Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Skolen opp til evaluering

LL er ikke lovpålagt å drive med videregående utdanning, men gjør det likevel. Spørsmålet politikerne må ta stilling til er om tilbudet som gis i dag er godt nok, og om tilleggstjenester, som spesialundervisning, bør være med. FOTO: Christopher Engås

Skolen opp til evaluering

I løpet av året skal administrasjon og politikere se nærmere på hva slags videregående skole man har, kan og bør tilby i Longyearbyen. Og i hvilken grad spesialundervisning skal gis.

I 2009 vedtok Longyearbyen Lokalstyre (LL) en modell for videregående opplæring. En del av vedtaket var ei evaluering av kvaliteten på tilbudet i løpet av en fireårsperiode. Oppvekstforetaket er i gang med evalueringsarbeidet, som politikerne vil få på sitt bord i løpet av året.

Spesialundervisning

I tirsdagens LL-møte redegjorde pedagogisk konsulent Anne Jahre rundt temaet spesialundervisning. Opptakten til dette er vedtaket fra 2012 om å ikke tilby spesialundervisning i videregående skole i Longyearbyen, og en interpellasjon fra Linda Sommervold og Morten Ulsnes.

Interpellasjonen består av i alt ti spørsmål som omhandler spesialundervisning. I 2012, da vedtaket om å ikke tilby spesialundervisning ble gjort, ble det sagt at det skulle jobbes videre med spørsmålet. Sommervold og Ulsnes lurer blant annet på om dette er gjort, og om erfaringene med å kutte spesialundervisning har hatt noen effekt på lokalsamfunnet i positiv eller negativ retning.

Ikke lovpålagt

– Spesialundervisning gjelder for elevene i 1-10 trinn ved Longyearbyen skole. Hvorfor skal ikke elever i aldersgruppen 16-19 år, som har lyst til å bo her med sine foreldre og søsken, og som er i stand til å fullføre videregående skole, få lov til det, selv om de trenger ekstra hjelp i enkelte fag, spør de blant mye annet i brevet.

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort det klart at Opplæringslovens paragraf 5 (vedrørende spesialundervisning) ikke gjelder i Longyearbyen. Dette fordi LL ikke er pliktig til å ha tilbud om videregående opplæring i det hele tatt. Men KD oppfordrer likevel LL om «å legge mest mulig til rette for elever med spesielle behov». Her ligger en del av utfordringen for lokalpolitikerne.

Anne Jahre påpekte at spesialundervisning kan komme til å koste mye penger, hvis man får mange elever med spesielle behov. Men hun viste også til at mye i den videregående skolen i Longyearbyen er godt tilrettelagt elever som har utfordringer.

  • Elever med lese- og skrivevansker får god oppfølging.
  • Det er gode forhold, med mange stillerom, for elever med konsentrasjonsvansker.
  • En kan tilpasse fagbyrden for den enkelte.
  • Det er flere læreplaner.
  • Det er små grupper som betyr høy lærertetthet.
  • Ny giv-programmet tilbys i VG1 og VG2. Dette er et program som tar sikte på å forhindre frafall i den videregående skolen.

Venter på fakta

Daglig leder i oppvekstforetaket, Anne Ellingsen, sier at mye av den videregående opplæringen som foregår i Longyearbyen har en slik form at det i mange kommuner på fastlandet ville blitt definert som spesialundervisning. Små grupper og dermed høy lærertetthet bidrar spesielt.

Ellingsen lover å gi politikerne et faktagrunnlag fra evalueringsarbeidet i løpet av året. Før den tid vil få politikere si noe konkret om temaet spesialundervisning eller hvilken kurs man skal legge seg på i årene som kommer.

– Det er ganske mange ting å ta hensyn til i dette sakskomplekset. Det er derfor vanskelig å mene noe bastant politisk sett før faktagrunnlaget ligger på bordet, sier Kristin Furu Grøtting (TF).

Siste nytt i Nyheter

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!