Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Rabiesutbruddet er over

Førstebetjent Sidsel Svarstad (gul dress) og seniorrådgiver Espen Stokke hos Sysselmannen avliver reinsdyr på østsiden av Fuglefjella i oktober i fjor. Nå er utbruddet over, melder Norsk Polarinstitutt. FOTO: Birger Amundsen

Rabiesutbruddet er over

Norsk Polarinstitutt mener utbruddet av rabies på Svalbard er over. Sysselmannen opprettholder likevel restriksjonene inntil videre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.09.2012 kl 08:11

Sysselmannen har bedt Norsk Polarinstitutt (NP) og Mattilsynet vurdere om rabiesutbruddet er over. Vurderingen fra NP er entydig:

– Basert på erfaringene fra tidligere utbrudd, og de observasjonene vi har gjort i år, anser vi utbruddet med all sannsynlighet for å være over, sier Eva Fuglei, forsker ved NP.

Hun har skrevet vurderingen sammen med NPs forvaltningsavdeling.


Flere ynglet

I september i fjor ble Svalbard rammet av det første rabies­utbruddet siden 1980. Fram mot jul ble det påvist rabies hos ti rein og fire polarrever. 17. januar ble en rabiessyk polarrev avlivet ved Nybyen. Dette er det siste påviste tilfellet av den alvorlige sykdommen på Svalbard.

– Den samme situasjonen så vi også under sist utbrudd i 1980. Hos rev var det da 13 tilfeller i 1980, og ett tilfelle i 1981, sier Fuglei.


Normale rever og rein

Sommerens observasjoner og tellinger styrker konklusjonen om at utbruddet er over. NP overvåket i sommer revehi i Adventdalen, Sassendalen og på Brøggerhalvøya. Tellingene viser at det faktisk har blitt flere ynglende rever:

– Vi registrerte over gjennomsnittlig yngling sammenlignet med tidsserien vi har på ynglende rev fra 1997-2012, sier Fuglei.

Heller ikke hos reinbestanden er det oppdaget noe unormalt. I sommer ble det gjort to reintellinger i Adventdalen. Det ble registrert en del døde dyr og en svak nedgang i bestanden. Forskerne mener imidlertid dette skyldes naturlige svingninger, samt vanskeligere tilgang til beitemarker på grunn av is.


Ennå båndtvang

Sysselmannen iverksatte i fjor flere tiltak for å begrense rabiesutbruddet. Blant annet ble det innført ekstraordinær båndtvang for hunder, samt ekstraordinær fangst. Selv om konklusjonen fra NP er klar, vil ikke Sysselmannen avblåse utbruddet riktig ennå.

– Vi har ikke konkludert, og venter fremdeles på svar fra Mattilsynet. Inntil vi får det, opprettholder vi status, sier seniorrådgiver Espen Stokke ved Sysselmannens miljøvernavdeling.

Det betyr at den ekstraordinære båndtvangen for hunder fremdeles gjelder.

– NP er ganske klar på at utbruddet sannsynligvis er over. Hva tenker Sysselmannen om det?

– Vi har bedt om faglig råd fra både Norsk Polarinstitutt og Mattilsynet, og jeg har ikke lyst til å kommentere det før vi har fått begge svarene. Når vi får svar fra tilsynet, vil vi vurdere rådene før vi treffer en beslutning, sier Stokke.


Spent

Tilfeller av rabiessyke dyr dukker opp på Svalbard fra tid til annen, men et utbrudd som det i fjor har ikke skjedd siden 1980. Derfor var reveforsker Eva Fuglei ekstra spent før sommerens tellinger.

– Årets overvåkning indikerer ingen nedgang i bestanden av ynglende rev. Det er heller ikke registrert rev med unormal atferd. Alt tilsier at rabiesutbruddet er over, men vi kan aldri vite 100 prosent sikkert. Det finnes tross alt store områder der det ikke er folk som kan observere, sier Fuglei.

Faktaboks

Rabiesutbruddet 2011-2012

Startet 12. september i fjor, da en kvinne ble bitt av en rabiessmittet rev i Longyearbyen. Samme dag går en rev til angrep på en hund.

Den neste drøye måneden får ti reins­dyr og tre rever påvist den alvorlige sykdommen.

Rett før jul, blir det påvist rabies hos en polarrev avlivet i Hornsund. 17. januar går en rev til angrep på en student mellom skolen og Nybyen. Reven er det siste påviste rabiestilfellet på Svalbard.

Til sammen er det påvist rabies hos ti rein og fem polarrever. Elleve av dyrene ble tatt i Longyearbyen-området, fire i Hornsund.

Kilde: Veterinærinstituttet

Siste nytt i Nyheter

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!