Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Rekordmange vil ha støtte

Søknadene til Svalbards miljøvernfond denne våren er på tilsammen 31,2 millioner kroner. Nesten dobbelt så mye som fondet har til disposisjon i år. FOTO: Norges Bank

Rekordmange vil ha støtte

Hard kamp om pengene på Svalbard. Disse vil ha støtte fra miljøvernfondet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.02.2014 kl 11:47

Hele 74 søknader kom inn til Svalbards miljøvernfond før søknadsfristen gikk ut 1. februar.

Totalt er det søkt om 31,2 millioner kroner til ulike miljøvernprosjekter på Svalbard.

Flere søkere, mange ideer
– Fondet ser en positiv økning i søknadsmengden og et stort mangfold av prosjektideer og tiltak som skal bidra til å ivareta miljøvern på Svalbard, heter det fra miljøvernfondet.

Behandling er nå igang, og søknadene sendes nå til faglig vurdering hos Sysselmannen, Riksantikvaren og Miljødirektoratet, sm skal sikre at de oppfyller kvalitetskriteriene og er i tråd med formål og prioriteringer for 2014.

Har 16 millioner til rådighet
– En del søkere vil også bli kontaktet for mer utfyllende informasjon, opplyser sekretariatet, som skal avgi innstilling i midten av april. Deretter skal styret i miljøvernfondet ha siste ordet før nyvalgt styreleder Morten Ruud offentliggjør vårens tildeling 25. april.

Det er i 2014 avsatt inntil 16 millioner kroner fordelt på to tildelingsrunder. Hvor stor andel av denne potten som blir tildelt i vår, avhenger av kvalitetsnivået på søknadene, heter det i pressemeldingen.


Her er søkerne (navn, prosjekt, sum):

Kystverket - EPPR/Arktisk Råd
Cruiseoperasjoner i Arktis - Learning by seeing
620.000

Aeco
Faunaregistrering på Svalbard - utvikling og testperiode
920.000

Aeco og Svalbard Reiseliv
Arktisk artsbok
310.000

Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences
Underwater vicinity of Longyearbyen
200.000

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Gåseboka
150.630

Svalbard Husky AS
Hundekjørekurs for barn og unge, videreføring
70.040

Havforskningsinstituttet
Snøkrabbeinvasjon av Øst-Svalbard - kartlegging av bunnøkosystem
275.000

Birger Amundsen
Isbjørn og mennesket
250.000

Liv-Hege Seglsten
Iskald Slektsforskning
137.000

Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Ship Traffic Particulate Matter Emissions (SHIPMATE)
630.000

Svalbard Museum
Fangsthytter på Svalbard 1794-2014
612.000

UNN HF Longyearbyen sykehus
Bokprosjekt om Longyearbyen sykehus gjennom 100 år
50.000

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Avd. for Arktisk økologi

Levedyktighet hos ærfugl på Svalbard: Klima, menneskelig aktivitet og ærfuglens fremtid i Arktis
498.845

Nationalmuseet / Bevaring og Naturvidenskab

Dendrokronologi og skipsfunn på Svalbard
297.867

Nett-Opp
Dagens ungdom, morgendagens forvaltere
987.500

Sintef
Pelebyen
509.000

Northern Research Institute Tromsø (Norut)
Utprøving av ubemannede luftfartøy (droner) som verktøy for å detektere kjørespor og annen terrengslitasje
480.000

Northern Research Institute Tromsø (Norut)

Vurdering av resistensutvikling i arktiske bakterier som følge av levemiddelutslipp
869.200

Multiconsult AS
Kortreist betong
945.000

Svalbard Reiseliv AS
Longyearbyen som miljøvennlig opplevelsesarena
300.000

Svalbard Reiseliv AS
Miljøfyrtårn
90.000

Trust Arktikugol
Bygging av et gjennvinningsverksted til gjennvinning av husholdningsavfall fra gruva i Barentsburg
1.781.250

Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Digitalisering av Herta Lamperts fotosamling
150.000

Longyearbyen lokalstyre, Polarflokken barnehage
Kulturminner og søppeltokt
65.000

Forskerfabrikken AS
Forskerfabrikkens sommerskole 2014 i Longyearbyen
50.500

Svalbard Turn
Aktiv i friluft
1.296.000

Ryszard Siwecki
Svalbard Intertidal Project 2014
70.000

Unis v/ Mark Hermanson
Alternative flame retardants in the atmosphere at Longyearbyen
287.775

Northern Research Institute Tromsø (Norut)
EnviSnowtraffic - Environmental impact of snowmobile traffic in a changing climate
1. 216.360

Longyearbyen lokalstyre
Camp Svalbard
110.000

Universitetet i Oslo, Kjemisk institutt
Air quality monitoring at the port of Longyearbyen
907.000

