Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

«Reddes» av færre barn

Det er færre barnehagebarn enn ventet og færre barn på SFO. Det gjør at Oppvekstforetaket trenger mindre penger enn forventet. FOTO: Anders Fjellestad (arkiv)

«Reddes» av færre barn

Nye prognoser avlyser den varslede barneboomen i Longyearbyen. Det legger mindre økonomisk press på Oppvekstforetaket.

Tekst:

Publisert:

I mai mente Oppvekstforetaket at det ville trenge 65 millioner kroner til drift neste år. I det oppdaterte budsjettforslaget, har foretaket redusert summen til 62 millioner kroner.

– Etter å ha sett på tallene for 2. tertial og barnetallsutviklingen, har vi justert ned tallet og vil nå be om 62 millioner kroner, sa foretaksleder Anne Ellingsen til styret sist fredag.


Ingen boom

I vår så det ut til at det kunne bli en barneboom i Longyearbyen fra i høst av. Nå tyder ting på at boomen er avlyst, i det minste kraftig bremset opp. Ifølge foretaket ligger byen an til å få 25 fødsler i år, tidligere har tallet vært oppi 35. På skolefritidsordningen er det nå under 60 barn, mot toppen på 72 elever.

Også på barnehagefronten er situasjonen mindre presset. I løpet av sommeren har det kommet flere overraskende oppsigelser av barnehageplasser. Færre barn gir færre vikarer og overtidstimer, og hittil i år er lønnskostnaden innen barnehagesektoren rundt 400.000 kroner lavere enn budsjettert.

– Dessuten tar flere ansatte permisjon uten lønn i perioder med lite barn i barnehagen, fortalte Ellingsen.

Per i dag er det 26 ledige plasser til barnehageopptaket i november, det skal være nok til å dekke behovet for barnehageplasser fram til sommeren.


Ett yrkesfag

Den endrede situasjonen gjør at Oppvekstforetaket justerer ned budsjettet for 2013 med tre millioner kroner. Får foretaket det de ber om, blir neste års budsjett på linje med i år, kun justert for prisvekst.

– Dette er et nøkternt budsjett, men vi har ikke tatt ut noe av driften, sa Ellingsen.

Budsjettet gir likevel ikke rom for spesialundervisning eller utvidede åpningstider i skolefritidsordningen. Det legges også opp til ett yrkesfag neste år, mot to dette skoleåret.

– Ut fra dette budsjettet, kan vi ikke forutsette at det blir to yrkesfag neste skoleår. Vi har tatt bort en yrkesfag-stilling, sa Ellingsen.

I år tilbyr Oppvekstforetaket andreåret i elektrofag og førsteåret i teknikk og industriell ­produksjon (Tip). Hvilket yrkesfag som skal tilbys neste skoleår, avgjøres i løpet av vinteren.

– Det er en lettelse å se dette budsjettet i forhold til slik det så ut tidligere, sa styremedlem Stine Eidissen Bya (Tf) og fikk samtykkende nikk fra resten av styret.

Om foretaket får de 62 millionene det ber om, avgjøres under budsjettforhandlingene seinere i høst.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!