Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sier nei til ekstra barnevernstilling

Politikerne mener Longyearbyen lokalstyre ikke trenger en ekstra stilling i barneverntjenesten. I stedet vil de sørge for å opprettholde helsesøstertilbudet. FOTO: Anne Nyheim (arkiv)

Sier nei til ekstra barnevernstilling

Politikerne vil ikke ha en ekstra barnevernstilling i Longyearbyen. I stedet vil de jobbe for å bevare helsesøster-tilbudet.

Tekst:

Publisert:

Regjeringen har satt av 205 millioner ekstra til å styrke det kommunale barnevernet i Norge i år. Fylkesmannen i Troms har fått 8,6 årsverk, noe som kunne gitt Longyearbyen en ekstra ansatt i det lokale barnevernet.

Det ønsker imidlertid ikke politikerne. 26. februar sa et enstemmig Administrasjonsutvalg nei til å søke om en ekstra stilling. Årsaken er enkel: barne- og familietjenesten i Longyearbyen har for få saker til å forsvare en ekstra saksbehandlerstilling.

Geir Hekne i Høyre mente en heller burde jobbe for å beholde den ekstra helsesøsterstillingen Longyearbyen fikk i fjor. Stillingen er midlertidig, og avsluttes til sommeren.


Få bekymringsmeldinger

Longyearbyens barneverntjeneste har i dag én konsulent i full stilling, og det kommer i snitt inn én bekymringsmelding per måned.

– Det er ikke de store saksmengdene per år. Ressursmessig er det ikke nødvendig å utvide med en stilling. Longyearbyen lokalstyre (LL) bruker fra før av mye ressurser på barnevern, sa Vigdis Hole, fungerende administrasjonssjef til 1. mars.

Ifølge konsulentselskapet KS Konsulent, har barnevernet i Longyearbyen en bemanningsfaktor på 0,11 årsverk per barn. Det er rundt dobbelt så høyt som snittet i Norge.

Selv om en ekstra barnevernstilling finansieres over statsbudsjettet, vil LL få økte utgifter i form av bolig, datautstyr og velferdsgoder til den nye ansatte.


Sårbart og ensomt

Samtidig er dagens barneverntjeneste i Longyearbyen sårbar med kun én ansatt.

– Det er hardt å være alene i en slik stilling i et så lite samfunn som Longyearbyen. Det er også få muligheter for faglig utvikling, påpekte Hole.

Politikerne så problemstillingen, men var skeptiske til å søke om en ekstra stilling.

– Dette må stå i forhold til arbeidsmengde og saksmengde. Hva da når engasjementet er over? Skal vi opprette en ekstra barnevernstilling da? For å sikre faglig utvikling, kan vi heller øke budsjettet til reise, sa Kristin Furu Grøtting i Tverrpolitisk fellesliste.


Søker likevel penger

En del av ekstramidlene fra regjeringen skal også gå til videreutdanning av dagens barnevernansatte. Lokalstyre­leder Christin Kristoffersen (Ap) foreslo derfor at LL søker Fylkesmannen om midler til å styrke dagens kompetanse. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Lokalstyret behandler saken endelig i sitt møte førstkommende tirsdag.

Barnevernet i Longyearbyen mottok 13 bekymringsmeldinger i fjor, mot ti året før. Tjenesten undersøkte totalt 14 saker i 2013. I fem saker ble det besluttet å innføre hjelpetiltak, mens sju ble henlagt. I de to siste har det vært gjennomført ekstern sakkyndig vurdering.

Ved årsskiftet hadde barne- og familietjenesten i Longyearbyen to plasseringer i fosterhjem, ifølge saksutredningen fra LL.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!