Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sier nei til ekstra barnevernstilling

Politikerne mener Longyearbyen lokalstyre ikke trenger en ekstra stilling i barneverntjenesten. I stedet vil de sørge for å opprettholde helsesøstertilbudet. FOTO: Anne Nyheim (arkiv)

Sier nei til ekstra barnevernstilling

Politikerne vil ikke ha en ekstra barnevernstilling i Longyearbyen. I stedet vil de jobbe for å bevare helsesøster-tilbudet.

Regjeringen har satt av 205 millioner ekstra til å styrke det kommunale barnevernet i Norge i år. Fylkesmannen i Troms har fått 8,6 årsverk, noe som kunne gitt Longyearbyen en ekstra ansatt i det lokale barnevernet.

Det ønsker imidlertid ikke politikerne. 26. februar sa et enstemmig Administrasjonsutvalg nei til å søke om en ekstra stilling. Årsaken er enkel: barne- og familietjenesten i Longyearbyen har for få saker til å forsvare en ekstra saksbehandlerstilling.

Geir Hekne i Høyre mente en heller burde jobbe for å beholde den ekstra helsesøsterstillingen Longyearbyen fikk i fjor. Stillingen er midlertidig, og avsluttes til sommeren.


Få bekymringsmeldinger

Longyearbyens barneverntjeneste har i dag én konsulent i full stilling, og det kommer i snitt inn én bekymringsmelding per måned.

– Det er ikke de store saksmengdene per år. Ressursmessig er det ikke nødvendig å utvide med en stilling. Longyearbyen lokalstyre (LL) bruker fra før av mye ressurser på barnevern, sa Vigdis Hole, fungerende administrasjonssjef til 1. mars.

Ifølge konsulentselskapet KS Konsulent, har barnevernet i Longyearbyen en bemanningsfaktor på 0,11 årsverk per barn. Det er rundt dobbelt så høyt som snittet i Norge.

Selv om en ekstra barnevernstilling finansieres over statsbudsjettet, vil LL få økte utgifter i form av bolig, datautstyr og velferdsgoder til den nye ansatte.


Sårbart og ensomt

Samtidig er dagens barneverntjeneste i Longyearbyen sårbar med kun én ansatt.

– Det er hardt å være alene i en slik stilling i et så lite samfunn som Longyearbyen. Det er også få muligheter for faglig utvikling, påpekte Hole.

Politikerne så problemstillingen, men var skeptiske til å søke om en ekstra stilling.

– Dette må stå i forhold til arbeidsmengde og saksmengde. Hva da når engasjementet er over? Skal vi opprette en ekstra barnevernstilling da? For å sikre faglig utvikling, kan vi heller øke budsjettet til reise, sa Kristin Furu Grøtting i Tverrpolitisk fellesliste.


Søker likevel penger

En del av ekstramidlene fra regjeringen skal også gå til videreutdanning av dagens barnevernansatte. Lokalstyre­leder Christin Kristoffersen (Ap) foreslo derfor at LL søker Fylkesmannen om midler til å styrke dagens kompetanse. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Lokalstyret behandler saken endelig i sitt møte førstkommende tirsdag.

Barnevernet i Longyearbyen mottok 13 bekymringsmeldinger i fjor, mot ti året før. Tjenesten undersøkte totalt 14 saker i 2013. I fem saker ble det besluttet å innføre hjelpetiltak, mens sju ble henlagt. I de to siste har det vært gjennomført ekstern sakkyndig vurdering.

Ved årsskiftet hadde barne- og familietjenesten i Longyearbyen to plasseringer i fosterhjem, ifølge saksutredningen fra LL.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

OBS-varsel fra Energiverket

Ber alle eiere/byggansvarlige i Longyearbyen om å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Fant mulig hvalfangerkvinne

Et av de tre skjelettene som ble hentet ut fra Likneset i sommer, kan være av en kvinne.

To bjørneskinn å velge i

Under søndagens auksjon til inntekt for TV-aksjonen kommer det isbjørnskinn for salg. Anne Lise Klungseth Sandvik klarer ikke å bestemme hvilket.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!