Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Reduserer BBC-prosjekt

BBC har i flere år jobbet med Jason Roberts (t.v.). Her fra forberedelsene til et filmopptak i 2006. FOTO: Karine Nigar Aarskog

Reduserer BBC-prosjekt

Sysselmannen har gitt BBC og Jason Roberts Productions begrenset tillatelse til filmopptak på østsiden av Spitsbergen.

Tekst:

Publisert:

I utgangspunktet søkte logistikkselskapet Jason Roberts Productions (JRP) om tillatelse til å bruke både helikopter og snøskutere i verneområdene under opptakene til BBC-serien «Pole to Pole». Opptaksperioden var planlagt å vare fra 15. mars til slutten av mai. Først 3. april ble tillatelsen gitt, etter krav til JRP om utfyllende opplysninger.

I en ny søknad valgte JRP å gå bort fra å bruke helikopter til å spore opp isbjørn på Edgeøya, Barentsøya og Nordaustlandet. Dermed ble også søknaden enklere for Sysselmannen å si ja til.


Begrenset virkeområde

I den nye søknaden ba JRP om å få kjøre med sju snøskutere i kystområdet fra Agardhbukta i nord til Hambergbukta i sør. En strekning på rundt 120 kilometer langs østkysten av Spitsbergen.

Sysselmannen har valgt å ikke gi tillatelse til å kjøre i det skuterfrie området mellom Agardhbukta og Richterfjellet, 30 kilometer lenger sør. Dermed innskrenkes prosjektets virkeområde ytterligere.

Tillatelsen er gitt på vilkår av at all filming av isbjørn utføres uten å forstyrre dyret, og at filmingen umiddelbart skal avsluttes og personellet trekke seg tilbake om isbjørn viser tegn på å være forstyrret.

Og videre: «Det er ikke tillatt å utsette verken isbjørn eller mennesker for fare. Alle konfrontasjoner med isbjørn hvor dyret blir jaget eller skremt vekk skal rapporteres til Sysselmannen.»


Strengere behandling

Like før påske ble JRP ilagt en bot på 50.000 kroner for å ha forstyrret isbjørn under opptakene til BBC-serien «The Polar Bear Family and Me». Sysselmannen har valgt å stille strengere krav til selskapet i behandlingen av nye søknader, noe som også har medført forsinkelser.

Totalt hadde JRP søknader om fire tv-prosjekter inne til behandling. Ett av prosjektene er skrinlagt, mens to søknader fortsatt ikke er avgjort. Tiden er imidlertid i ferd med å renne ut for begge, i og med at opptakene skulle foregått på denne tiden.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!