel på boliger, og tok opp med Statsbygg om det var mulig å utvide ordningen i boligpoolen. Statsbygg avslo.

Nå har Longyearbyen sykehus sendt brev til Justisdepartementet for å få en avklaring. Avinor er i ferd med å gjøre det samme.

– Vi ønsker en avklaring på om vi er et fullverdig medlem eller ikke. Vi ønsker å være det, for å slippe å drive med boligdrift, sier Ulsnes, som mener at holdningen til Statsbygg er problemtatisk så lenge det ikke har vært noen vedtektsendringer siden Avinor ble dannet.

– Vi sliter med å få en begrunnelse vi kan godta. Det er derfor vi nå løfter saken til et høyere nivå, sier Ulsnes.

Verktøy for staten
Regiondirektør Ole Solnørdal i Statsbygg Nord sier at det ikke blir aktuelt å utvide boligpoolen for Avinor og sykehuset.

– Vi er et verktøy for statlig virksomhet. Siden Avinor og Longyearbyen sykehus ble omgjort til andre selskapsformer, har ikke vi opplevd det som vår oppgave å bistå dem med boliger. Det har vi sagt til dem mange ganger, og det er en holdning som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) støtter, sier Solnørdal.

Posten og Telenor
Han understreker at Avinor og Longyearbyen sykehus beholder det antall boliger i boligpoolen som de hadde da de fikk nye selskapsformer, men at det ikke blir aktuelt å utvide ordningen. Dermed må selskapene selv stå for boliger ved oppbemanning.
Solnørdal viser også til at Postverket og Televerket har vært i samme posisjon, da de ble henholdsvis Posten og Telenor. Ingen av disse selskapene er med i boligpoolen til Statsbygg i dag.

– Men hvis KMD instruerer oss i å endre dette, må vi vurdere det på nytt, sier Solnørdal.

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Gleder seg til toppjobben

Hege Walør Fagertun (50) blir ny administrasjonssjef i Longyearbyen.

Nå er det Oktoberfest

Trosset det kalde været og åpnet oktoberfesten med parade og lederhosen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!