Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Reduserer BBC-prosjekt

BBC har i flere år jobbet med Jason Roberts (t.v.). Her fra forberedelsene til et filmopptak i 2006. FOTO: Karine Nigar Aarskog

Reduserer BBC-prosjekt

Sysselmannen har gitt BBC og Jason Roberts Productions begrenset tillatelse til filmopptak på østsiden av Spitsbergen.

I utgangspunktet søkte logistikkselskapet Jason Roberts Productions (JRP) om tillatelse til å bruke både helikopter og snøskutere i verneområdene under opptakene til BBC-serien «Pole to Pole». Opptaksperioden var planlagt å vare fra 15. mars til slutten av mai. Først 3. april ble tillatelsen gitt, etter krav til JRP om utfyllende opplysninger.

I en ny søknad valgte JRP å gå bort fra å bruke helikopter til å spore opp isbjørn på Edgeøya, Barentsøya og Nordaustlandet. Dermed ble også søknaden enklere for Sysselmannen å si ja til.


Begrenset virkeområde

I den nye søknaden ba JRP om å få kjøre med sju snøskutere i kystområdet fra Agardhbukta i nord til Hambergbukta i sør. En strekning på rundt 120 kilometer langs østkysten av Spitsbergen.

Sysselmannen har valgt å ikke gi tillatelse til å kjøre i det skuterfrie området mellom Agardhbukta og Richterfjellet, 30 kilometer lenger sør. Dermed innskrenkes prosjektets virkeområde ytterligere.

Tillatelsen er gitt på vilkår av at all filming av isbjørn utføres uten å forstyrre dyret, og at filmingen umiddelbart skal avsluttes og personellet trekke seg tilbake om isbjørn viser tegn på å være forstyrret.

Og videre: «Det er ikke tillatt å utsette verken isbjørn eller mennesker for fare. Alle konfrontasjoner med isbjørn hvor dyret blir jaget eller skremt vekk skal rapporteres til Sysselmannen.»


Strengere behandling

Like før påske ble JRP ilagt en bot på 50.000 kroner for å ha forstyrret isbjørn under opptakene til BBC-serien «The Polar Bear Family and Me». Sysselmannen har valgt å stille strengere krav til selskapet i behandlingen av nye søknader, noe som også har medført forsinkelser.

Totalt hadde JRP søknader om fire tv-prosjekter inne til behandling. Ett av prosjektene er skrinlagt, mens to søknader fortsatt ikke er avgjort. Tiden er imidlertid i ferd med å renne ut for begge, i og med at opptakene skulle foregått på denne tiden.

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Gleder seg til toppjobben

Hege Walør Fagertun (50) blir ny administrasjonssjef i Longyearbyen.

Nå er det Oktoberfest

Trosset det kalde været og åpnet oktoberfesten med parade og lederhosen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!