Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Skjæringa øst skal bli nytt boligfelt

Lokalstyreleder Arild Olsen og arealplanlegger Linn Tautra Grønseth i skråningen på Skjæringa hvor lokalstyret går inn for å lage boligfelt. Fareområder skal kartlegges, og man må få undersøkt grunnforholdene nøye. Men hvis disse faktorene spiller på lag mener man at det kan bygges mange boliger i området. FOTO: Christopher Engås

Skjæringa øst skal bli nytt boligfelt

Lokalstyret ønsker folkets mening om mange forslag til endringer i byen.

Tekst:

Publisert:

Førstkommende tirsdag er det folkemøte i kulturhuset om det nye arealplanforslaget som nå skal sendes ut til offentlig ettersyn. I planforslaget ryddes det plass til en helt ny tenking omkring temaet arealutnyttelse i byen.

Arven etter «company town»

– Longyearbyen bærer preg av at man tidligere ikke har trodd at den skulle vokse, og at vi uansett hadde uendelig med areal å ta av. Alt var rettet mot de ensidige behovene til Store Norske. Det er på en måte arven etter «company town», sier lokalstyreleder Arild Olsen (A).

Denne tenkingen er drastisk endret de siste årene. Planområdet til lokalstyret er på hele 260 kvadratkilometer. Men i planforslaget ønsker man fortetting og bedre arealutnyttelsle i sentrum og områdene rundt. Arealplanen blir delt opp i flere delplaner, der det skal legges til rette for ulike behov.

Opprydding

Etter at lokalstyret varslet oppstart av planarbeidet har det kommet inn nærmere 40 innspill fra ulike aktører. Noen av disse er avvist, mens andre er hensyntatt i planforslaget som nå foreligger.

– Vi har forsøkt å se helhetsbildet. Forslaget som nå ligger på bordet er slik vi tror den beste løsningen for byen er. Men i den videre prosessen kan det komme innspill som endrer det som nå ligger på bordet, sier arealplanlegger Linn Tautra Grønseth.

Det har vært viktig for administrasjonen å «rydde opp» i byen i det nye planverket. Arealer som i dag er dårlig utnyttet skal utnyttes bedre, og annen virksomhet skal flyttes.

– Hotellneset er nøkkelen til mye av dette. En delplan for området er under utarbeidelse, og vi ønsker i utgangspunktet å flytte alt av industri- og lagervirksomhet dit, sier Olsen.

Nye boligområder

De største omveltingene, eller transformasjonene om man vil, blir å skje i området vest for Longyearelva, i en akse fra Melkeveien ned til fjorden. Det er lagt opp til boligbygging på Skjæringa øst. I området nord for dette, i arealene som i dag preges av lagerhaller og forskjellige typer industri, skal det være kombinert forretning, næring og boliger. Denne tanken skal dras videre nordover til Sjøområdet som også er et nokså udefinert område i dag. Administrasjonen ser for seg et gatebilde med innslag av kaféer, galleri, kunst- og håndtverksvirksomhet, iblandet boliger. Det betyr at mye av det som befinner seg i området i dag må fjernes eller flyttes til Hotellneset.

I flere boligområder, blant annet i Vei 221 og deler av Gruvedalen, har lokalstyret påpekt at det beste er å rive eksisterende bygningsmasse og bygge en ny som utnytter arealene på en langt bedre måte.

Hotell ved havet

Sjøskrenten er et annet sted det skal ryddes opp, hvis planen blir vedtatt som den ligger. Avfallsanlegget blir flyttet, og tomta nord for dagens anlegg skal også benyttes bedre.

– Dette er, slik jeg ser det, en av byens beste tomter. I planen har vi foreslått at området benyttes til offentlig og privat tjenesteyting, som for eksempel museum og naturvernområdesenter, i tillegg til nye boliger, sier Grønseth.

Lengst nord på Sjøskrenten har Henningsen transport og guiding kommet med innspill om at de ønsker å sette opp et mindre hotell. Dette er det tatt høyde for i planforslaget.

Hund på tundraen

I saksdokumentene tas det høyde for at kartleggingen av fareområdene som Norges vassdrags- og energiverk (NVE) jobber med kan endre enkelte prioriteringer. Disse planene kommer til høsten.

Arealplanen tar ellers tak i problemstillinger som tidligere har vært uaktuelle å gå inn på, men som har blitt spiselige på grunn av behovet for omstilling og videreutvikling. En av disse er omgjøring av bygg i Sjøområdet til boliger, og rammebetingelsene for turistkjøring med hund.

– Vi foreslår en trasé for hundekjøring på tundraen utover Adventdalen et stykke. Lovverket har tidligere forhindret dette. Her har vi hatt møter med Sysselmannen, og tilbakemeldingene er ikke negative. Men vi har blitt pålagt å utrede konsekvensene bedre. Dette vil bli gjort i en egen delplan for området der det er aktuelt, sier Grønseth.

Vil ha åpenhet

Det er i det hele tatt store endringer som foreslås, og et så langt ukjent antall delplaner skal bakes inn i verket, deriblant delplan for sentrum. Olsen og Tautra Grønseth oppfordrer folk til å engasjere seg i planen når den nå går ut til offentlig ettersyn.

– Det er viktig for oss at vi lager et planverk som fungerer. Og det beste for å få det til er å kjøre en så åpen prosess som mulig. Det tjener både lokalstyret og innbyggerne, sier Linn Tautra Grønseth. Til nå i prosessen har de fleste tilbakemeldingene vært av positiv karakter.

– Planverket vil ha innvirkning på alle som bor i Longyearbyen og alle som driver med virksomhet her. Derfor er det viktig at innspillene kommer til oss i prosessen. Når arealplanen er vedtatt vil det ikke bli anledning til å dispensere fra den, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Se bildet større

Arealplanen vil inneholde mange delplaner. Sentrum (brunt) ligger et stykke bak resten. De gule arealene er avsatt til boligformål, mens andre områder har kombinert bolig- og næring. Planen skal sendes ut til offentlig ettersyn i disse dager. FOTO: Kart: Longyearbyen lokalstyre

Se bildet større

Kartet viser de 260 kvadratkilometrene Longyearbyen lokalstyre skal lage planverk for. I tillegg til området avmerket på kartet, har LL planansvaret for hyttefeltet på Vindodden. FOTO: Kart: Longyearbyen lokalstyre

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet ble leteaksjonen avsluttet.

Lørdag var Sysselmannen i Bolterdalen for å kontrollere skutere og skuterkjøring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

 
En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!