Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Skoleboka klar før jul

Boka om skolen lar vente på seg. FOTO: Anders Fjellestad (arkiv)

– Skoleboka klar før jul

Komiteen mener boka om Longyearbyen skoles historie kan være trykkeklar før jul i år.

1,1 millioner kroner er brukt opp, og snart fire år har gått. Like­vel er boka om Longyearbyen skoles historie fremdeles ikke klar, tre år etter at den skulle ha vært i trykken. Oppvekstforetaket har likevel ikke skrinlagt prosjektet. Nå krever politikerne at de informeres fortløpende om videre framdrift. Det vedtok Administrasjonsutvalget tirsdag.

– Vi må ha en prosjektplan med tydelige milepæler, og svar på om man skal ha samme forfatter, samme bokkomité og lignende, sa Kristin Furu Grøtting fra Tverrpolitisk fellesliste.


Tar kritikk

Under forrige utvalgsmøte ba Grøtting om en redegjørelse om bokas framtid. I en skriftlig orientering understreker daglig leder i Oppvekstforetaket, Anne Ellingsen, at det er viktig at boka fullføres.

«Bokkomiteen føler stort ansvar overfor bidragsyterne til bokprosjektet og mener det er viktig at prosjektet gjennomføres», skriver Ellingsen, som selv sitter i komiteen.

Komiteen tar selvkritikk på at det har tatt så lang tid.

«I ettertid ser bokkomiteen at en i en tidlig fase i prosjektet, sammen med forfatter, trolig burde justert ned ambisjonene for boken og utarbeidet en strammere framdriftsplan», heter det i orienteringen.


140 av 200 sider klare

I prosjektbeskrivelsen legges det opp til at skoleboka skal være på minst 200 sider. Per i dag foreligger det et manus på 140 sider, utarbeidet av forfatter Kjersti Strømmen. Ifølge avtalen er Longyearbyen lokalstyre juridisk eier av dette manuset.

«Dersom en tar utgangspunkt i denne beskrivelsen av produktet, mener bokkomiteen det er realistisk å forvente at manus skal kunne ferdigstilles i løpet av oktober/november 2013», skriver Ellingsen.

Komiteen understreker at det må skrives en ny avtale, enten med Strømmen eller en annen forfatter. Det må også utarbeides god framdriftsplan og utpekes en prosjektansvarlig som skal samarbeide med forfatter og forlag.

For å komme videre, trengs det imidlertid penger. Foretaket har satt av penger til trykking i årets budsjett.

«I tillegg har Oppvekstforetaket fondsmidler som gjennom styrevedtak kan øremerkes til bokprosjektet», skriver Ellingsen.

Siste nytt i Nyheter

Vil utrede strømkabel

I dag var det åpen høring om Svalbardmeldingen i Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget.

Høring på Stortinget

Svalbardsamfunnet gir Stortinget tilbakemeldinger på Svalbardmeldingen.

Får syv millioner

En uke før statsbudsjettet legges fram den 6. oktober kommer justis og beredskapsminister Anders Anundsen med en hyggelig lekkasje.

Svalbard i grønt selskap

Svalbard er nominert på listen «Top 100 Green Destinations», en samling av de 100 beste, grønne destinasjonene i verden.

Fjerner taggingen

Sporene etter vandalen fikk stå i to måneder.

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!