Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Refser russisk gruvedrift

Får refs: 20. juni 2013 omkom en 27 år gammel ukrainsk gruvearbeider i Barentsburg. Mannen omkom på dette stedet, i en ventilasjonssjakt dypt nede i gruva, 415 meter under havets nivå. Dette er den andre dødsulykken i gruva på tre måneder. Bildet er tatt under tilsynet i gruva dagen etter. FOTO: Trond Olsen, sysselmannen

Refser russisk gruvedrift

Arbeidstilsynet er svært kritisk til gruvedriften i Barentsburg, og mener at sikkerhetskulturen i Trust Arktikugol er mangelfull.

Tekst:

Publisert:

«Arbeidstilsynet har videre klare holdepunkter for at denne sviktende sikkerhetskulturen også gjør seg gjeldende blant personer i toppledersjiktet i Barentsburg. Dette vurderer vi som svært alvorlig og helt utillatelig», skriver Arbeidstilsynet i en tilsynsrapport til Trust Arktikugol.


To omkommet i år

Bakgrunnen for rapporten er ulykka for tre uker siden, da en 27 år gammel ukrainsk gruve-arbeider omkom i et ras.

Gruva i Barentsburg har vært utsatt for en rekke alvorlige ulykker de siste årene. 4. april omkom en ukrainer i 30-årene i en lignende rasulykke. Arbeidstilsynet varsler derfor stans av alt arbeid i gruva med hjemmel i arbeidsmiljøloven:

«I siste årsperiode har vi registrert seks arbeidsulykker ved virksomheten, hvorav to med døden til følge. Gjennom de interne rapporter vi har mottatt fra Trust Arktikugol fremgår at i de aller fleste tilfeller har årsaken vært personlige feil og brudd på russiske forskrifter.»


Høyt bergtrykk

Dagen etter den siste ulykka, 20. juni, ble det gjennomført tilsyn i ulykkesgruva.

I tilsynsrapporten stiller Arbeidstilsynet spørsmålet om det overhodet er forsvarlig å arbeide i gruva på grunn av at den er så «sterkt utdrevet og dyp».

I tilsynsrapporten etter dødsulykken i april, skriver Arbeidstilsynet:

«Det er etter vår vurdering faglige indikasjoner på at gruva er utsatt for betydelige bergspenninger, både vertikalt og horisontalt. Og det er uklart for oss i hvilken grad virksomheten egentlig har kontroll på disse bergspenningene i tilstrekkelig fullt forsvarlig grad.»

Gruva i Barentsburg er teknisk komplisert, ikke minst fordi kullaget, fløtsen, har et fall på fra ni til tolv grader. Det vil si at gruvegangene skrår ned under bakken i østlig retning, og at driften går stadig dypere etter hvert som kullforekomsten drives ut.

Ulykkesstedet ligger 415 meter under havets nivå. I tillegg kommer at gruva stikker seg ned innunder fjellet like øst for bebyggelsen i Barentsburg. Det gir en overdekning for den delen av gruva på over 600 meter. For de dypeste områdene av gruva er overdekningen 750 til 800 meter. Dette fører til et voldsomt press på gruvegangene, med fare for ras om sikringen ikke er god nok.


Forblir stengt

Svalbardposten har bedt om en kommentar fra trustens generaldirektør, Aleksander P. Veselov, som for tiden befinner seg i Barentsburg. Spørsmål er sendt Veselov per epost, uten at Svalbardposten så langt har mottatt svar.

Etter ulykken valgte Sysselmannen å stenge gruva med øyeblikkelig virkning.

– Gruva forblir stengt så lenge etterforskningen pågår. Når vi har avsluttet den, er det opp til Arbeidstilsynet og bergmesteren å se på om det er noe som må gjøres før den kan åpnes igjen, sier sysselmann Odd Olsen Ingerø.

Arbeidstilsynet på sin side varsler at gruva forblir stengt inntil en rekke krav er innfridd.

I rapporten skriver tilsynet at de er bekymret for at en del av det tekniske materiellet som brukes i gruva ikke holder mål, at dette kan skyldes at trusten har dårlig økonomi men at «sikkerhetsreglene i arbeidsmiljøloven går foran slike hensyn».


Metangass

Videre skriver Arbeidstilsynet at det også er indikasjoner på at «metangassforholdene i gruva kan være i overkant utfordrende», samt at det foreligger udokumenterte opplysninger om et oljeførende sandsteinlag i gruva som også kan være utfordrende med hensyn til sikkerheten.

«Dette er forhold vi ønsker full og dokumentert klarhet i før en eventuelt kan drive gruva videre.»

«Kort oppsummert har vi holdepunkter for at Trust Arktikugol hittil ikke har maktet å drive denne gruva på tilstrekkelig systematisk forebyggende måte med hensyn på helse-, miljø-, og sikkerhet for arbeidstakerne, slik arbeidsmiljøloven krever. Til slutt nevnes at vi forutsetter at det russiske arbeidstilsyn også er bekymret for helse-, miljø- og sikkerhetssituasjonen i gruva i Barentsburg.»


Fotoforbud

Av rapporten framgår at det oppsto konflikt mellom de norske representantene og russerne forut for befaringen i gruva 21. juni.

Da samtlige var klare til å ta seg ned til ulykkesstedet, ville de russiske representantene nekte det norske mannskapet å fotografere i gruva.

«Fra de sentrale russiske representantene ble det fremholdt at all fotografering i gruva var forbudt. Fra norske myndigheters synspunkt ville fotografering være forsvarlig under forutsetning av at metangassforholdene på stedet var på et tilstrekkelig lavt nivå. Uenigheten resulterte til slutt i at assisterende Sysselmann, Lars Erik Alfheim, ble tilkalt. Det ble deretter avholdt et møte, hvoretter det ble enighet om at fotografering likevel kunne tillates dersom metangassverdiene var på et tilstrekkelig lavt nivå på stedet.»

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet ble leteaksjonen avsluttet.

Lørdag var Sysselmannen i Bolterdalen for å kontrollere skutere og skuterkjøring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

 
En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!