Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Skeptisk til ny skatteordning

Hovedtillitsvalgt Arild Olsen i Store Norske tror ikke skatteendringene vil gjøre noe fra eller til for å sikre «et stabilt familiesamfunn« i Longyearbyen, som er intensjonen. Han frykter at tiltaket bare vil gjøre det vanskeligere for næringslivet, og da spesielt Store Norske. FOTO: Eirik Palm

Skeptisk til ny skatteordning

Hovedtillitsvalgt Arild Olsen i Store Norske er sikker på at endringen i skattereglene ikke vil føre til et mer robust familiesamfunn i Longyearbyen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.10.2014 kl 14:36

Olsen er mildt sagt lite begeistret for endringene som kommer ved nyttår.

– Dette blir nok en negativ bør for Store Norske, som vil gjøre det enda vanskeligere for selskapet å komme i pluss. Det vil bli vanskeligere å holde på kompetansen, og ikke minst vanskeligere å velge kompetanse fra øverste hylle, sier Olsen. Han anslår at tapet for dagens pendlere, når den nye ordningen (se faktaboks) trer i kraft, vil bli på mellom 80 og 110.000 kroner i året.

Mister gulrot

Store Norske har ingen pendlerordning, selv om mange av de ansatte likvevel velger å gjøre det. Selskapet er et av flere selskap på Svalbard som er nødt til å bruke turnusordninger. Turnus, med for eksempel 14 dager sammenhengende på jobb og 14 dager fri, kan være vanskelig for mange. Men slike ordninger har sine fordeler.

– Gulrota i ei turnusordning er lange friperioder, der man får koblet skikkelig av. Jeg har tro på positive virkemidler. Å tvinge folk til å bruke fritida si her for at de skal få skattefordelen, og dermed nekte mange å ha en best mulig kontakt med familie og venner på fastlandet, er ikke et positivt virkemiddel, sier Olsen og drar ei sammenligning.

– I mange bransjer på fastlandet, eksempelvis oljenæringen, er det slike turnusordninger. Det ville være absolutt uhørt å straffe de ansatte i disse bransjene ved å gi dem betydelig høyere skatt fordi de, etter myndighetenes mening, ikke benytter fritida si på riktig måte.

– Utdatert

Intensjonen bak den nye skatteordningen, der det vektlegges hvor man er fysisk til enhver tid, er å legge enda bedre til rette for et stabilt familiesamfunn i Longyearbyen. Dette mener Olsen er helt utdatert tankegods.

– Dispensasjonsordningen har fungert så lenge at nå bør den få være som den er. Dette startet for mange, mange år siden, og seindrektigheten har ført til at mange bedrifter har måttet basere seg på at ordningen skulle forbli permanent.

– Dessuten er tankegangen i den nye ordningen utdatert. Den forholder seg ikke i det hele tatt til at vi i dag har et dynamisk samfunn. Før gikk det bare ett fly i uka, nå går det ofte to om dagen, sier Olsen.

Ikke flere innbyggere

Arild Olsen er også lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Heller ikke med den hatten på ser han at ei ny og strengere skatteordning for pendlere skal få positiv effekt.

– Jeg har veldig vanskelig for å tro at man, ved å gjøre det vanskeligere å beholde svalbardskatten, vil gi samfunnet i Longyearbyen en eneste mer innbygger, flere barn i skole og barnehage, eller mer omsetning i butikkene. Det er ikke sikkert det blir færre innbyggere heller. Familiesamfunn betyr også at man har familie på fastlandet, og noen velger å leve slik. Det burde myndighetene respektere, sier Olsen som er rimelig pessimistisk med tanke på at myndighetene vil snu i saken.

– Litt av problemet er at ledelsen i Store Norske er av motsatt oppfatning, og da blir det vanskelig å få komme noen vei mot sentrale myndigheter, sier han.

– Mye av det du sier er basert på spådommer om framtiden. Kan det hende du tar feil?

– Nei, det tror jeg ikke.

Nøkkelord

Fakta om skatteendringen:

I dag har tre grupper rett til svalbardskatt:
1. Folk som har vært skattemessig bosatt på Svalbard. Det vil si flyttet til Svalbard og blitt boende i over ett år. Deretter oppholdt seg på Svalbard i minst 183 dager i året.

2. Folk som har oppholdt seg på Svalbard i minst 30 sammenhengende dager har fått svalbardskatt på det de har tjent under oppholdet. Opphold med kortere varighet har fått fastlandsskatt.

3. Folk som har gått i turnus med kortere svalbardopphold enn 30 dager, for eksempel skiftordninger på 14-14, med hele sitt arbeidsforhold på Svalbard. Dette var opprinnelig en dispensasjon innført for helikopterpersonell i rednings- og beredskapsoppdrag, på grunn av spesielle krav til arbeidstid og sikkerhet. Ordningen ble også gjeldende for andre arbeidstakere i turnus, som tilbragte tiden sin på fastlandet. Kravet var at første opphold på Svalbard skulle overstige 30 dager.

• Det som skjer fra 1. januar er at dispensasjonen i punkt 3. faller bort. Resten av systemet består.

Siste nytt i Nyheter

Folkehøgskole nok et steg videre

Forrige uke delte Svalbards miljøvernfond ut 8,8 millioner kroner. Blant de som fikk full pott, var folkehøgskolen på Svalbard.

Åpner pasientjournalene

Er du i nød, kan legene ved alle sykehus i nord nå lese pasientjournalen fra Longyearbyen sykehus. Det kan du selv også.

Får flere besøk av isbjørn enn mennesker

Ti polske forskere overvintrer på Hornsund. Etter årets julebesøk venter de ikke gjester før til våren.

Sang og nakenhet for Store Norske

Torsdag forrige uke feiret gruveselskapet 100 år. Kulturlivet i Longyearbyen gratulerte med storslått forestilling og fyrverkeri.

Hyllet jubilanten

På mottagelsen på Huset var det mange som hadde tegnet seg på talerlisten for å hilse til jubilanten.

Ukens julestjerne

Til «alles» Anne Lise.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!