Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Savner Store Norske-plan

Det ble en mange timer lang debatt i lokalstyret tirsdag. En av hovedpunktene i høringsnotatet til den foreslåtte svalbardmeldingen er at lokalpolitkerne ønsker en konkret strategi for statens eierskap i Store Norske. FOTO: Christopher Engås

Savner Store Norske-plan

Longyearbyen lokalstyre vil ha en strategi for kullselskapet inn i Svalbardmeldingen.

– Hvis det er noe som forslaget til ny svalbardmelding mangler, er det en strategi for statseide Store Norske (SNSK), slo Terje Aunevik (V) fast fra talerstolen.

I lokalstyremøtet tirsdag skulle Longyearbyen lokalstyres høringsuttalelse til den foreslåtte stortingsmeldingen vedtas. Debatten varte i flere timer, og resultatet ble en nokså konkret oppfordring fra lokalpolitikerne.

Unngå uenighet

I forslaget til høringsuttalelse fra administrasjonen var det lagt fram seks med tilføyninger eller endringer i svalbardmeldingen. Oppfølging av skredet, havneutvikling, energiforsyning, utvikling av reiselivet, forskning og utdanning og statlige arbeidsplasser var med. Det sto imidlertid ingen ting om Store Norske.

Et samlet lokalstyre mente man måtte ha med et punkt om selskapet som eier og forvalter store deler av Longyearbyen. Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) oppfordret medlemmene til å komme opp med en samlet uttalelse.

– Det er helt naturlig at det er dissens i ei forsamling bestående av vidt forskjellige parti. Derfor tror jeg det er unødvendig å vise dette utad i et slikt dokument. Vår uttalelse står sterkere om den er omforent, sa han.

Klar tale

Etter mye fram og tilbake, ble lokalstyret enig om følgende uttalelse vedrørende Store Norske i sin høringsuttalelse.

«Lokalstyret mener det er viktig at de sektorpolitiske målene og den langsiktige strategien for Store Norskes ulike forretningsområder klargjøres så snart som mulig.»

Uttalelsen ble lagt ved som et eget punkt 7 i høringsuttalelsen. Hvordan en klarere eierstrategi skal oppnås, er det ulike oppfatninger om, men at lokalpolitikerne vil ha en mer konkret strategi og retning for kullselskapet i framtiden, er det liten tvil om.

– En måte å gjøre dette på kan være at det nedsettes en komite som skal gi selskapet retning, sa lokalstyreleder Olsen.

Trygghet og infrastruktur

Naturlig nok ble det diskusjoner om enkeltpunkt i høringsuttalelsen. Men etter mange innlegg fra talerstolen, og stor kompromissvilje fra samtlige parti, ble en omforent høringsuttalelse vedtatt.

Kort fortalt ønsker lokalstyret at svalbardmeldingen skal love trygghet for befokningen gjennom oppfølging av anbefalinger i skredrapportene. Det må settes inn ressurser for å utvikle ny havneinfrastruktur, og arbeidet med å utrede Longyearbyens framtidige energibærere må startes umiddelbart.

Videre må svalbardmeldingen si noe om hvordan man reiselivsnæringen skal kunne fortsette å vokse. At det i dag ikke er muligheter for å ta inn direktefly fra utlandet ses på som ei hindring i så måte.

Til slutt vil lokalstyret ha inn i Svalbardmeldingen intensjoner om utbygging av Forskningsparken, og en intensjon om å flytte statlige arbeidsplasser til Longyearbyen.

«Vaskes» og sendes

Administrasjonen har fått i oppdrag å finskrive høringsuttalelsen fra lokalstyret, og sende den inn slik at den kan tas med i stortingsbehandlingen senere i høst. Arild Olsen er fornøyd med utfallet.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å enes om en felles uttalelse, og jeg tror våre innspill vil bli grundig lest og lagt merke til, sier han.

Også det største opposisjonspartiet i lokalstyret var fornøyd etter tirsdagens maratondebatt.

– Det har vært en god debatt, med stor kompromissvilje fra alle parti, uttalte Høyres Geir Hekne fra talerstolen.

Nøkkelord

Se bildet større

Lokalstyreleder Arild Olsen ville ha, og fikk, en høringsuttalelse uten dissens fra de folkevalgte i lokalstyret. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Fant mulig hvalfangerkvinne

Et av de tre skjelettene som ble hentet ut fra Likneset i sommer, kan være av en kvinne.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!