Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Setter foten ned for Sveltihel

Her er et uthus på vei ned til en av hyttene på Vindodden i 2013. Det er lagt ut 26 nye tomter på Vindodden, i området ved Sveltihel, men mye må på plass før de kan bygges. FOTO: Stig Onarheim

Setter foten ned for Sveltihel

Sysselmannen frykter at de 26 planlagte hyttene ved Vindodden vil føre til at landskapsbildet endres, og setter en foreløpig stopper.

Tekst:

Publisert:

I høst sendte Store Norske ut et forslag til en ny delplan for hytteområdene ved Longyearbyen. Der foreslår de 51 nye hytte­tomter fordelt på Bjørndalen, Vestpynten, Todalen, Foxdalen og Vindodden. På Vindodden foreslår de 26 nye tomter i området mellom Sveltihel og Kapp Belvedere.

I sin høringsuttalelse skriver Sysselmannen at de fremmer innsigelse mot det foreslåtte hytte­området. «Utbyggingen vil gi en betydelig landskapsvirkning fra fjorden, og landskapsbildet vil endres. En så omfattende utbygging må beskrives og illustreres tydelig for å kartlegge mulige virkninger og konsekvenser, og ulike alternativ bør vurderes», skriver de.

Formelle feil
Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen sier at deres rolle

er å gå gjennom planforslaget og sikre at nødvendige hensyn blir ivaretatt.

– Det vi savner, særlig når det gjelder de 26 nye festepunktene, er en beskrivelse av hva hyttene vil få å si for landskap, ferdsel, og andre brukerinteresser. Det er mangler i planforslaget som gjør at det er vanskelig å vurdere, sier hun.

Sysselmannen er ikke generelt negative til et nytt hytteområde ved Sveltihel.

– Det er lite inforamsjon om konsekvensene av utbyggingen. Det må man få kartlagt, sier Tveito.

I tillegg til at utbyggingen av Sveltihel er for dårlig beskrevet, peker Sysselmannen i hørings­uttalelsen på flere formelle feil i planforslaget. Blant annet når det gjelder kulturminner, dårlig lesbarhet på plankartene og feil tegnsetting, samt at flere av bestemmelsene til delplanen er for lite konkrete.

– Planen kan ikke vedtas før disse spørsmålene er løst. Syssel­mannes virkemiddel er å varsle innsigelse. Vi ønsker dialog med Longyearbyen lokalstyre og Store Norske for å ivareta alle hensyn best mulig, sier Tveito.

Jakt og skuterløype
Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening har også innspill til det planlagte nye hytteområdet ved Sveltihel. De peker på at hytte­området vil få konsekvenser for jaktmulighetene på rev, reinsdyr og gås i området. De ber derfor om at jakt blir vurdert i den nye delplanen. Foreningen peker også på at skutertraseen til det etablerte hytteområdet på Vindodden nå går via Sveltihel. Traseen ligger der den gjør på grunn av snøforholdene for å ha den sikreste veien til hyttene. Foreningen ber om at den nye delplanen tar hensyn til skuterløypa.

Sveltihel kan vente
Seniorrådgiver for utvikling i Longyearbyen lokalstyre, Astrid Meek, forteller at hun nå skal sende over høringsuttalelsene til Store Norske.

– Jeg tror nok at vi kan behandle de andre tomtene, og jobbe med Sveltihel for seg selv. Nå skal jeg ha et arbeidsmøte med Sysselmannen der vi skal gå igjennom dette, sier Meek.

Hun regner med at delplanen for hytteområdene uansett vil komme opp for politisk behandling i løpet av våren.

– Så får vi se om vi venter med Sveltihel, alt etter som hvor lang tid det tar. Det kommer også an på hva Store Norske ønsker, sier Meek.

Store Norske har ennå ikke fått sett på saken.

– Vi har ennå ikke fått oversendt høringsuttalelsene. Når vi får dem, skal vi ha en gjennomgang og behandling av de ulike forholdene, sier eiendomsforvalter Per Christian Frøislie i selskapet.

Nøkkelord

Se bildet større

Det eksisterende hyttefeltet på Vindodden til venstre i ringen. Kapp Belvedre og Sveltihel til høyre. FOTO: Norsk Polarinstitutt (kart)

Se bildet større

Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen. FOTO: Birger Amundsen (arkiv)

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!