Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Skal utrede pendlerordningen

Justisminister Knut Storberget mener det er veldig viktig å få vurdert konsekvensene av pendlingen til og fra Svea. Her er han sammen med adm. direktør i Store Norske, Robert Hermansen (t.h.), i Svea-Nord-gruva. FOTO: Birger Amundsen

Skal utrede pendlerordningen

En interdepartemental arbeidsgruppe skal vurdere spørsmålet om pendling mellom Svalbard og fastlandet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Under sterk tvil gikk arbeidsgruppa som har jobbet med skattesystemet på Svalbard inn for at det foreløpig ikke bør strammes inn på praksisen ved arbeidspendling mellom fastlandet og Svalbard.
I statsbudsjettet som ble lagt fram forrige fredag støtter Finansdepartementet arbeidsgruppa.
«Etter departementets vurdering er det klart uheldig om Svalbard i økende grad blir et pendlersamfunn. Samtidig er det ikke uproblemtaisk med en innstramming av praksisen på området», skriver departementet i budsjettforslaget.

Frist til sommeren
Departementet vil derfor ikke foreslå noen innstramming, men legger i stedet opp til å nedsette en «hurtigarbeidende interdepartemental arbeidsgruppe som skal vurdere spørsmålet om pendling mellom Svalbard og fastlandet, og forholdet til svalbardskattereglene. Denne arbeidsgruppen bør vurdere ulike sider ved en innstramming av praksis, herunder hvordan behovet for kontroll kan ivaretas», står det i budsjettet.
– Vi satser på en hurtigarbeidende gruppe, som på departementsnivå betyr å få noe på plass til statsbudsjettet for 2009. Da vil arbeidsgruppa få frist til neste sommer til å få utredet spørsmålet, sier statssekretær i Finansdepartementet, Kjersti Markusson (SV).

Aktiv tilstedeværelse
Markusson sier det finnes lite dokumentasjon på at pendlingen er et voksende problem, som fører til at Longyearbyen tappes for arbeidskraft på andre områder.
– Dette har vi foreløpig ikke nok data på. Den oppriktige bekymringen er at familiefolk skal forsvinne, at tallet på elever og barnehagebarn skal gå ned og at man ikke klarer å holde liv i frivillige organisasjoner, som er limet i et lokalsamfunn. Norge skal ha en aktiv tilstedeværelse på Svalbard, ikke bare gjennom at folk jobber der, sier Markusson.

Stabil bosetting er viktig
– Det er viktig å få slått fast prinsippet om hvordan skatten skal være. Dette er ingen vanskelig sak, men en utfordring som henger sammen med ønsket om en stabil bosetting, som er viktig for norsk suverenitet. Derfor mener jeg at det er god grunn til å se på dette, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!