Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Risikerte full evakuering

Brannen: Fredag 7. desember i fjor begynte det å brenne i taket på Energiverket. Slokningsarbeidet var utfordrende, men brannvesenet fikk kontroll over brannen, og Energiverket kunne begynne å produsere strøm som vanlig få dager etter. Bydrift har ennå ikke full oversikt over skadene brannen har påført bygget. FOTO: Birger Amundsen

Risikerte full evakuering

Mye kunne gått verre da Energiverket begynte å brenne i desember. Om maskinistene hadde måttet forlate kontrollrommet, ville byen trolig blitt evakuert.

Tekst:

Publisert:

Brannen i Energiverket i desember var en øyneåpner på mange måter. Bydrift har nå gjort en risikovurdering, og funnet ut at mye bør gjøres for å sikre beredskapen i byen.

I et skriv til Polaravdelingen i Justisdepartementet beskriver Bydrift flere punkter som bør forbedres. Blant annet skriver Bydrift-sjef Marianne Aasen at dersom det hadde blitt nødvendig å evakuere kontrollrommet på Energiverket, ville de ikke hatt mulighet til å styre reservekraftanlegget og overvåke fjernvarmen i byen. «Dette kunne raskt gitt oss en svært kritisk situasjon og full evakuering ville raskt blitt følgen», skriver hun.

Derfor ønsker Bydrift en mulighet for å styre reservekraftanlegget, fyrhusene og 110-sentralen fra et annet sted i tillegg.


Felles styringssystem

Et av argumentene for å bygge et nytt reservekraftanlegg var at det gamle anlegget sto rett ved Energiverket, noe som gjorde det sårbart i tilfelle brann.

– Hvorfor er reservekraftanlegget likevel avhengig av kontrollrommet i Energiverket?

– Det er et uavhengig bygg, men styringssystemet har alltid vært felles. Da reservekraftstasjonen ble planlagt, forutsatte man ikke en brann på Energiverket og at mannskapene måtte forlate kontrollrommet. Om de må det, har vi en utfordring. Jeg vet ikke hva som lå til grunn da de i sin tid valgte å gjøre det slik, sier Aasen.

Ifølge henne er det mulig å bruke reservekraftstasjonen, men det blir svært tungvint fordi maskinistene på Energiverket ikke har kontroll med linjene, og elektrikere må ut og jobbe manuelt på strømnettet.


Ønsker ekstra fyrhus

Mye av byens infrastruktur går i dag gjennom Energiverket, ifølge brevet til Polaravdelingen. Blant annet går hovedvannledningen mot vest gjennom bygningen, slik at alle i havneområdet, på flyplassen og Store Norskes kullkai vil mangle slokkevann, dersom hovedvannledningen skulle bli ødelagt.

Under brannen i desember ble det kaldt på Skjæringa og i Sjøområdet. Årsaken er at kjelen som forsyner områdene med fjernvarme sto inne på Energiverket og ble skadet under slokningsarbeidet. Sirkulasjonspumpene som forsyner flyplassen og Bykaia med fjernvarme står også på Energiverket. Bydrift ønsker derfor et eget fyrhus til Skjæringa og Sjøområdet, slik det er for resten av byen, og en annen leveranse av fjernvarme i fjernvarmenett som forsyner blant annet flyplassen og Bykaia.

De skriver også at det er behov for et mobilt fyrhus i byen, dersom ett av dagens fyrhus skulle begynne å brenne. En brann i et fyrhus vil føre til nedising av deler av byen vinterstid.

Bydrift ønsker også et ekstra styringssystem for vann.

– Vann blir i dag styrt via en datamaskin i Næringsbygget. Det kan være bra å ha et styringssystem et annet sted, dersom noe skulle skje med Næringsbygget, sier Aasen.


Fiberkabel under bygget

Bydrift peker også på flere bygningsmessige utfordringer ved Energiverket. Blant annet ønsker de å skifte ut deler av bygningskonstruksjonen, siden veggene i dag leder varme. De ønsker også å digitalisere tegningene over bygget.

Brannvesenet fikk nok slokkevann på Energiverket i desember, men de har behov for uttak flere steder.

– Blant annet i de øverste etasjene, slik at de slipper å trekke slanger helt opp fra 1. etasje, sier Aasen.

I tillegg påpeker Bydrift at fiberkabelen til byen går under Energiverket, noe som bør endres på.


I dialog med Polaravdelingen

Dette er ikke første gang det gjøres en risikoanalyse av Energi­verket, likevel er ikke disse manglene påpekt før nå. Syssel­mannen gjorde en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ros) for byen i 2008, og Bydrift gjorde det samme for Energiverket i 2010, etter at flere tilsyn avdekket mangler.

– Jo flere ganger du gjør en slik analyse, jo mer ned i materien kommer du, og jo mer kommer fram. Jeg tror at ingen ros-analyser som gjøres første gang er fullstendige, sier Aasen.

– Har Bydrift råd til å gjøre noen av disse utbedringene selv?

– Ikke noe av dette er inne på budsjettet i år, sier Aasen.

Bydrift har heller ikke beregnet hvor mye forbedringene vil koste, men håper å ha oversikt over det i slutten av februar.

Tirsdag var Marianne Aasen og representanter fra lokalstyret i møte med Polaravdelingen i Oslo, blant annet om erfaringene etter brannen.

– Har Polaravdelingen gitt positive signaler om økonomisk støtte til utbedringer?

– De kan ikke gi lovnad om noe, svarer Aasen.

Se bildet større

Informerte: Bydrift-sjef Marianne Aasen informerte politikerne om brannen på Energiverket under fjorårets siste lokalstyremøte. FOTO: Anders Fjellestad

Se bildet større

Reserven: Reservekraft-stasjonen (t.h.) styres fra Energi­verket. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!