Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Roberts får støtte av Greenpeace

smiler, men: Jason Roberts har store problemer med å få tillatelse til å bruke helikopter til sine filmproduksjoner. Sysselmannen har startet en ny praksis, som begrunnes i at tidligere dispensasjoner har vært for dårlig forankret i regelverket. FOTO: Christopher Engås

Roberts får støtte av Greenpeace

Greenpeace mener det er viktig å tillate helikopterlandinger for filming, for å øke folks forståelse for Arktis. Men det bryr ikke Sysselmannen seg om.

Tekst:

Publisert:

Jason Roberts Productions (JRP) ønsker å gjøre filmopptak på Halvmåneøya, og har søkt om inntil fire helikopterlandinger, og noe skuterkjøring, delvis innenfor grensene til Søraust-Svalbard naturreservat. Filmopptakene skal være en del av et BBC-finansiert natur­program med tittelen «Predators Planet – The Hunt». Hovedtema er ment å være isbjørn på jakt etter ringsel.

Men Sysselmannen vil ikke tillate aktiviteten.

Ingen «særlig grunn»
I forrige utgave skrev Svalbardposten om JRP, og Sysselmannens avslag på søknad om to helikopterlandinger på Andréeneset på på Kvitøya.

Avslaget på søknaden om å lande på Halvmåneøya er i stor grad begrunnet på samme måte som det tidligere avslaget. Ifølge miljøvernsjef Guri Tveito foreligger det ingen «særlige grunner» til dispensasjon fra regelverket. Hun påpeker også at retningslinjene for dispensasjon, som krever at det er et behov som oppstår «relativt sjeldent», ikke er oppfylt.

Støtte fra Greenpeace
Jason Roberts er sparsommelig med kommentarer til saken, men medgir offentlig at han vurderer å flytte aktiviteten sin fra Svalbard på grunn av en fastlåst situasjon med forvaltningen hos Sysselmannen.

Også i denne saken har JRP fått støttebrev fra flere aktører, deriblant miljøvernorganisasjonen Greenpeace. I et brev til Sysselmannen, skriver leder Truls Gulowsen i Greenpeace i Norge at produksjonen BBC planlegger vil være til gunst for miljøet.

«Dokumentasjonen vil kunne nå svært mange mennesker, og bidra til økt forståelse av livet i Arktis i viktige grupper (…). Derfor mener vi at de positive ringvirkningene i form av å kunne spre kunnskap om livet og utfordringene i Arktis langt vil overgå de potensielle negative effektene av begrenset og skånsom motorisert ferdsel i området».

Justering av praksis
JRP har klaget på vedtaket, og saken skal avgjøres av Miljø­direktoratet. I klagen viser JRP blant annet til at Sysselmannen har overskredet svarfristen på søknaden hans, og på den måten umuliggjort prosjektet uansett utfall. I oversendelsesbrevet beklager Tveito dette, men presiserer at dette uansett ikke ville hatt innvirkning på vedtaket.

I klagen påpeker JRP at praksis i denne typen saker er endret, selv om lovverket ikke er justert. Dette bekrefter Sysselmannen selv i oversendelsesbrevet til Miljødirektoratet.

«Når det gjelder det å gi unntak fra reglene, for dette tilfellet i naturreservatene, anser Sysselmannen at tidligere praksis nok har vært for dårlig forankret i regelverket», skriver miljøvernsjef Guri Tveito.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!