Longyearbyen jeger- og fiskeforening - Jentegruppa
Svalbardrypene
176.473

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) v/ Trine Bekkby
Marine naturtyper - kartlegging og formidling
590.000

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) v/ Marit Myrvoll
Fjernmåling - kartlegging og overvåking av kulturminner på Svalbard
599.205

Norsk polarinstitutt (NP) v/ Geir Wing Gabrielsen

Vadefuglbestandene i Kongsfjorden
360.000

Norsk polarinstitutt (NP) v/ Kit M. Kovacs
Svalbard`s arctic seal in changing climate
400.000

Norsk polarinstitutt (NP) v/ Åshild Ønvik Pedersen
Habitatmodell for svalbardrein: En kartlegging av potensielle leveområder på Svalbard
418.177

Norsk polarinstitutt (NP) v/ John Richard Hansen
Etablering av et langsiktig program for overvåking av markvegetasjon på Svalbard i relasjon til klimaendringer og turisme
550.000

Norsk polarinstitutt (NP) v/ Øystein Overrein
Kunnskapsseminar 2014
111.000

Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/ Ingunn Tombre
Gåsejakt som friluftsaktivitet i Longyearbyen
800.000

Ilona Wisniewska
Svalbard på polsk
120.000

Association of Arctic Expedition Cruise Operators - Aeco
Clean Up Svalbard
140.000

Huset AS
Tilstandsanalyse
250.000

SNSK
Vedlikehold og sikring av kulturminnet og turveien Burmaveien
250.000

To-Takteren
Sikring av småbåthavna
450.000

Green Dog Svalbard AS
Miljøfyrtårn
90.000

Green Dog Svalbard AS
Kortreist hundemat
65.000

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Permafrost og fundamenteringsforhold for kulturminner i Longyearbyen
400.000

Kings Bay AS
Limits of Acceptable Change - Tålegrenseprosjekt luftkvalitet
600.000

Kings Bay AS
Limits of Acceptable Change - Tålegrenseprosjekt vegetasjon
1.200.000

Kings Bay AS
Tiltak på freda bygninger - London 3
475.800

Skikk & Bygg v/ Solveig Egeland
Små hytter
320.000

Longyearbtyen hundeklubb
Firbeint fellesskap i trygge omgivelser - utvidelse av hundegården
427.000

Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/ Martin-A. Svenning
Redusert kroppsstørrelse – en økologisk respons på global oppvarming?
50.000

Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/ Martin-A. Svenning
Laksefiske i Isfjorden, Svalbard 2014
110.000

Akvaplan-niva
Sjøfugl i polarnatta: omfang, mattilgang, klimaeffekter og dødsårsaker
522.000

Karin A. Daniels og Maria K. Moa
Tøybleie utlån
110.500

Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/ Carolyn Rosten
ManageMorph: Genetic isolation of different Arctic charr morphs: a management relevat study
254.740

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) v/ Brage B. Hansen
Menneskeskapte endringer i svalbardreinenens utbredelse og bestandsgenetikk
987.800

Endre Før Gjermundsen og Liv Mari Schei
Svalbards isbreer - en populærvitenskaplig og kunstnerisk reise
550.000

Svalbardposten AS
Arktiske opplevelser
93.400

Patric Bossart
Vedlikehold av det gamle bakeriet og messe på Hiorthhamn
80.000

NTNU v/ Frode Fosøy
Vinterspurv – Hvor overvintrer Svalbards snøspurver og hvilke konsekvenser har det for miljøgift-eksponering og påvirkning av klimaendringer?
499.500

Linda Bakken
Sveanytt'1
1.300

Rebis Film
Global Village
1.890.606

WWV v/ Kjersti Strømmen
Historien om Sverdrupbyen
330.000

Akvaplan-niva v/ Guttorm Christiansen
Forurensning av persistente organiske forurensninger (POPs), kvikksølv og andre metaller i innsjøsedimenter og biota i Arktis – nivåer, tidstrender og kildeanalyser
200.000

Svalbard Hestesenter
Sikker rideskole
106.000

Svalbard Hestesenter
Bekjempelse av østmarkmus i høylager
45.000

Mark Sabbatini
English translation of Sysselmannen's website
50.000

Polare Permaculture Solutions AS
Polare Permaculture center
268.500

Jason Roberts Production AS
Vind- og solenergi til elektrisitet i næringsbygg
531.200

Troels Ørsted Yttredal
Hundesledetur med (ensomme) ungdommer
14.800

Svalbard explorer
Gruvelaget i Sverdrupbyen Del 2
560.300


Totalt:

74 søkere
31.184.268

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!