Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Stadig færre nordmenn på Svalbard

Antallet nordmenn på Svalbard har gått sakte men sikkert nedover de siste årene. Men befolkningen som helhet har økt, siden ikke-norske mer enn veier opp for det norske frafallet. FOTO: Anders Fjellestad (arkiv)

Stadig færre nordmenn på Svalbard

På ni år har det blitt 130 færre nordmenn i Longyearbyen. Antallet ikke-norske har økt med 291 personer.

Totalt har befolkningen i Longyearbyen vokst med 161 personer, fra 1966 fastboende i 2006 til 2127 ved utgangen av fjoråret. Men veksten til tross, antallet nordmenn har gått sakte men sikkert nedover.

I 2006 var 1699 nordmenn registrert som fastboende i Longyearbyen. Nå er det samme tallet minket til 1569, en reduksjon på 130 personer.


Bosetting viktig
Ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt i Justisdepartementets Polaravdeling har lenge vært klar over trenden. Hun forteller at temaet blir en del av den nye svalbardmeldingen som det jobbes med.

– Hvorfor er norsk bosetting på Svalbard viktig?

– Det er ikke noe mystisk i det. Norge har vurdert det som en robust politikk for øygruppa å være ordentlig til stede med norske bosettinger. Den beste garantien for det igjen er å ha et robust lokalsamfunn, spesielt i Longyearbyen, sier hun.

– Vi ønsker jo ikke fraflytting i Finnmark heller. Svalbard er Norges nordligste region, og det er viktig for landet at vi har et levende norsk lokalsamfunn på øygruppa, legger hun til.


Tosidighet
Askholt vil ikke si at trenden med færre nordmenn og flere personer fra andre nasjoner er uønsket. Det skyldes tosidigheten som Svalbard styres ut fra.

– På den ene siden ønsker vi opprettholdelse av norske samfunn på Svalbard, men på den andre siden skal øygruppa styres etter Svalbardtraktaten. Den fastslår at borgere fra alle traktatland skal ha lik adgang til Svalbard. Derfor blir det ugjestmildt å si at dette er en uønsket utvikling. Men dette er en situasjon vi følger nøye med på, sier Askholt.

Ekspedisjonssjefen vil ikke kommentere eventuelle tiltak som kan settes i verk for å øke andelen nordmenn på Svalbard. Hun viser til prosessen som er i gang med den nye svalbardmeldinga, og til det lokale arbeidet som er gjort.

– Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskerideparementet har bidratt med penger til å få utviklet en næringsstrategi for Longyearbyen, og en havnestrategi. Dette er gode innspill som kan brukes i det videre arbeidet, sier Askholt.


– Berikende
Lokalstyreleder Christin Kristoffersen (Ap) viser til arbeidet som er gjort for å sikre den norske bosettingen. Næringsstrategi og plan for utviklingen av Longyearbyen havn er gjort med tanke på å utvikle samfunnet videre med et norsk fundament. Hun vil ikke kalle det bekymringsfullt at antallet nordmenn har gått ned de siste årene, og er opptatt av verdien med å ha mange mennesker fra forskjellige land og verdensdeler boende i Longyearbyen.

– Vi utvikler samfunnet med det norske som utgangspunkt, men det er en utrolig berikelse å ha ei stor internasjonal befolkning. Kronprinsesse Mette Marit erklærte Longyearbyen som «internasjonal by» tilbake i 2007, og det skal vi være stolte av. Vi har blitt et bevis på at multikulturalisme fungerer i praksis, sier hun.


Spesielle vilkår
Totalt står ikke-norske innbyggere for 26 prosent av befolkningen i Longyearbyen. Lokalstyrelederen er klar på at grunnen til at multikulturalismen fungerer godt her, til en viss grad har en sammenheng med de spesielle vilkårene som gjelder på Svalbard. «Arbeidssamfunnet» i Longyearbyen gjør at man ikke får de sosiale utfordringene mange fastlandskommuner får i integreringsarbeidet.

– Hvorfor er ingen utlendinger valgt inn i lokalstyret?

– Det er noe jeg har jobbet ganske aktivt med, men det har vist seg utfordrende. Det er blant annet knyttet til bakgrunn og språkferdigheter. Vi har hatt utenlandske statsborgere som har vært aktive i partigruppa, men så langt har ingen stilt til valg, sier lokalstyreleder Christin Kristoffersen.

Nøkkelord

Se bildet større

Ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt i Justis- og beredskapsdepartementets Polaravdeling understreker tosidigheten av norsk svalbardpolitikk. Befolkningsutviklingen skal drøftes i den nye svalbardmeldinga. Her er hun sammen med justis- og beredksampsminister Anders Anundsen da de besøkte Longyearbyen før jul i fjor. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Mørketiden er inne

Nå har sola tatt farvel med Longyearbyen, og kommer ikke over horisonten før 16. februar.

Tråler arrestert for ulovlig fiske

Færøysk tråler tatt inn til Longyearbyen i natt.

Stengt vei til frosten kommer

Så lenge det er regn og ustabile masser, blir Vei 300 mellom Huset og Museumsveien stengt.

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!